Økonomi

Hver syvende nordmann synes det er greit å svindle forsikringsselskapet litt

100.000 nordmenn har oppgitt uriktige opplysninger til sitt forsikringsselskap, og mange synes det er akseptabelt.

Mange nordmenn synes det er greit å pynte litt på sannheten når kofferten blir frastjålet på ferie eller plusse på litt ekstra i skademeldingen.
  • Louise Scharff Thommessen

Har du overdrevet skadekravet på innboforsikringen, eller pyntet litt på sannheten da kofferten din ble frastjålet?

Ifølge Gjensidiges utredning om forsikringssvindel godtar 14 prosent av befolkningen å «plusse på litt ekstra» på skademeldingen. 3 prosent kan bekrefte at de selv har oppgitt uriktige tall, og hele en av tre tror at denne typen svindel forekommer ofte. Statistikker fra Finans Norge tilsier at den største svindelen forekommer innen privat skadeforsikring.

– Det er vanskelig å si hvorfor det er så stor aksept for forsikringssvindel. Det henger nok sammen med den generelle samfunnsaksepten for andre former for økonomisk kriminalitet, slik som for eksempel skatteunndragelse, sier utredersjef i Gjensidige, Vera Sønsthagen.

Arvid Steen, pressekontakt i forsikringsselskapet Tryg, tror også at aksepten er høyere ved svindel enn ved andre former for kriminalitet.

– Fysisk tyveri, for eksempel ved å stjele noe fra matbutikken, er ikke ansett som sosialt akseptert. Men å si at du har svindlet til deg noe ekstra på reiseforsikringen oppfattes nok ofte som mer OK, spesielt ettersom mange deler holdningen om at forsikringsselskapet tar pengene dine uansett, sier han.

Arvid Steen, pressekontakt i forsikringsselskapet Tryg.

Forsikringssvindel kan ha alvorlige konsekvenser

Arvid Steen hevder at konsekvensene av forsikringssvindel ikke er allment kjent. Manglende kunnskap om forsikringssvindel bidrar til at terskelen for å tukle med skademeldinger er relativt lav.

– Mange tenker nok at konsekvenser kun kommer i form av mildere bøter. Men dersom svindel blir merket av et forsikringsselskap, kan du risikere å miste hele erstatningssummen. Forsikringssvindel kan dessuten være straffbart, og du kan risikere fengsel dersom svindelen er av stort nok omfang, sier han.

Likevel tydeliggjør Steen at forsikringsselskapet ikke nødvendigvis går hardt ut på enkeltmennesker.

– Hvis politiet mistenker svindel, kan forsikringsselskapet bli innhentet for å etterforske saken individuelt. Dette er ofte nyttig for våre kunder, da antydninger til svindel kan være feilaktige. Vi er ute etter å få frem sannheten, også når du blir feilaktig siktet for svindel, fortsetter han.

Klikk på profilene under for å lese de korte historiene.

Store mørketall

Tryg utredet 1362 saker i 2015, og anmeldte 20. Utredelsene førte til besparelser på i overkant av overkant av 112 millioner.

I tillegg til dette er det store mørketall.

– Bransjen snakker om 5–10 prosent, sier Steen.

Gjensidige på sin side avdekker årlig mellom 150 og 200 forsøk på forsikringssvindel. Forsikringsbransjen har avslått 666 saker innen skadeforsikring og 319 saker innen syke- og uføreprodukter i 2015. Det totale kravet for de avslåtte sakene var 335,8 millioner kroner, i følge Finans Norge sine statistikker. Disse statistikkene inkluderer ikke mørketallene.

– Mørketall dreier seg om at selskapene ikke klarer å avdekke alt. Forsikring er basert på tillit. Hvor mye utenom det som oppdages som likevel viser deg å være svindel, har vi ikke noen samletall på, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Gjensidige hovedkontor

Angrende kunder får amnesti

For å redusere omfanget av svindel, tilbyr Gjensidige nå amnesti til sine angrende kunder. Dette innebærer blant annet at kunder som har svindlet på skademeldingen melder seg og betaler tilbake det de urettmessig har fått betalt, uten konsekvenser og politianmeldelse.

Ideen bak amnestiordningen oppstod etter at en angrende kunde kontaktet forsikringsselskapet for å tilstå forsikringsbedrageri. Den angrende tok kontakt med ønske om å få strafferabatt.

– Vi har hatt mange diskusjoner knyttet til hva vi skal gjøre når folk tilstår bedrageri under utredning. Hvis tilståelsen bidrar til at saken lettere kan avsluttes, burde dette komme kunden til gunst, sier Sønsthagen.

Gjensidiges amnestiordning garanterer også anonymitet for angrende kunder. Den angrende kan ta kontakt med et eksternt advokatfirma, som etter avtale med forsikringsselskapet utarbeider en plan for tilbakebetaling. Advokatfirmaet har også taushetsplikt overfor klientene.

– Anonymitet vil forhåpentligvis gjøre det lettere å rydde opp i svindelsaker, da våre kunder kan være trygge på at tilståelsen ikke vil få uventede konsekvenser, mener Sønsthagen.

Vera Sønsthagen, leder for utredning i Norge

Hun understreker også at anonymiteten kan bidra til å forhindre nøytralisering av kriminelle handlinger.

– Når vi blir fristet til å begå ulovlige handlinger, begynner vi ofte å nøytralisere handlingene mentalt, slik at vi kan opprettholde et selvbilde som lovlydige mennesker. Ved å tilstå for eksempel økonomisk kriminalitet må vi altså krysse en mental barriere. Vi ønsker å senke den barrieren for våre kunder, i tillegg til å lette litt på samvittigheten til de om har begått forsikringssvindel, fortsetter hun.

– Ordningen er ment som et lite bidrag til et større samfunnsproblem. Ved å sette fokus på konsekvensene av forsikringssvindel vil vi forhåpentligvis også endre moralen som gjør slike handlinger mulig, sier hun.

  • Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan nordmenn mottar uberettigede forsikringspenger. Les mer om dette her.

«Forsikringsinstituttet er bygget på tillitt»

Vera Sønstehagen ønsker også å styrke tilliten mellom forsikringsselskapet og deres kunder gjennom amnestiordningen.

– Forsikringsinstituttet er bygget på tillit mellom selskap og kunde. Dette er en stor styrke ved forsikringsordningen i Norge, da denne typen tillit ikke står like sterkt lenge sør i Europa, hevder hun.

Arvid Steen er i likhet med Sønstehagen opptatt av tilliten mellom forsikringsselskapet og deres kunder. Han hevder at svindel kan fremstå som et angrep på den kollektive tilliten.

– Om du begår forsikringssvindel, går du til et angrep på fellesskapet. I et forsikringsselskap betaler alle penger til en felles pott, og dersom du svindler på denne vil det kunne gå ut over ikke bare deg selv, men også de andre som bidrar til fellesskapet, sier han.

Varierende respons

Både If og Tryg stiller strengere krav til forsikringssvindlere enn Gjensidige, og har ikke utarbeidet noen amnestiordning.

– Foreløpig går alle skademeldinger til vår egen avdeling for utredere, eller det vi kaller forsikringspolitiet. Utrederne ser igjennom meldingene og etterforsker avvikssaker. Spesielt personer som har en forhistorie med svindel blir nøye gjort rede for i denne prosessen, sier Steen i Tryg.

– Vi har ikke innført en formell amnesti-ordning, men vurderer dette fra sak til sak, legger han til.

Petter Domaas, utredningssjef i If, er også kritisk til svindel i deres kundekrets.

– If ser svært alvorlig på at noen få uærlige forsikringskunder velger å misbruke den tilliten som forsikring bygger på. Forsikringssvindel rammer alle våre ærlige kunder gjennom høyere premie. Av den grunn blir arbeidet for å forebygge og avdekke forsikringssvindel prioritert høyt hos oss, skriver han til Aftenposten.

– If har per i dag ikke vurdert noen form for amnestiordning for angrende kunder, fortsetter han.

Kjønnsdelt svindel

Til tross for at lite tyder på geografiske skiller innen forsikringssvindel, hevdes det at menn er overrepresentert blant skadeforsikringssvindlerne. Innen syke- og uføreprodukter ser det derimot annerledes ut.

– Det er flere menn enn kvinner som svindler, og dette er mest utbredt blant folk under 50 år. Menn står fortsatt bak mesteparten av svindelen også når det gjelder beløp. Men når det gjelder svindel med uføreprodukter er kvinneandelen økende, sier Stine Neverdal.

Hun understreker likevel at forsikringssvindel ikke er normen.

– Det store flertallet av forsikringskunder er ærlige og krever ikke dekning utover det de har tapt, sier hun.