Økonomi

Brexit ga verdismell på Oljefondets eiendommer

Fondet har nedjustert verdien av eiendommene i Storbritannia med rundt 1,5 milliarder kroner etter EU-avstemningen.

Yngve Slyngstads forvaltere i Oljefondet fikk dårligere avkastning enn markedet for øvrig i andre kvartal.
  • Stine Barstad
    Journalist

Etter å ha falt i verdi i årets tre første måneder, fikk Oljefondet en avkastning på 94 milliarder kroner i perioden fra april til juni.

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 0.7 prosent, mens rentepapirene økte med 2,5 prosent.

Samtidig sank verdien på eiendomsinvesteringene med 1,4 prosent.

Tapte på eiendom

Dette skyldes hovedsaklig at fondet etter Brexit nedjusterte verdien på eiendommene i Storbritannia med 5 prosent, tilsvarende omtrent 1,5 milliarder kroner.

– Folkeavstemningen skapte uro i økonomien i Storbritannia, hvor vi har 23 prosent av eiendomsinvesteringene. På grunn av denne økte usikkerheten valgte vi å nedjustere verdien av våre investeringer, sier nestleder for Norges Bank Investment Management, Trond Grande.

Han beskriver nedjusteringen som et «ekstraordinært tiltak».

– Jeg skal vokte meg vel for å spekulere i verdianslagene blir i neste kvartal, men hvis man ser på det som har skjedd i det notert eiendomsmarkdet fra juli til august, ser det ut til å komme tilbake, sier han.

Han sier usikkerheten i det britiske eiendomsmarkedet etter Brexit først og fremst går på om store selskaper vil være mindre lystne på å etablere seg i London, noe som kan gå ut over leieprisene på kontoreiendom. Samtidig kan det svakere pundet trekke flere shoppingturister til byen, noe som vil være positivt på verdien for eiendommer i handlestrøkene.

Fondet kjøpte i perioden nye eiendommer på Oxford Street i London. Grande betegner investeringen som et «godt kjøp».

Eiendomsinvesteringene utgjorde ved utgangen av kvartalet 3,1 prosent av verdien til fonde. Rett i underkant av 60 prosent er plassert i aksjer, mens rentepapirene utgjør 37,4 prosent.

Midlertidig Brexit-effekt

– Etter en periode med relativt rolige markeder i begynnelsen av kvartalet, førte Brexit-avstemningen til et fall i Europa. Markedene hentet seg imidlertid raskt inn igjen, men med store sektorforskjeller, sier nestleder for Norges Bank Investment Management, Trond Grande i en pressemelding.

Han sier sektorer trygge sektorer som olje, kraftforsyning og helse har hatt god utvikling, mens finanssektoren har hatt svak avkastning.

Regjeringen tok ut 24 milliarder

En stor del av verdiøkningen på fondet skyldes også at kronekursen svekket seg mot de store internasjnale valutaene i vår. Det bidro til å øke fondets kroneverdi med 28 milliarder.

I andre kvartal ble det tatt 24 milliarder kroner ut av fondet. I løpet av årets første halvår har Regjeringen tatt ut rundt 50 milliarder kroner av fondet, mens fondet fikk tilført penger siste halvår i fjor.

– Lavere tilførsel fra petroleumsinvesteringene enn før gjør at fondet mer avhengig av fondets avkastning, sa visesentralbanksjef Egil Matsen i Norges Bank under pressekonferansen.

Fondet hadde en verdi på 7177 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Oljefondet med milliardgevinst på Pokémon GoOljefondet fra 0 til 7000 milliarder på 20 år

Les mer om

  1. Norges Bank
  2. Brexit