Økonomi

Fire av fem barn med somalisk bakgrunn lever nederst på inntektsstigen i Norge

Flere innvandrere gjør at flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt. Innvandrerfamilier har ofte mange barn og få voksne i jobb.

Oslo har den høyeste andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Årsaken er høy andel innvandrere.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Mange innvandrerbarn lever nederst på inntektsstigen i Norge.

I 2015 levde 38 prosent av innvandrerbarna i Norge i familier med såkalt «vedvarende lavinntekt.» For barn uten innvandrerbakgrunn er andelen 5,4 prosent.

Dette viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) nettopp har lagt frem.

Store forskjeller mellom land

Men blant barn med innvandrerbakgrunn er det store forskjeller etter land:

 • Hele åtte av ti barn med somalisk bakgrunn tilhører en familie med vedvarende lavinntekt i årene 2013–2015.
 • For barn fra Syria var mellom seks- syv av ti barn i en familie med vedvarende lavinntekt.
 • Deretter følger barn med bakgrunn fra Irak, Eritrea og Afghanistan. Over halvparten av slike barn lever i familier med vedvarende lavinntekt.

SSB definerer «innvandrerbakgrunn» som at barnet enten selv har innvandret til Norge, eller er født av foreldre som har innvandret.

Grunnen til vedvarende lavinntekt er kombinasjonen av mange barn og få voksne i jobb i familien.

Hver somaliske barnefamilie besto i 2015 i gjennomsnitt av 5,7 personer og hadde i gjennomsnitt 1 person med jobbtilknytning. Jobbtilknytning er definert som jobbinntekt over 180.000 i 2015.

De tilsvarende tallene for norske barnefamilier uten innvandrerbakgrunn er 4,1 personer og 1,9 personer med jobbtilknytning,

Grense 443.000 kroner for familie på fire

I SSBs tall er grensen for lavinntekt for en familie med to voksne og to barn 443.000 kroner i årlig, gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt. De nye tallene er for treårsperioden 2013–2015.

Lønn er en viktig inntekt for alle familier. For familier med lav inntekt vil også offentlige stønader som regel være en viktig inntektskilde.

Innvandrere med god inntekt

I den «gode» enden av skalaen blant innvandrerbarn er landene Bosnia-Hercegovina, Sri Lanka, Filippinene og Vietnam.

Familier med innvandrere fra disse landene hadde alle under 10 prosent av barna i familier med vedvarende lavinntekt.

Hvert tiende barn i lavinntekt

Totalt levde 98.200 barn under 18 år i Norge i familier med vedvarende lavinntekt i 2015.

Dette er nesten hvert tiende barn i denne aldersgruppen.

Andelen har steget kraftig de siste årene. Bare fra 2011 til 2015 er andelen økt fra 7,6 prosent til 10 prosent.

Fra treårsperioden som slutter i 2014 til en tilsvarende periode som slutter i 2015 er antall barn i familier med vedvarende lavinntekt steget med 6.000.

I årene fra 2006 til 2016 er det blitt 31.000 flere barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt.

Etnisk norske barn

Det er også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i familier med vedvarende lavinntekt.

Fra 2011 til 2015 økte antallet fra knapt 40.000 til 46.000. Av disse barna hadde knapt halvparten enslig forsørger i 2015.

 1. Les også

  Det blir flere fattige barn og unge i Norge

 2. Les også

  Regjeringen bevilger 106 millioner ekstra til fattigdomsbekjempelse

 3. Les også

  De rike lever stadig lenger, mens de fattige dør som før | Marte Gerhardsen

Les mer om

 1. Økonomi