Verden ser til norsk laks for å kutte bruken av antibiotika

Hvert år får 350 millioner laksesmolt her til lands et stikk i buken. Norsk fiskevaksinering kan vise vei til en verden som ikke ødsler med antibiotika.

Fiskevaksineringen skjer uberørt av menneskehender. Robert Eriksen overvåker at alt går rett for seg når Salmar Follafoss vaksinerer 17.000-18.000 laksesmolt i timen.

Det tar 0,93 sekunder. Under kyndig overvåkning av vaksinesjef Robert Eriksen, sørger robotmaskinen for at laksesmolten i løpet av det korte øyeblikket blir fotografert, målt og vaksinert på nøyaktig riktig sted. Deretter blir den cirka 45 gram lille fisken sendt ut igjen på samlebåndet, før den litt etter er tilbake i et kar der den våkner fra bedøvelsen, svømmer, spiser og vokser.

Viktig stikk

I Salmars smoltfabrikk i Follafoss i Verran blir 20 millioner laksesmolt vaksinert i året. I Norge totalt blir det klekket, foret frem og vaksinert om lag 350 millioner laks årlig.

Smoltvaksinering er ifølge Bård Skjelstad, veterinær og biologisjef i Salmar, en av to hovedårsaker til at norsk laksesindustri er eksempel til etterfølgelse for hvordan matprodusenter i andre land kan kutte bruken av antibiotika.

– Hvordan oppdrettsnæringen har greid å få bort nesten all bruk av antibiotika er en suksesshistorie. Dette er ikke bare oppdrettsbransjens fortjeneste. Vi står på skuldrene til kultur og kunnskap fra den norske landbaserte matproduksjonen, forteller Skjelstad.

På mindre enn et sekund blir en laksesmolt fotografert, målt, veid, posisjonert og vaksinert i Follafoss.

Nær null

I tradisjonelt landbruk og i den industrialiserte produksjonen av laks brukes det i Norge nesten ikke antibiotika lenger. I 1987 brukte oppdrettsnæringen nesten 50 tonn antibiotika, men det ble produsert mye mindre fisk enn i dag. I 2016 var forbruket redusert til 201 kilo, viser tall fra Veterinærinstituttet. Mens bruken av antibiotika har stupt, er mengden laks blitt mangedoblet.

– Var versting

– Fra å være en versting i bruk av antibiotika, er norsk oppdrettsindustri blitt best i verden. På 1980-tallet var det virkelig ille. Nå er vi blitt et eksempel som andre næringer og land kan lære av, sier Bård Skjelstad.

På en FN-konferanse om antibiotika i New York i fjor høst fortalte biologisjefen i Salmar om hvordan oppdrettsnæringen har lyktes. I 2019 vil FN komme med en rapport om hvordan verden kan redusere bruken av antibiotika.

Anne-Gerd Gjevre, fiskehelseansvarlig i Veterinærinstituttet, bekrefter at bare 0,4 prosent av Norges antibiotikabruk går til oppdrettslaks.

To årsaker

Tidligere ble all smoltvaksinering gjort manuelt. Det skjer fortsatt noen steder, men de største smoltprodusentene har gått over til å bruke roboter, maskiner og samlebånd.

Vaksineansvarlig Robert Eriksen og vaksinatør Karoline Norum sørger for at 20 millioner laksesmolt hvert år blir vaksinert ved Salmars smoltanlegg i Follafoss. Vaksineringen er den ene av to årsaker til at norsk lakseoppdrett blir holdt frem som eksempel til etterfølgelse for å kutte bruk av antibiotika. Laksesmolten blir ført til og fra vaksineringsroboten via plastrør.

– Det er to årsaker til at det brukes veldig lite antibiotika i norsk oppdrett: Vaksinering er den ene årsaken. Godt samarbeid mellom myndigheter og næring er den andre, sier Bård Skjelstad.

Han skryter av hvordan politikere, næringen og myndigheter samarbeider om sykdomsbekjempelse.

– Noen ganger tar det bare uker fra vi oppdager en sykdom til vi har tiltak som næringen, Mattilsynet og Statens legemiddelverk er sammen om å sette i verk. Denne samhandlingen har vist seg å være svært effektiv. Det ligger svært mye kunnskap i alle ledd, sier Bård Skjelstad.

Lakselusa problem i dag

Laksen er vaksinert og beskyttet for livet mot bakteriesykdommer når den blir satt ut i sjøen. Men vaksine beskytter ikke mot virussykdommer og parasitter. I dag har oppdrettsnæringen en utfordring som ikke lar seg løse med vaksine. Den lille parasitten lakselus truer lønnsomhet, fortsatt vekst og oppdrettsbransjens troverdighet.

– Det skjer en samhandling mellom oppdrettsselskap og myndigheter for å redusere lakselusa. Jeg håper og tror at vi skal lykkes igjen, sier Skjelstad.

Han opplyser at Salmar har sluttet å bruke hydrogenperoksid og andre bademidler til lusebekjempelse, og har erstattet det med mekanisk lusebekjempelse.

(Adresseavisen)