Økonomi

Gjedrem vil endre styringen av Norges Bank

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil endre etterfølgerens oppgaver.

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil ha et eksternt styre for Norges Bank.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem vil gi Norges Bank et eksternt styre oppnevnt av Regjeringen.

Hvis forslaget blir gjennomført i løpet av noen år, betyr det at sentralbanksjef Øystein Olsen mister vervet som leder i hovedstyret i Norges Bank.

Under gjeldende regler er sentralbanksjefen også leder av styret. De to visesentralbanksjefene er første og andre nestleder i styret.

I tillegg er det fem styremedlemmer oppnevnt av Regjeringen.

Gjedrems utvalg vil ha slutt på denne blandingen av styre og administrasjon i Norges Bank.

Dermed gjør utvalget det samme som Oljefondet kjemper for i amerikanske selskaper det eier en del av: Splitter rollen som styreleder og adm. direktør.

Gjedrem var sentralbanksjef 1999–2010. Før og etter dette var han finansråd, det vil si øverste embetsmann i Finansdepartementet.

Utvalget overleverte fredag sin utredning til finansminister Siv Jensen.

 • Det mest dramatiske forslaget fra utvalget er å flytte forvaltningen av Oljefondet ut av Norges Bank:
Les også

Gjedrem-utvalg vil ta Oljefondet ut av Norges Bank

Ny komité for rentesetting

Utvalget foreslår at foreslår at det opprettes en ny komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank.

Komiteen skal ifølge forslaget blant annet ha som oppgave å bestemme styringsrenten.

Den skal bestå av:

 • sentralbanksjefen som leder
 • visesentralbanksjefen som nestleder
 • to eksterne medlemmer som engasjeres på deltid
 • et medlem som er fast ansatt i banken

De fire første oppnevnes av Regjeringen, mens den ansatte oppnevnes av bankens styre.

Mer å bryne seg på

Gjedrem ønsker at sentralbanksjefen og resten av ledelsen i Norges Bank i større grad skal få bryne seg på eksterne eksperter i den nye komiteen.

Ved på jobbe deltid i banken kan de forberede seg bedre enn dagens eksterne styremedlemmer. De har dette bare som et viktig verv og er ikke ansatt i banken.

– Å engasjere de eksterne medlemmene på deltid, gjør at de kan forberede seg til drøftingene på samme måte som sentralbankledelsen. Alle medlemmene vil ha dette som sin kjerneoppgave, sier Gjedrem i en pressemelding.

Eksternt styre

Utvalget foreslår også at styret i Norges Bank bør bestå utelukkende av eksterne medlemmer oppnevnt av Regjeringen.

– Et uavhengig styre vil bringe organiseringen av Norges Bank mer på linje med regler og anbefalinger for god virksomhetsstyring, sier Gjedrem.

Nå har Norges Bank også et representantskap med 15 medlemmer oppnevnt av Stortinget. Det skal kontrollere hovedstyret.

Med bare eksterne medlemmer i styret faller behovet for å ha et eget representantskap bort, mener utvalget.

Styrker demokratiet

Utvalget mener også at høringene av bankens ledelse og styrende organer i finanskomiteen i Stortinget kan utvikles videre.

– Forslaget gir klarere ansvarslinjer fra Stortinget til departementet og ned til banken enn i dag. Samlet mener vi forslaget styrker den demokratiske forankringen for bankens virksomhet og tilsynet med pengevesenet, sier Svein Gjedrem.

Les også

 1. Norges Bank spår arbeidsmarked nær kokepunktet

 2. Økonomer: Den norske rentefesten vil fortsette lenge

 3. Les Aftenpostens beste saker om boligmarkedet

Les mer om

 1. Norges Bank
 2. Finansdepartementet
 3. Øystein Olsen
 4. Økonomi