- Det blir spennende dager. Det står om enormt mange penger

Næringsminister Trond Giske (Ap) er i India for å forhindre det som kan bli det største tapet noe norsk selskap har opplevd utenlands.

Sammen med Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas var næringsminister Trond Giske lørdag i India for å forsøke å redde Telenors fremtid i landet.

Sammen med Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas var Giske lørdag i India for å forsøke å redde Telenors fremtid i landet.

Giske har hatt møter med blant andre to representanter for den indiske regjeringen; telekommunikasjons— og IT-minister Kapil Sibal og nestleder i planleggingskommisjonen, Montek Singh Ahluwalia, som også sitter i regjeringens underutvalg i telekomsaken. I tillegg har Giske hatt møter med Baksaaas, andre Telenor-topper og ansatte i Telenor.datter Uninor for å få en oppdatering på den vanskelige situasjonen i landet.

— Vi ble møtt med stor forståelse, og det var en veldig god tone i samtalene, sier den norske næringsministeren på telefon til Aftenposten.no.

Les også

India vil avgjøre Baksaas' skjebne

I forkant av en auksjon der myndighetene skal legge ut noen av mobillisensene som i februar ble trukket tilbake som følge av en korrupsjonssak, har Telenor varslet at selskapet trekker seg ut dersom ikke vilkårene justeres (se faktaramme).

— Kan påvirke synet på India som investeringsland

- Vi tok i dag opp situasjonen Telenor har kommet i, og at forslaget fra teletilsynet i India, hvis det blir vedtatt, vil medføre at Telenor må kaste kortene. Vi fortalte at det antageligvis vil være det største tapet noe norsk selskap har tatt på en utenlandsinvestering, sier Giske til Aftenposten.no.

— Vi synes det er alvorlig i seg selv, og det kan også påvirke synet på India som investeringsland. Her er det en indre indisk kamp mellom ulike institusjoner som har skapt problemer for Telenor. Vårt budskap er at det er fullt mulig å finne måter å lyse de nye lisensene ut på som både fullt ut respekterer høyesterett, og samtidig ivaretar hensynet til inntektene den indiske stat skal ha, og Telenors investeringer, sier Giske.

- Du advarte indiske myndigheter om at flere utenlandske investorer kan følge etter dersom Telenor trekker seg ut?

— Det er klart at hvis et så stort selskap om Telenor taper 20 milliarder kroner på en investering i India som ikke skyldes manglende kunder eller dårlig organisasjon, tvert i mot lyktes de jo sværtgodt, men det skyldes at det er konflikt innad på indisk side om hvordan rammverket skal være - ja da vil jo andre investorer også kunne ta lærdom av det. Det er ingenting som er så viktig for investorer som forutsigbarhet og stabile rammevilkår. Så det er bare et faktum at den type utfall kan påvirke investeringsklimaet, sier Giske.

— Men vi har jo et veldig godt forhold til indiske myndigheter, så mitt budskap var jo at dette er en sak som kan og bør løses gjennom en fornuftig organisering av den nye auksjonen. Vi var også tydelige på budskapet som Telenor har om at de er villige til å betale mer. Men det kan ikke bli så dyrt at det ikke er mulig for dem å bli i India, tilføyer han.

Optimistisk

- Hvordan var responsen fra de indiske myndighetene?

— Vi møtte veldig stor vilje til at Telenor skal bli i India, og indiske myndigheter så også veldig klart den dimensjonen dette har for Indias anseelse som et godt land å investere i. Samtidig er regjeringen under et sterkt press fra innad i India. Dette har blitt en veldig betent politisk sak, så derfor var det vitkig at vi fikk presentert våre argumenter.

- De kunne ikke si noe konkret her og nå om hvordan dette blir løst, men var veldig tydelig på at forslaget fra teletilsynet kun var et forslag fra dem, og ikke var politisk behandlet foreløpig. At det var nå den politiske prosessen begynte, og at det kan godt bli endirnger i det teletilsynet (TRAI) har foreslått, sier Giske.

- Etter dagens møter, hvordan vurderer du sjansen for at regjeringen skal omgjøre vilkårene fra teleregulatøren (TRAI)?

- Jeg vurderer sjansene for at det blir endringer i forslaget fra TRAI som veldig stor. Men om de blir store nok til at det ivaretar Telenors behov er jeg mer spent på, svarer Giske, som kun er en dag i India.

Les også

- Vi visste at vi kom til å tape mye penger i India

— Det blir spennende dager. Det står om enormt mange penger, og 17.000 arbeidsplasser. Jeg har møtt mange av de som står i fare for å miste jobben. Det er også en viktig side som dukker opp i møtene våre, understreker den norske næringsministeren.

Mistet lisensene

Telenors indiske operasjon utviklet seg fra alvorlig til høydramatisk da høyesterett i februar i år kansellerte Uninors mobillisenser som følge av mistanke om korrupsjon ved tildelingen.

Lisensene utløper ved begynnelsen av september. I mellomtiden skal de auksjoneres bort på nytt.

I april la teleregulatøren TRAI frem forslag om hvordan dette skulle gjøres. Dette falt ikke i god jord hos Telenor. Den norske telegiganten reagerer på utgangsprisen på auksjonen som for hele India vil være på nærmere 20 milliarder kroner, samt vilkårene for tilgang til frekvenser og utrullingsvilkår.

Telenor har uttalt at det vil være nærmest umulig å fortsette i India med disse vilkårene. Hvis så skjer må Telenor ta et tap på minst 16 milliarder kroner.

Nedskrivninger

Asia-sjef Brekke var ikke med på møtene på politisk nivå lørdag, men hadde med seg Giske på møte med de ansatte i indiske Uninor, som Telenor eier sammen med indiske Unitech.

— På to år har vi bygget opp en virksomhet med 40 millioner abonnenter. Dette er bare starten på et planlagt langt løp, men det forutsetter forutsigbarhet, sier Brekke til NTB.

Telenor la denne uken fram et kvartalsresultat som var preget at selskapet nedskriver virksomheten med 3,9 milliarder kroner som følge av lisenssaken. Hvis Uninors lisenser blir tapt, vil Telenor tape 17 milliarder kroner. I tillegg til å ha gått inn i selskapet med 8,9 milliarder kroner i egenkapital, har Telenor også garantert for lån på 8,1 milliarder kroner. 17.000 arbeidsplasser vil bli borte.

- Vi har gått inn i India med et langsiktig perspektiv, men som alle andre kommersielle aktører må vi ha forutsigbarhet. Dersom disse endringene blir stående, må vi slå fast at vi ikke har noen fremtid her, sier Brekke.

Myndighetenes tidsplan tilsier en avgjørelse om to uker.

Montek Singh Ahluwalia, nestleder i planleggingskommisjonen og med i regjeringens underutvalg som håndterer lisenssaken, sier til NRK at regjeringen lytter til tilbakemeldingene.

— Vi ønsker å være en god aktør for mobilselskapene. Samtidig ønsker vi å få mest mulig igjen i auksjonen, sier han.

Telenors Asia-sjef Sigve Brekke hadde lørdag besøk av næringsminister Trond Giske (Ap), som var i Indias hovedstad New Delhi for å prøve å redde selskapets framtid i landet. Her slår Brekke på trommer og danser sammen med sine ansatte i den sørindiske byen Hyderabad 21. april.