Økonomi

Eurokrisen gir færre nye boliger

Befolkningen vokser og boligprisene skyter i været. Likevel blir det trolig bygget langt færre boliger de neste årene.

Det bygges for få boliger, renten er lav og lønsveksten høy. Det er noen av årsakene til at boligmarkedet vil gå enda mer opp. Her fra boligområdet Holt Vestvollen i Skedsmo, Akershus.
  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Nedjusterte prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for vekst i BNP og privat forbruk gjør at Byggenæringens Landsforening (BNL) velger å nedjustere prognosene noe for 2012–2013 for bygging av nye boliger i Norge.

Euro-uro

Svakere vekst i BNP, sammen med at arbeidsledigheten forventes å stige noe i år og i 2013, gjør at BNL ser for seg mindre etterspørsel etter boliger.

Mens de i november i fjor anslo igangsettingstillatelser for 31 000 boliger i 2012, har de nå nedjustert prognosene til 28 000.

For 2013 er prognosene tilsvarende redusert med 3000 boliger, fra 33 000 til 30 000.

Som bakteppe ligger urolighetene i euroområdet.

— Ja, euro-uroen kan gi utslag i noe lavere igangsetting av boliger enn de prognosene vi hadde før jul, sier Audun Lågøyr, direktør kommunikasjon og næringspolitikk i BNL.

I 2011 økte boligbyggingen markant, med 30 prosent økning fra året før. I år ligger veksten an til 2 prosent, ifølge de nedjusterte prognosene.

— Det er for drøyt å snakke om noen krise, men det er verdt å merke seg at igangsetting av nye boliger påvirkes av uroen ute, sier Lågøyr.

Kan presse prisene opp

— Bygger vi for få boliger over tid er det med på å presse prisene ytterligere opp. Vi trenger da en stram finanspolitikk som sikrer rammevilkår for igangsetting av boliger. Vi må få fortgang i tomtetilgangen og byggesaksbehandlingen, mener Lågøyr.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete vil fra sommeren få fart i byggesakene ved å innføre strammere tidsfrister for behandling av klager i byggesaker.

Les også

  1. Fremtidens Oslo

  2. - Leietagerne er eldre og mer kravstore

  3. Krisene ble en gullgruve

  4. De kjørte statsøkonomien i grøften

  5. Italia neste land utfor?