Økonomi

I jobb eller uten jobb? Forskjellen er stor etter hvor du bor

Mens 67 prosent flere er blitt arbeidsledige i Rogaland på ett år, tikker ledighetstallene stikk motsatt vei i Hedmark – med 12 prosent lavere ledighet.

Christian Kristiansen fikk jobben han drømte om på Ikea, Ringsaker. Nylig ble han kåret til Årets medarbeider av kollegaene. Foto: Jan T. Espedal

  • Are Møster Ottesen
    Are Møster Ottesen
    Journalist

Lav kronekurs og økning i antall ledige stillinger gjør at arbeidsledigheten går mest ned i Hedmark for 14. måned på rad.

En av de nye, store arbeidsplassene i Hedmark er Ikea på Ringsaker. Men de alene kan vel ikke være årsaken til den lave arbeidsledigheten?

— Nei, smiler varehussjef Jens Listrup. - Men vi har i alle fall skapt en del nye arbeidsplasser. Da vi åpnet for et knapt år siden var det med 212 nyansatte. Noen av disse er deltidsstillinger, men tilsammen har vi 130 årsverk. I høysesongen sysselsetter vi rundt 240 personer.

Ved utgangen av februar var det registrert 90.900 helt arbeidsledige ved Nav. Det er 9400 flere enn på samme tid i fjor og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken – mot 3 prosent i fjor.

Ledigheten øker mest – og er nå også høyest – i Rogaland.

Ledigheten faller på Østlandet, i Nordland og Nord-Trøndelag.

Ledigheten øker mest blant ingeniører/IKT-fag, men nivået er fortsatt under snittet.

Ledigheten er høyest i industrien, bygg/anlegg, og reiseliv/transport, lavest innenfor utdanning.

— Det er fremdeles størst utfordringer på Sør- og Vestlandet, mens det er etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av landet. En viktig oppgave nå er derfor å få de ledige personene til å finne de ledige jobbene, oppsummerer arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Hun påpeker at Regjeringen har økt antall tiltakspakker med 4000, og at økningen i antall på personer på tiltak nå er høyere enn ledighetsøkningen.

-Vi har ligget i oljeskyggen

En viktig faktor for at Hedmark ligger på topp i sysselsetting er blant annet at lav kronekurs gir større tilstrømming av turister. Her i fylket har turiststedene større booking enn de har hatt på mange år og det igjen kommer også småindustrien i området til gode. Dessuten bygges det stadig nye hyttefelt som igjen gir arbeid for lokale håndverkere og for Moelven, Hedmarkens storleverandør av trevirke.

-Nedgangen i oljerelatert virksomhet rammer ikke oss, kun 1 prosent av de sysselsatte jobber i denne bransjen. I tillegg har vi en relativt stor offentlig sektor, som er stabil. Men vi merker også effektene av den lave kronekursen, som gjør at en del av våre eksportbedrifter har fått bedre vilkår, sier fylkesdirektør Bjørn Lien i Nav Hedmark.

Her kan du lese om Stavangerekteparet som begge mistet jobben:

Les også

Slik er den norske arbeidsledigheten fordelt

Nav Hedmark mener også lavere ledighetstall blant annet skyldes at de fra høsten 2014 iverksatte strengere krav til arbeidssøkerne, hvor de blant annet oppfordres til å pendle for å få jobb.

— Arbeidsmarkedet for folk bosatt i Hedmark ligger også i Oppland, Oslo og Akershus, og her går det rimelig bra, sier Lien.

Ikea-sjef Jens Listrup fastslår at Hamar er en region på vei opp.

— Vi pleier å si at vi har ligget i oljeskyggen, vi har så å si ikke vært med på festen, men som en sa det, «hvis du ikke får være med på party slipper du baksmellen også». Siden OL på Lillehammer har det ikke skjedd mye her – ikke før nå nylig. Trenden er snudd, sier Jens Listrup.

Nav-sjef spår økt ledighet

Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak var 108.400 – en økning på 13.500 på ett år.

— I februar har økningen i arbeidsledigheten vært en del mindre enn det vi har sett de siste månedene, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng.

Hun peker på at det ofte er det litt svingninger i arbeidsledighetstallene fra måned til måned.

— Vi tror fortsatt at arbeidsledigheten kommer til å øke utover året, sier hun.

Jobbmesse som en rockekonsert

Da Jens Listrup som én av fem ledere skulle finne medarbeidere til det nye varehuset var han redd han ikke skulle få tak i folk. For hvem var det å ansette i et fylke med bare 2,3 prosent arbeidsledighet? Frykten var ubegrunnet: Da Ikea deltok på en jobbmesse i regi av Nav dannet det seg en gigantkø av interesserte foran standen deres. Listrup beskriver det som å være på rockekonsert.

En av dem som sto i denne køen, var Christian Kristiansen. Kokkelærlingen med vikarjobb på en skolekantine var jobbsøker og mer enn gjennomsnittet interessert i å få arbeide på Ikea.

— Jeg har alltid tenkt at det var der jeg ville jobbe, sier han.

22-åringen synes det virker veldig trist å ikke ha arbeid. Han kjenner dem som ikke har det.

— Jeg føler meg utrolig heldig i forhold til dem, sier han.

js@aftenposten.no

vibeke.borgersen@aftenposten.no

roar.ostgardsgjelten.

Les mer om

  1. Arbeidsliv