Økonomi

Opphetet boligmarked hindrer nytt rentekutt

Fargene på slipsene var både dystert svart og gledelig julerødt i Norges Bank. Boligmarkedet ligger som en mørk skygge over økonomien. Mer gledelig: Det verste er over i oljenedturen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen hadde julerødt slips og et lyst budskap. Direktør Torbjørn Hægeland i Norges Bank (t.v.) fortalte om farene ved høye boligpriser. Han hadde svart slips.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– Lav rente stimulerer låneopptaket og boligprisene.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kjenner godt sitt medansvar for at tyngre gjeldsbyrde og evig stigende boligpriser fører norsk økonomi inn i stadig farligere farvann.

Men han skynder seg å legge til:

– Det er også andre forhold som vi må og bør vektlegge når vi setter renten, sier han.

Olsen skal egentlig nå mange mål. Men han har styringsrenten som sitt eneste virkemiddel. Derfor må han bruke skjønn og veie mange hensyn mot hverandre.

Les også

Uendret rente fra Norges Bank i dag og «de neste årene»

Strammer til og ruster opp

Uansett viser begivenhetene de siste dagene at virkemidlene i den økonomiske politikken i stadig større grad blir rettet mot det opphetede boligmarkedet:

 • Torsdag besluttet hovedstyret i Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Hadde ikke vært for farene ved stigende boligpriser og gjeld hadde den blitt satt ned.
 • Samtidig bestemte Finansdepartementet at bankene gjennom 2017 må bygge opp mer penger i kassen for gitte utlån. De skal rustes bedre for mulige tap.
 • Onsdag fastsatte Finansdepartementet ny forskrift for boliglån. Målet er å stramme inn bankenes utlånspraksis. Økonomisk utsatte kunder skal ikke få lån og lånene blir for noen mindre enn de ellers ville blitt.

Olsen hadde med seg direktør Torbjørn Hægeland på pressekonferansen torsdag.

Fargen på slipsene deres symboliserte på sett og vis det sammensatte budskapet fra Norges Bank: Ett slips var svart og ett var julerødt.

Direktør med svart slips

Hægeland forteller med mange tall om boligpriser og gjeldsvekst som nesten tar pusten fra dem som passer på norsk økonomi.

Hægeland hadde tatt på svart slips. Han fortalte at bankene fra utgangen av neste år må ha mer penger i kassen for å være bedre rustet til å ta tap som kan komme. Budskaper er at «finansielle ubalanser bygger seg videre opp».

Finansdepartementet ruster bankene i tilfelle folks skyhøye gjeld fører økonomien inn i en mørk spiral.

Hægeland beskriver spiralen slik:

 • Mange husholdningene får økt rente og noen får redusert inntekt, for eksempel ved at de mister jobben.
 • Når slike ting skjer, vil de fortsette å betjene gjelden til banken. Men de vil stramme inn på forbruket sitt. Det blir ikke ny vaskemaskin eller oppussing av huset. Frossenpizza erstatter restaurant.
 • Dette vil ramme næringslivet. Butikker, restauranter og håndverkere får mindre å gjøre.
 • Problemer i næringslivet kan i sin tur gjøre at bankene taper mer på sine utlån til næringslivet.

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at bankens tap ikke først og fremst kom på boliglån. Men det kom på utlån til næringslivet, som følge av at husholdningen strammet inn for å betjene sine lån, sier Hægeland.

Sjef med julerødt slips

Sentralbanksjef Olsen hadde tatt på slips i en dyp rødfarge som står til den kommende julehøytiden.

Han stilte seg nok bak det litt mørke budskapet fra direktøren med det svarte slipset. Men han hadde i tillegg et lysere budskap i mørketiden.

– I våre anslag nå, så fremstår det slik at bunnen blir når nådd i 2016 når det gjelder samlet aktivitet. Så veksten tar seg noe opp neste år og fremover, sier han.

Det verste er over i den oljeplagede norske økonomien.

 • Norges Banks prognoser for økonomien til 2019 kan du lese her.

Olsen klarer ikke alt alene

Olsen svarer «ja» på spørsmålet om Norges Bank trenger hjelp fra andre for å komme nærmere målene i den økonomiske politikken.

Han avviser «å ta hovedansvaret» for boligmarkedet.

– Pengepolitikken kan ikke løse alle utfordringene. Pengepolitikkens hovedmål over tid må være avgrenset, og er avgrenset, til å holde prisstigningen lav og stabil, sier han.

Målt mot utsiktene for prisveksten til 2019 kan det i første omgang se ut som Olsen er på vei i helt feil retning. I år spår han at prisveksten blir langt over målet. De tre påfølgende årene til 2019 skjærer prisveksten under målet på 2,5 prosent med stadig større avstand.

Men Olsen ser bakenfor tallene. Når prisveksten er i nærheten av målet og alle som deltar i økonomien forventer at han oppfyller målet over tid, kan Olsen hjelpe til med å stimulere produksjon og sysselsetting. Kostnaden for Olsen er at prisveksten i noen år vil avvike fra målet.

Ekstra med fornuft

Aftenpostens spør sjefen med det julerøde slipset om folk bør bruke mer eller mindre denne julen, sammenlignet med i fjor. Han viser seg å være litt løssluppen.

– Folk bør kose seg i julen. De bør bruke litt ekstra penger, men med fornuft.

– Kan vi si at det blir godt nytt år?

– Absolutt!

Les også

 1. USAs sentralbank setter opp renten

 2. Lar elevene prøve seg på full krise i Norges Bank

 3. Ny lånegrense skal bremse boligmarkedet: - Bra for å dempe prispresset for førstegangskjøpere

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Øystein Olsen
 3. Norges Bank
 4. Finansdepartementet