Økonomi

Det vil koste 5,7 milliarder å stenge dette oljefeltet

Gyda er et av flere felt på norsk sokkel som nærmer seg den siste olje. Å avvikle det er ikke gratis.

Gydafeltet stenges i 2018. Det er ikke det eneste feltet som stenges før planen.
 • Glenn Stangeland

Gyda-feltet er planlagt nedstengt i september 2018, men oppryddingen blir ikke billig, [skriver nettavisen Sysla.no.

Dokumenter operatøren Repsol har sendt norske myndigheter, viser at prisen for å stenge ned, plugge brønner og fjerne plattform og infrastruktur er beregnet til 5,7 milliarder kroner.

Til sammenlikning planlegger Statoil å bruke 3,5 milliarder kroner på å bygge ut Utgard-funnet i Nordsjøen.

Her er hele regnestykket:

Kostnader for å avvikle Gyda-feltet (i mnok)
Prosjektledelse539
Plugging av brønner2035
Fjerning av stålunderstell619
Onshore avhending172
Fjerning av havbunnsstruktur112
Inspeksjon etter fjerning23
Operasjonskostnader etter fjerning1125
Inspeksjon etter at prosjektet er gjennomført18
Til sammen5682

Arbeidet med å stenge ned Gyda vil omfatte følgende operasjoner:

 • Oljeeksportrør kobles av og blindes ved tilknytningspunktet mot Gyda. Enden gjøres overtrålbar.
 • Alle brønner blir permanent plugget og forlatt.
 • Gasseksportrørledningen blir rengjort for petroleum, koblet av i hver ende og endene blir gjort overtrålbare.
 • Plattformdekk og stålunderstell fjernes ned til havbunnen.
 • Plattformdekk og stålunderstell transporteres til land for demontering med påfølgende gjenbruk/gjenvinning av materialer og behandling / deponering av avfall.
 • Havbunnsrammen under plattformen løftes vekk og fraktes til land for demontering og påfølgende gjenvinning av materialer og behandling og deponering av avfall.
 • Rettighetshaverne vil rette forespørsel til andre operatører i området for å avklare om det foreligger interesse for å ta over gasseksportrørledningen.

Det er 10 felt som nærmer seg siste olje
Når oljeprisen faller, forsvinner også de økonomiske insentivene til å presse ut de siste dråpene av olje- og gassfelt. Løsningen blir i mange tilfeller å stenge ned produksjonen, heller enn å produsere med tap i påvente av høyere priser.

Her er de andre feltene som vil bli stengt snart

Veslefrikk (Statoil)

Statoil planlegger å stenge ned Veslefrikk-feltet i 2018, hvilket betyr at den forventede levetiden til feltet er redusert med to år. Forventet tidspunkt for nedstenging av Veslefrikk har endret seg fra 2020 til 2. kvartal 2018.

Oselvar (Dong Energy)
Da Dong Energy startet produksjonen på Oselvar i april 2012, var det forventet at feltet skulle ha en levetid på 20 år, men det blir mest sannsynlig stengt i løpet av 2018.

Varg (Repsol)
Repsol har søkt myndighetene om tillatelse til å plugge åtte brønner og stenge ned Varg-feltet i Nordsjøen. Petrojarl Varg skal etter planen forlate feltet 1. august 2016, i følge Offshore.no.

Jotun (ExxonMobil)
ExxonMobil planlegger å gjennomføre et omfattende pluggeprogram på 22 brønner på Jotun-feltet, med oppstart i april 2016 og ferdigstillelse i løpet av 2017. Feltet kom i drift i 1999 og har hatt avtagende produksjon i de senere år etter hvert som reservoarene tømmes for utvinnbare ressurser.

Jette (Det norske)
Det norske har planer om å stenge ned produksjonen på Jette etter bare tre år. Hovedforklaringen er ExxonMobils planer om å skrape vertsplattformen Jotun B, ifølge Upstream.

Skirne og Atla (Total)
Permanent plugging av brønnene er forventet gjennomført i 2019.

Volve (Statoil)
Stenges ned i henhold til godkjent avslutningsplan innen 2018. I den forbindelse skal Statoil permanent plugge og forlate totalt 9 brønner på feltet.

Les mer om

 1. Olje og gass
 2. Sysla.no
 3. Nordsjøen
 4. Norsk sokkel