Økonomi

Nå kjøper trolig Oljefondet aksjer på det som kan være billigsalg

Når verdens aksjemarkeder stuper, sier gjeldende regler at Oljefondet skal kjøpe mer. Nå er fondet trolig ute i markedene på jakt etter aksjer for rundt 500 milliarder kroner.

Oljefondets Yngve Slyngstad sa 27. februar at han ikke kan regne på koronaens virkning. Han ville sitte helt rolig.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Siden årsskiftet har verdens aksjemarkeder falt med grovt regnet 25 prosent. Det aller meste av fallet har skjedd fra rundt 20. februar.

I oppdraget fra Finansdepartementet er det skrevet at i slike nedgangstider skal Oljefondet kjøpe aksjer. Investorer verden over falbyr nå sine aksjer og kursene synker bratt. Oljefondet står klar til å kjøpe.

Oljefondet toppsjef Yngve Slyngstad kommenterte dette da han 27. februar la frem fondets årsrapport for 2019.

– Hvis markedene faller mye, kjøper man. Hvis de stiger, så selger man, sa han da.

Skal kjøpe tilbake til 70 prosent

Da beskrev Slyngstad det som kalles «tilbakevekting» eller «rebalansering» av Oljefondet.

Aksjeandelen i fondet skal være 70 prosent over tid. Det er forankret i Stortinget. Hvis aksjeandelen beveger seg mer enn 2 prosentenheter bort denne andelen i begge retninger, så skal fondet kjøpe eller selge aksjer slik at den kommer tilbake til 70 prosent.

Der er Oljefondet i disse dager. Aksjeandelen har sunket langt under 70 prosent.

Les også

  1. Mot korona må selv et oljeland melde pass | Ola Storeng

  2. Hver femte gevinstkrone i Oljefondet er «luftpenger»

Et grovt regnestykke

Ved årsskiftet var fondet på 10.000 milliarder kroner, aksjeandelen var på 70 prosent og verdien av aksjene var drøyt 7000 milliarder kroner. Alt var på plass.

Basert på et antatt fall i verdens aksjemarkedet på 25 prosent, vil aksjebeholdningen synke til rundt 5250 milliarder kroner og fondet til rundt 8250 milliarder kroner. Dette er grovt regnet og sett bort fra de store endringene i kronekursen, som ikke teller i denne sammenhengen.

Aksjeandelen har trolig sunket til rundt 63–64 prosent. Det betyr etter reglene: Kjøp aksjer så aksjeandelen blir gjenopprettet på 70 prosent.

For den nye og lavere verdien av fondet, vil aksjekjøp i området rundt 500 milliarder kroner bringe aksjeandelen dit den skal være. Derfor er trolig Oljefondet nå i markedet for å kjøpe aksjer i denne størrelsesordenen.

Oljefondet ønsker ikke å kommentere anslaget. I det grove regnestykket er det ikke tatt hensyn til at verdien av omsettelige rentepapirer og eiendom kan ha endret seg etter årsskiftet og dermed påvirket aksjenes andel.

Aksjekjøp var suksess

Strategien var en stor suksess under finanskrisen. I 2008 var fondets avkastning minus 23 prosent. Året etter var den i pluss med nesten 26 prosent.

I det grove regnestykket er det ikke tatt hensyn til at verdien av omsettelige rentepapirer og eiendom kan ha endret seg etter årsskiftet og dermed påvirket aksjenes andel.

Bruker mer tid

I fjor ble reglene endret, slik fondet får bruke mer tid på å komme tilbake til 70 prosent. Hvordan de ligger an på veien tilbake til 70 prosent, er det bare fondet selv som vet. Børsene har store daglige bevegelser ned og opp.

Hvor lang tid fondet kan bruke og hvordan dette blir gjort, er unntatt offentlighet. Hvis motpartene på verdens børser kjenner detaljene, vil tilbakevektingen bli dyrere.

Skal snakke om korona

Torsdag formiddag har Oljefondet pressekonferanse der de legger frem den årlige spesialrapporten om risiko og avkastning. Den er svært teknisk med store tallmengder og formler.

Men det står i innkallingen at Slyngstad «vil kommentere fondets utvikling hittil i år». Det er meget uvanlig at Oljefondet annonserer slikt på forhånd, så her har trolig Slyngstad et budskap.

På pressekonferansen 27. februar fikk han mange spørsmål om koronaen.

– Vi er et fond med en 30 års horisont, som tar det rolig når det er urolig, sa han da.

Da var budskapet at fondet ikke gjør noe som helst aktivt som følge av selve koronakrisen.

– Politisk risiko, pandemier og naturkatastrofer er markedsforhold vi ikke kan regne på fordi det ikke er analyserbar med det apparatet vi har, sa han.

Men siden han sa dette er krisen blitt mye, mye mer alvorlig. Derfor har kan kanskje et nytt og annet budskap torsdag.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset