IT-prosjektet «Grindgut» gikk i grøfta: Bruker flere bompengemillioner på nytt prosjekt

Ett år etter forrige havari utredes et nytt IT-system for bompenger. Men teknologien finnes fra før, mener Einar Lutro, mangeårig styreleder i Hardangerbrua. Han stiller seg uforstående til pengebruken.

«Grindgut» skulle forkorte levetida til bomstasjonene. I stedet endte det med en kjemperegning.

Bompengeprosjektet «Grindgut» skulle revolusjonere hverdagen for bilister og gjøre livet på veien billigere.

I stedet ble det en millionfiasko for Statens vegvesen.

Aftenposten avslørte nylig hvordan alarmen gikk i det statlige IKT-prosjektet allerede etter noen få måneder, men at det skulle ta halvannet år før noen dro i nødbremsen.

Foreløpig er det bilistene som sitter igjen med kjemperegningen.

Nye millioner på bordet

Nå rykker veivesenet tilbake til start, og legger nye millioner på bordet for å utvikle et helt nytt system. I mellomtiden har de forlenget avtalen med dagens leverandør Q-Free i tre år.

– Det er nå viktig å få på plass et system som skal avløse dette. Det er den jobben vi nå har satt i gang, i samarbeid med bompengeselskapene, skriver Jane Bordal, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, i en epost til Aftenposten.

Hun vil ikke utdype status på prosjektet i dag, eller når ytterligere detaljer er klare.

– Det er det for tidlig å si noe om, skriver hun, og viser til at de er i «dialog med Samferdselsdepartementet om hvordan dette arbeidet skal videreføres».

Ny utredning, nye millioner

Men før den tid blir nye millioner lagt på bordet, i et nytt forsøk på å skape fremtidens bompengeløsning – en løsning som skulle vært på plass i fjor.

– Foreløpig er det satt av 5,4 millioner kroner til utredningsfasen, opplyser Bordal.

På spørsmål om de starter helt på null, eller om noe av arbeidet fra det havarerte «Grindgut»-prosjektet videreføres, svarer hun:

– Vi tar selvsagt med oss erfaringer fra så vel Grindgut-prosjektet som fra andre pågående prosjekter i det videre arbeidet.

Aftenposten mener: Læringen etter IKT-skandalene går for tregt

Einar Lutro har siden 2004 vært styreleder i Hardangerbrua AS, og forstår ikke hvorfor det trengs et nytt IT-system for bompengeinnkreving.

– Teknologien finnes

Einar Lutro, Høyre-politiker og mangeårig styreleder i bompengeselskapet Hardangerbrua, stiller seg uforstående til pengebruken. Han mener eksisterende teknologi kan ta seg av fremtidens innkreving, uten at det er nødvendig å utvikle helt nye systemer fra bunnen av.

– Hvorfor ikke overlate innkrevingen til kortselskapene? De har allerede et verdensomspennende system som fungerer, sier Lutro.

– Det finnes bombrikker du kan ha i bilen som tar kort. Alle har et bankkort. Da er det bare å stikke det inn i brikken og registrere transaksjonen, sier han.

Lutro sier han har påpekt dette flere ganger i Grindgut-prosessen, «uten å få gehør».

– Det virker som om Statens vegvesen har vansker med å slippe noe fra seg, og skal ta hånd om alt fra A til Å selv, sier han.

Så langt har bilistene tatt regningen for det statlige fiaskoprosjektet.

FrP:– Historieløst fra SP om bompenger

– Fikk selv velge

Bordal vil ikke kommentere utspillet fra Lutro, men sier tilbyderne i anbudsrunden selv kunne velge om de gikk for en «hyllevare» eller noe egenutviklet.

– Vi gikk ut med en konkurranse der våre behov innenfor systemløsningen var spesifisert. Tilbyderne kunne selv velge den løsningen de mente var best for å oppfylle våre behov.

Statens vegvesen har nå tre nye år på seg til å få på plass et nytt system innen den forlengede avtalen med Q-Free går ut i juli 2019.

Ikke valgt strategi for nytt prosjekt

Om det skal baseres på allerede utviklet og utprøvd teknologi, eller designes fra grunnen av – som i siste runde – er foreløpig i det blå.

– Leverandørstrategi for fremtidig løsning er ikke valgt. Vi har gjennomført et leverandørseminar for å få innspill om hva som finnes i markedet. Det er for tidlig å si noe mer om dette på nåværende tidspunkt, skriver Bordal til Aftenposten.

Omstridt anbudsrunde

Det var IBM som i 2013 fikk den lukrative kontrakten verdt 190 millioner kroner, etter en omstridt anbudsrunde mot det Bergen-baserte selskapet BT Signaal.

Målet var et sentralisert system for innkreving av bompenger, noe som i tur skulle gi billigere passeringer og kortere levetid for bomringene.

Aftenposten vet at det ble ropt varsko kort tid etter at IBM startet utviklingen. En sentralt plassert kilde har tidligere opplyst at det internt ble «rapportert rødt veldig tidlig, altså at prosjektet hadde betydelig risiko».

Direktør i Statens vegvesens veg- og transportavdeling, Jane Bordal, sier de hevet kontrakten fordi IBM ikke leverte som ventet.

13 måneder senere hevet Statens vegvesen kontrakten, og har dermed rykket tilbake til start med et halvferdig IT-system som ifølge dem selv er helt ubrukelig.

Statens vegvesen og IBM styrer nå mot et rettslig oppgjør. Partene krever at motparten dekker alle utgifter, i tillegg til erstatning fra hverandre.