Siv Jensen trosser taxfree-press fra Stortinget

Regjeringen går inn for at dagens taxfree-ordning videreføres uten endringer. Det sikrer milliardinntekter for Avinor.

Travel Retail Norway og Avinor glade for at regjeringen vil videreføre dagens taxfree-ordning.
  • Knut-Erik Mikalsen

Stortinget ba regjeringen i 2014 om å legge frem en helhetlig utredning om taxfree-ordningen.

Det ble da rettet hard kritikk fra flere partier om det urimelige i at reisende til utlandet skal nyte godt av billig alkohol, fulgt av forslag om å kutte taxfreehandelen.

Andre igjen tok til orde for at dette lukrative oppdraget skulle gis til Vinmonopolet, for å sikre at staten får inntektene fra dette salget og ikke private aktører, slik som i dag.

Nå svarer finansminister Siv Jensen tydelig på Stortingets utfordring:

– Jeg legger ikke opp til noen endring i taxfree-ordningen, skriver hun i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen, andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen, har vært en av de som har vært en av de kraftigste kritikerne av ordningen. Han vil ikke kommentere Jensens forslag torsdag.

Spritsalg sikrer drift av flyplasser som går med tap

Travel Retail Norway og selskapets norske sjef, Håkon Fjeld-Hansen er glad for at regjeringen vil videreføre dagens taxfree-ordning.

For driften av norske flyplasser er det avgiftsfrie salget helt avgjørende. Inntektene fra salg av brennevin, vin, sjokolade og parfyme på landets flyplasser innebærer 2,5 milliarder kroner i inntekter for Avinor.

– Dette er like mye som flyselskapene betaler i start- og passasjeravgift tilsammen, skriver departementet, og minner om at taxfree-pengene sikrer driften av 39 lufthavner som går med underskudd – av totalt 46 Avinor-lufthavner.

Dessuten, understrekes det, bidrar inntektene til å holde det generelle avgiftsnivået i luftfarten nede og dermed billigere flybilletter for folket.
Dette tilsvarer mer enn en fjerdedel av Avinors samlede driftsinntekter fra lufthavnvirksomheten.

Avinor er svært godt fornøyd med Jensens forslag, sier konserndirektør strategi og miljø, Jon Sjølander:

– Ordningen bidrar til lavere lufthavnavgifter, som gir lavere priser på flybilletter. En avvikling av ordningen kan føre til en betydelig økning i lufthavnavgiftene og et betydelig bortfall av flytilbudet. Særlig vil flyruter med lav lønnsomhet, og lokale og regionale lufthavner med store underskudd, være utsatt, mener han.

- Godt å høre at vi ikke er en trussel

Regjeringen avviser også påstanden om at taxfree-ordningen utfordrer Vinmonopolets stilling.

Hos Travel Retail Norge (TRN), som driver taxfreeutsalgene på de største flyplassene i Norge, er man ogs¨å fornøyd med regjeringens anbefalinger om å opprettholde dagens taxfree-ordning:

– Det er bra at regjeringen etter en utredning av mange sider ved taxfree-salget har konkludert med at det er til det beste om ordningen opprettholdes. Det ser ut til at de mener at taxfree er smart fordi det gjør at nordmenn handler i Norge i stedet for i utlandet. Dette er også vår erfaring, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad til Aftenposten.

Han er også glad for at regjeringen slår fast at taxfree ikke er en trussel for Vinmonopolet, men derimot er ekstremt viktig for Avinor og alle landets distriktsflyplasser.

– I tillegg har vi i TRN 1300 medarbeidere som har en trygg og god jobb å gå til, sier Dagestad.

LES OGSÅ: Vinmonopolet åpner to ølbutikker
LES OGSÅ: Butikkølet var altfor sterkt

Den nye ankomst-butikken på Oslo Lufthavn.