Økonomi

Oljeboss og kvinnelig rollemodell

For snart 20 år siden ble Margareth Øvrum Statoils første kvinnelige plattformsjef. Nå har hun selv bygget en toppledergruppe der halvparten er kvinner.

Eneste kvinne i 1993. Margareth Øvrum var Statoils første kvinnelige plattformsjef, og hadde ansvar for den gigantiske Gullfaks A-plattformen. Hun brøytet vei for at en rekke andre kvinner fikk jobb som plattformsjefer. Foto: PRIVAT

 • Monica Strømdahl
  Fotograf

Det var et røft mannsmiljø som møtte Øvrum (52) da hun i 1984 jobbet som produksjonsoperatør og eneste kvinne på en plattform i britisk sektor. I lunsjen ble det vist porno, og mennene om bord var ikke spesielt opptatt av å vaske og stelle seg.

Men den nyutdannede sivilingeniøren med spesialisering i teknisk fysikk var ikke redd for å få skitt under neglene, og hadde bedt om en praksisperiode «på gulvet» som ledd i sin lederopplæring. Gutta om bord visste at hun kunne ha valgt en mer komfortabel tilværelse på land, og aksepterte henne raskt.

Brøytet vei

Siden den gang har hun brøytet vei for kvinner i en mannsdominert oljebransje.

— Jeg har nok vært en rollemodell for kvinner i alt jeg har gjort. I de fleste jobber har jeg vært både yngst og første kvinne. Da jeg ble konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil, satte jeg meg som mål at vi i mitt topplederteam skulle være minst 40 prosent kvinner. Det har jeg klart. Men de er ansatt fordi de er dyktige, ikke fordi de er kvinner. Det er viktig å ha mangfold både i kjønn, alder og bakgrunn i en ledergruppe, sier hun.

Hun begynte i Statoil allerede i 1982, og som 32-åring ble hun selskapets første kvinnelige plattformsjef.

— Det var på Gullfaks A, som var verdens største oljeinstallasjon i sin tid. Det var en stor og kompleks plattform, med mye utstyr om bord. Da Øvrum fikk jobben, var det viktig for henne at hun ikke ble spurt fordi hun var jente, men fordi hun var dyktig.

— Ellers ville jeg ikke tatt jobben. Men sjefen min turte å tro på meg. Det er viktig at ledere er åpne og tør å ta en sjanse med folk de ansetter, sier hun.

Hun ler litt av seg selv og forteller at hun selv en gang ble litt paff da hun opplevet at hun satt om bord i et fly der både piloten og copiloten var kvinner.

— Jeg måtte minne meg på at da jeg ble plattformsjef, var jeg både eneste kvinne og yngst. Det gikk jo bra det også, sier Øvrum, og legger til:

— Etter meg ble det ansatt syv, åtte kvinnelige plattformsjefer i løpet av kort tid.

Stolt av damene

Øvrum er tydelig stolt av sine kvinnelige toppledere, som sammen med de øvrige sjefene i forretningsområdet Teknologi, prosjekter og boring leder 4400 ansatte med 60 ulike nasjonaliteter.

Den engelske forkortelsen for Øvrums forretningsområde er TPD.

— Jeg har laget min egen oversettelse, og kaller det «Tough People Delivering», ler hun.

— For det er et tøft miljø der vi har ansvar både for svære utbyggingsprosjekter, teknologiutvikling, forskning, boring av brønner og anskaffelse av alt fra blyanter til plattformer til en totalverdi av 116 milliarder kroner, sier Øvrum.

Frykter kjønnsfokus

Oljebransjen er fortsatt en mannsbastion, men Statoil jobber systematisk med å skape mangfold i sin rekruttering og øke kvinneandelen i ledelsen. Men Øvrums lederteam av kvinner er samtidig redde for ensidig fokus på sitt kjønn.

De mener det er viktig å få jenter til å satse på oljebransjen ved å stimulere til realfaglig utdannelse, og flere av dem har deltatt i arrangementer for å fremme dette målet. Men de understreker at kjønn i seg selv ikke må være et rekrutteringskriterium, og frykter at fokus på kvinnerekruttering kan virke stigmatiserende for kvinner som får lederjobber.

Kvoteringsskepsis

Øvrum selv er skeptisk til kvotering. Hun understreker at ingen av hennes ledere har fått jobben fordi de er kvinner, men fordi de har hatt krevende jobber tidligere og bevist at de er dyktige.

— Men er ikke kvoteringsbestemmelsene i bedriftsstyrer det som har ført til at en rekke kvinner nå har fått sjansen til å bevise at de har noe å bidra med, i en sammenheng der menn tidligere stort sett bare har valgt hverandre?

— Jo, jeg ser jo at kvotering har fungert i den forstand at det har fått opp tilfanget av kvinner til styrer. Og jeg ser at i Sverige, der jeg sitter i styrer i to børsnoterte selskaper og der man ikke har kvotering, er kvinneandelen langt lavere. Man kan være den dyktigste kandidaten, selv om man i utgangspunktet blir plukket ut som følge av kvotering, sier Øvrum.

Struktur og plan

Hun mener det til en viss grad er forskjell på kvinnelige og mannlige ledere, og trekker frem pliktoppfyllenhet.

— Når jeg gir en oppgave til en kvinne, vet jeg at det vi er blitt enige om, blir gjort. Kvinner er systematiske.

— Ja, vi har struktur og plan, ler finansdirektør Siv Solem.

Øvrum tror også at kvinnelige ledere er flinkere til å ta vare på og prioritere familien. Selv bor hun i Bergen og har mann og tre barn, men jobber i Stavanger.

Familie som unnskyldning

— Dette krever fleksibilitet i arbeidet, og min sjef, Helge Lund, vet at jeg ikke kan ha denne jobben hvis han ikke gir meg noen frihetsgrader. Det viktige er ikke hvor eller når folk gjør jobben, men at den blir gjort. Det praktiserer jeg også overfor mine medarbeidere, sier Øvrum. –Ja, Margareth sier alltid at det er en akseptabel unnskyldning i forhold til jobb dersom det skjer noe på familiefronten, som for eksempel syke barn, sier teknologidirektør Siri Espedal Kindem. Men selv tror hun ikke at kvinnelige ledere generelt viser større hensyn til familieproblemer enn det menn gjør.

Omgitt av kvinner i 2011. Konserndirektør Margareth Øvrum (nr to f.v.) med sitt kvinnelag: Siv Solem (t.v.) er finansdirektør som blant annet har ansvar for finansene i prosjekter under forberedelse og bygging til en verdi av 160 milliarder kroner. Til høyre for Øvrum står teknologidirektør Siri Espdal Kindem med ansvar for utvikling og implementering av teknologi for Statoil over hele verden, Ragnhild Ulvik er yngst med sine 28 år, og har jobben som leder for strategi og ledelsesstøtte, mens Beate Myking har ansvar for HMS. Foto: MONICA STRØMDAHL

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Konserndirektør i Equinor går av

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  - Alle plattformer bør ha en kvinnelig sjef

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Gir seg etter 40 år som Equinor-leder: Dette skal hun gjøre nå

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Oljebransjen tar selvkritikk: – Vi trenger ikke 50 forskjellige nyanser av undervanns-gul

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Rekordproduksjon fra Statoil – justerer opp lønnsomheten for et av Norges største oljefelt

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Statoils superlønnsomme oljefelt: En times overskudd herfra betaler årslønnen til 20 sykepleiere.