Slik vil Brexit påvirke norsk næringsliv

Se hvordan ulike bransjer påvirkes av Brexit.

– Dette skaper stor usikkerhet for bedriftene, sier Tore Myhre, direktør for internasjonalisering og Europa-politikk i NHO.

– Dette rammer selvsagt først og fremst britisk næringsliv, men indirekte også Norge og norsk næringsliv. Det vil gå flere år før Storbritannia får en ny avtale på plass. Dette skaper stor usikkerhet for alt næringsliv – også det norske. Det vil være svært uheldig at EUs indre marked brytes opp og blir mindre. En lavere vekst i Storbritannia betyr mindre muligheter for norske bedrifter, sier han videre i en pressemelding fredag.

Norske bedrifter eksporter varer for 168 milliarder kroner. Storbritannia mottok hele 20 prosent av Norges samlede eksport i 2015. Olje og gass utgjorde 83 prosent av dette.

– Kaos får konsekvenser for norske bedrifter

Fagsjef og EU-ekspert i Norsk Industri, Knut L. Baumann, spår "kaos" i EU etter Storbritannias overraskende avgjørelse om å melde seg ut av unionen.

– For norske bedrifter vil avstemningsresultatet uten tvil få konsekvenser. Utmelding av EU betyr også at Storbritannia går ut av alle de avtaler EU har med tredjeland. Blant disse er den mest omfattende EØS-avtalen. Dermed blir betingelsene for å handle med Storbritannia annerledes og dårligere, uten at det i dag er mulig å kvantifisere dette nærmere. Storbritannia er per i dag vårt tredje største eksportmarked, skriver han i en pressemelding på organisasjonens hjemmesider.

Bekymrede redere

Også andre næringslivstopper er bekymret for veien videre for finansmarkedet etter folkeavstemningen.

– Dette vil ramme hele det norske næringslivet. Konsekvensene vil bli omfattende, så det er vanskelig å skille ut en bedrift som vil bli mer påvirket enn andre, sier Sturla Henriksen, administrerende redaktør i Rederiforbundet.

Han tror uro og usikkerhet vil prege finansmarkedene fremover.

– Vi går inn i en periode med stor usikkerhet, både politisk og økonomisk, og står overfor en periode preget av store spørsmål, sier
Henriksen.

Klikk på de ulike bransjene og les hva ekspertene sier om utviklingen videre. Saken fortsetter under bransjeoversikten.

Sturla Henriksen påpeker usikkerheten rundt EUs reaksjon på britenes folkeavstemning.

– Det er vanskelig å tenke seg at EU vil tilby Storbritannia en såpass god avtale at andre EU land vil benytte seg av same løsning, fortsetter han.

- Det er en konsensus blant økonomer rundt vedvarende usikkerhet i næringslivet og et fall i økonomisk vekst i Europa og Norge, sier Nick Sitter etter britenes overraskende EU-avstemning torsdag.

Utsatt finansindustri

Nick Sitter, professor i politisk økonomi på Handelshøyskolen BI, hevder at Brexit vil påvirke norske og internasjonale markeder på flere måter.

– For det første må vi se på hvordan avstemningen vil påvirke usikkerheten i Europa på kort sikt. Fallet av pundet vil treffe finansmarkedet bredt, men det vil ikke nødvendigvis påvirke enkeltbedrifter. Akkurat nå er det likevel finansindustrien som er mest utsatt: børsen vil gå nedover, noe som vil kunne legge press på euroen og potensielt ha en effekt også på den norske kronen. Det er en konsensus blant økonomer rundt vedvarende usikkerhet i næringslivet og et fall i økonomisk vekst i Europa og Norge, sier Sitter.

– Avhengige av EØS-samarbeidet

Sitter påpeker at de langsiktige utfordringene i stor grad vil dreie seg om hva slags økonomisk samarbeid britene vil utarbeide.

– Dersom Storbritannia beveger seg mot den norske EØS modellen, vil avtalen bli mer sårbar for allerede eksisterende parter. Alle deler av norsk næringsliv som driver eksport til Europa er avhengige av EØS- samarbeidet, og britisk medlemskap vil forandre forholdet mellom medlemslandene i både EØS og EU, avslutter han.

  • Les mer om Brexit under her: