Siv Jensen spår 30.000 nye jobber neste år

Her er de første tallene fra statsbudsjettet 2018: Regjeringen forslår å bruke 2,9 prosent av Oljefondet, som i år. Siv Jensen spår sterk jobbvekst og bedre tider.

Finansminister Siv Jensen på vei til Stortinget torsdag formiddag.

Klokken 8 torsdag morgen slapp Finansdepartementet de første tallene fra statsbudsjettet 2018. Dette tidligslippet er en ny rutine fra i år.

Departementet friskmelder i stor grad norsk økonomi etter sjokket fra fallet i oljeprisen sommeren 2014.

I pressemeldingen skriver departementet at den økonomiske nedturen som startet med oljeprisfallet sommeren 2014 er over «nå». Oppsvinget har kommet raskere enn Jensen har ventet, og hun tror nå 2017 blir bedre enn hun spådde i vår.

Neste år vil det gå enda bedre. Da vil økonomien vokse raskere enn det veksten i arbeidsstyrken og produksjonsutstyret tilsier. Økonomien vil altså vokse mer enn den langsiktige trenden og dermed bevege seg mot full kapasitet.

Om jobbmarkedet står det:

«Arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet».

Veksten i antall nye jobber øker markert og mer enn antallet nye som melder seg på jobbmarkedet. Derfor synker ledigheten neste år.

1. Bruker 2,9 prosent av Oljefondet

I 2018 foreslår Regjeringen å bruke 2,9 prosent av Oljefondet i 2018. Det er samme prosenten som i år.

Det er helt sikkert rekord i milliarder kroner, slik det har vært nesten hvert år siden handlingsregelen for å bruke oljepenger kom inn i verden i 2001.

Men det eksakte milliardtallet kommer klokken 10 i dag.

Det meste av dette kommer fra den løpende inntektsstrømmen fra oljeutvinningen på sokkelen i 2018. Resten blir hentet fra Oljefondet.

Les også

Svein Gjedrem: – Oljefondet er Norges viktigste næring

I de fire siste årene har bruken av oljepenger økt med drøyt 20 milliarder kroner hvert år, regnet i 2017-kroner. I år tyder tallene på at det ligger på drøyt halvparten.

Rommet for økning er mindre nå fordi veksten i Oljefondet har dabbet av i takt med lavere oljepriser.

Les også

Hun lover rekordhøye skattekutt samtidig som hun må bremse oljepengebruken kraftig

2. Gir bare litt gass i økonomien

Finansminister Siv Jensen har allerede varslet i Aftenposten hun vil trykke svakere på gassen i 2018 fordi økonomien nå går bedre.

Gass, brems eller ingen av delene blir målt ved endringen i bruken av oljepenger, regnet som andel av fastlandsøkonomien.

I budsjettet for 2018 vil hun bare gi bitte litt gass. Bruken av oljepenger som andel av samlet produksjon i Fastlands-Norge øker med bare 0,1 prosentenheter.

Dette er å lette på gasspedalen sammenlignet med 2017. Da var økningen 0,4 prosentenheter.

Les også

Norge skyter fart. Kjøpeglade forbrukere gir flere jobber

3. Slik blir norsk økonomi neste år

Finansdepartementet legger i budsjettet frem en ny prognose for norsk økonomi 2018 og 2019.

Viktige tall for neste år er:

  • Ledigheten synker til 4 prosent neste år, ned fra 4,3 prosent i år og toppen på 4,7 prosent i fjor.
  • Veksten i fastlandets økonomi blir 2,5 prosent mot 2,0 prosent i år.
  • Veksten i nye jobber blir 1,1 prosent neste år mot 0,7 prosent i år. Det betyr rundt 30.000 nye jobber neste år.

Oppsummert: Norge er definitivt forbi bunnen etter fallet i oljeprisen. Neste år vil bli bedre enn i år.

Dette er Finansdepartementets tall:

201620172018
BNP Fastlands-Norge. Pst. vekst1,02,02,5
Sysselsetting, personer. Pst. vekst0,30,71,1
Ledighet (AKU). Nivå i pst.4,74,34,0
Gass i økonomien:Endring i oljepengebruk som andel av BNP Fastlands-Norge. Pst.enheter0,70,40,1
Uttaksprosent Oljefondet2,72,92,9