Økonomi

Fire grunner til at veksten i norsk økonomi tar seg opp neste vinter

Etter år med nedtur for norsk økonomi tror SSB på et nytt oppsving fra årsskiftet.

  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Torsdag formiddag presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) sine spådommer for norsk økonomi i årene som kommer.

Bildet forskerne tegnet var oppløftende:

Norsk økonomi har fra sommeren 2014 vært inne i en klar konjunkturnedgang. Oljeprisen har stupt og oljeinvesteringene har falt markert.

Men rundt årsskiftet 2016/2017 tror SSB på et omslag i norsk økonomi fra nedgangskonjunktur til oppgangskonjunktur.

Les mer om SSBs pressekonferanse her:

Les også

Hvor dyp er krisen i norsk økonomi?

Her er fire grunner til at SSB tror det er økonomisk mildvær i vente neste vinter:

1. Veksten internasjonalt tar seg noe opp

Veksten i verdensøkonomien er fortsatt svak, men samlet sett antas Norges handelspartnere å passere konjunkturbunnen i løpet av 2016.

Dette gjelder blant annet i euroområdet.

USA opplever fortsatt moderat vekst. Arbeidsmarkedet har bedret seg den siste tiden.

Mange fremvoksende økonomier har en svak utvikling.Indias økonomi nyter godt av lave oljepriser. I Russland og Brasil fortsetter BNP å falle. Veksten i Kina avtar videre.

SSB understreker at mange land i OECD-området fortsatt er preget av en dyp og langvarig lavkonjunktur med høy arbeidsledighet, og inflasjonen er lav.

Derfor vil rentene fortsatt holde seg på svært lave nivåer internasjonalt gjennom hele prognoseperioden.

2. Økt offentlig pengebruk i Norge

For 2016 er det lagt opp til en mer ekspansiv innretning av finanspolitikken enn i fjor.

Den store tilstrømmingen av asylsøkere høsten 2015 bidrar til å løfte de offentlige utgiftene, spesielt i 2016. Dette gir økonomien et midlertidig oppsving.

SSBs beregninger viser at finanspolitikken i 2015 var mindre ekspansiv enn hva man tidligere har antatt.Byrået tror på fortsatt ekspansiv finanspolitikk i 2017.

I 2018 og 2019 regner SSB med en rundt konjunkturnøytral budsjettpolitikk, altså at Regjeringens pengebruk ikke vil påvirke den økonomiske veksten opp eller ned.

SSB tror dermed ledigheten når toppen i løpet av året, og vil falle tilbake mot 4 prosent.

SSB spår imidlertid ikke at lønnsveksten.

3. Svekket krone gir vekst for økonomien

Den norske kronens verdi har hatt en fallende tendens siden tidlig i 2013.

Etter januar har kronekursen økt med 3 prosent, og SSB tror kronen vil styrke seg moderat videre fremover.

I slutten av 2019 vil kronen importveid likevel være nesten 20 prosent svakere enn i januar 2013.Den svake kronen innebærer en markert bedring for norske eksportbedrifter.

Selv om kronen styrker seg noe vil etterslep etter perioden med synkende kurs og fortsatt lav verdi føre til bedre tider for eksportbedriftene.

4. Enda lavere rente

SSB venter at styringsrenten settes ned to ganger i løpet av 2016: Først på neste rentemøte (torsdag 17. mars) med 0,25 prosent og så nye 0,25 prosent til sommeren.

Typiske boliglånsrenter kan da komme ned fra 3,2 prosent som årsgjennomsnitt i 2015 til 2,2 prosent i 2017.

Lavere rente øker tempoet i økonomien fordi folk med gjeld får bedre råd, bedriftene får låne billigere, og folk med formue vil heller bruke eller investere enn å sette pengene på konto. I tillegg er lavere rente et dårlig tegn for norsk økonomi, og dermed vil rentekutt bidra til svakere krone. Svekket kronekurs er godt nytt for norske eksportbedrifter.Statistisk sentralbyrå legger til grunn en liten økning i styringsrentene igjen i 2018 og 2019 slik at boliglånsrentene kommer opp til 2,7 prosent som årsgjennomsnitt i 2019.

Med lavere boliglånsrente vil også boligprisveksten fortsette, tror SSB. Riktignok tror byrået at prisveksten vil være lavere enn den har vært de siste årene.Lav oljepris og lave rente er en elendig kombinasjon for Norge. Vær glad for at Oljefondet foreløpig tar smellen, skriver økonomiredaktør Ola Storeng:

Les også

Oljefondet er viktigst når verden er verst

Les mer om

  1. Statistisk sentralbyrå
  2. Rente
  3. Økonomi