Den norske stat går i minus, men likevel er økonomer positive

Nordea spår opptur for norsk økonomi. Samtidig går den norske staten i minus.

Finansminister Siv Jensen (Frp) finpusser nå på statsbudsjettet for 2017. Nordea spår at hun vil bruke enda mer oljepenger i valgåret.

– Bunnen er passert, sier sjefanalytiker Erik Bruce i meglerhuset Nordea Markets.

Tirsdag formiddag la han frem nye prognoser for norsk økonomi til 2018.

Akkurat samtidig la Statistisk sentralbyrå (SSB) ut en melding med tittelen «Fortsatt nedgang i statens inntekter».

Det første henger sammen med det siste. Bruce nevner offentlig pengebruk som én av tre årsaker til at han nå går langt i å friskmelde norsk økonomi.

Norge går bedre i Nordeas prognoser, men staten går dårligere, målt ved overskuddet på statsbudsjettet.

Sjefanalytiker Erik Bruce, Nordea.

Ut av særstillingen

Oljeprisen falt brått sommeren 2014, oljeselskapene trakk i bremsene og ledigheten steg kraftig i Rogaland. «Fra særstilling til omstilling» ble den mest populære seminartittelen.

Oljeprisen har holdt seg stort sett mellom 40 og 60 dollar pr. fat i fjor og hittil i år.

Men finansminister Siv Jensen gjort det motsatte av det som er vanlig når inntektene svikter: Hun har brukt mer penger.

  • I 2014 brukte Jensen 147 milliarder av oljepengene på statsbudsjettet.
  • I år er planen å bruke 206 milliarder kroner, regnet i løpende kroner.

Sammen med sterkt svekket krone og store rentekutt fra Norges Bank har dette holdt farten oppe.

– Nedturen er blitt mindre enn fryktet, konkluderer Bruce i Nordea.

Han spår at veksten i økonomien tar seg kraftig opp i løpet av de neste to årene. Økte boliginvesteringer og «fortsatt sterk vekst i offentlig pengebruk» i et valgår drar opp farten.

Fallet i oljeinvesteringene flater samtidig ut. Det verste er over.

Tar penger ut av fondet

Men lite kommer gratis. SSBs tall for statsregnskapet viser at statens samlede utgifter i 2. kvartal var knapt 5 milliarder kroner høyere enn inntektene.

Dette ble dekket med å ta penger ut av Oljefondet.

I 2. kvartal i fjor var det motsatt: Da var inntektene 27,5 milliarder kroner større enn utgiftene. Disse pengene ble satt inn i Oljefondet.

Les også

Hva har Oljefondet gjort for deg? | Ola Storeng

Siv Jensen vil hente ut 84 milliarder fra Oljefondet

SSB har utarbeidet tall som viser gjennomsnittet for statens inntekter og utgifter over fire etterfølgende kvartaler. Dette gjennomsnittet gjør det enklere å se utviklingen uten forstyrrelser av at strømmen av oljepenger varierer veldig mellom kvartalene.

Den langsiktige trenden er klar, og viser nye tider på statsbudsjettet:

  • Utgiftene i år blir for første gang i moderne oljetider større enn de løpende inntektene. For hele 2016 planlegger Jensen å hente 84 milliarder ut av Oljefondet.

Men penger ut av Oljefondet trenger ikke bety at det skrumper. Samtidig som finansministeren tar milliarder ut, kommer det inntekter og avkastning fra verdens børser inn.

Jensen er like mye rentenist og børshai som oljekvinne.

Fasit: 12.000 flere ledige

I Nordea startet sjefanalytiker Bruce med å vise en kurve for den registrerte ledigheten. Fasiten viser at den frem til nå er blitt lavere enn det både han og Norges Bank har spådd.

Tallene fra arbeids- og velferdsetaten Nav viser at summen av helt ledige og personer på tiltak steg med drøyt 12.000 personer fra juni 2014 til august i år.

Samtidig viser SSB-tallene at færre er i jobb enn før. Men det bekymrer ikke Bruce. Det er nemlig de unge som trekker seg ut. «Men hva er problemet – de unge studerer» var en av titlene på Bruces lysbilder.

Prognosene viser at Nordea bare venter et lite fall i ledigheten til 2018, selv om økonomien går mye bedre fremover.

– Flere vil melde seg i arbeidsmarkedet når økonomien går bedre, sier han.

Thina Saltvedt spår oljeprisen opp først, men deretter ned.

Olje opp og deretter ned

Nordeas oljeanalytiker Thina Saltvedt viste en kurve som peker mot statens langsiktige oljeinntekter. Hun spår at oljeprisen stiger til rundt 80 dollar pr. fat rundt 2020, men at den deretter faller mot 50 dollar pr. fat i 2030.

Tirsdag ettermiddag var prisen på Brent-olje knapt 47 dollar pr. fat.

–Vi er nå inne i en teknologisk revolusjon innen transport. Det vil dra ned oljeprisen de neste 10–15 årene, sier hun.

Nordeas sjeføkonom for Norge, Kjetil Olsen, overvåket det hele.

– Jeg har kjøpt meg elbil, sa han om sitt bidrag til lavere oljepriser.