Økonomi

Skylder en halv million i parkeringsbøter

Ambassadene i Oslo har flere hundre ubetalte parkeringsbøter, men nekter å betale. På verstingtoppen ligger Russland.

Ambassadene i Oslo skylder omtrent 450.000 kroner i ubetalte parkeringsbøter. Russerne skylder mest. ANETTE KARLSEN

 • Ida De Rosa

Totalt skylder ambassadene i Oslo parkeringsbøter for 450.000 kroner. Kravene strekker seg til inntil tre år tilbake i tid.

Etter tre å blir kravene foreldet og ambassadene slipper dermed å betale dem.

På verstingtoppen finner vi den russiske ambassaden som i løpet av de siste tre årene har hatt hele 144.450 kroner utestående til Oslo-kemneren. Ambassaden skylder nesten 100.000 kroner mer enn den neste ambassaden på listen.

Nummer to og tre på listen — ambassadene til Marokko og Vietnam - har henholdsvis 58.200 og 48.900 kroner utestående (se faktaboks).

Kan ikke drive inn krav

Så sent som i begynnelsen av mai 2012 hadde Russland ubetalte krav for 160.000 kroner.

Siden de fleste parkeringsbøter ligger på rundt 500 kroner, vil det si at ambassadene har flere hundre ubetalte parkeringsbøter utestående.

På resten av topp ti-listen ligger land som Kina, Spania, Egypt, Israel, Ukraina, Kroatia og Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia.

Forrige uke skrev Aftenposten om Den pakistanske ambassaden som i 12 år skal ha betalt for lite i husleie. Huseier krever ambassaden for 2,3 millioner kroner, men ambassaden påberoper seg diplomatisk immunitet. Pengene kan dermed ikke innkreves.

Det samme problemet har Oslo-kemneren, som har ansvaret for å drive inn kravene.

Russland en gjenganger

— Vi har ikke sanksjoner til å sette bak kravene på grunn av den diplomatiske immuniteten. Det betyr at vi er prisgitt at ambassadene selv velger å gjøre opp for seg, sier kemner Astri Marija Rosenqvist.

Ifølge Rosenqvist holder størrelsen på kravet kemneren har til ambassadene seg stabil.

— Noen krav foreldres mens andre kommer til. Med det er omtrent like mange ubetalte bøter hvert år. Det er tydelig at omtale av disse bøtene ikke får betydning for ambassadenes handlinger eller valg.

Også i 2004 lå Den russiske ambassaden på topp når det gjaldt å ikke betale parkeringsbøtene sine, ifølge Dagens Næringsliv.

Oftere enn hver fjortende dag fikk diplomater fra Russlands ambassade parkeringsbot, og i løpet av 2003 måtte kemneren ettergi 28 ubetalte bøter.

I 2011 skrev VG at parkeringsselskapet Q-park hadde sett seg mektig lei og truet Russlands ambassade med borttauing etter at ambassaden skyldte selskapet over 100.000 kroner i parkeringsbøter.

- Kan gi blaffen

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Halvard Leira, mener ubetalte parkeringsbøter på sikt kan skade omdømmet til utenlandske ambassader. Leira har blant annet forsket på diplomatiets historie.

- Dette kan skape frustrasjon, og gi næring til forestillingen om at diplomater er en overklasse som gjør som den selv vil, sier Leira.

Ifølge Leira er det imidlertid lite norske myndigheter kan gjøre for å forhindre at enkelte ambassader velger å fortsette med å løpe fra bøtene.

— Internasjonal rett gir ambassadene rett til å gi blaffen. Men dette gjelder for norske diplomater også. Såvidt meg bekjent er det ingen generell retningslinje fra det norske utenriksdepartementet at norske diplomater skal betale for sine parkeringsbøter i utlandet.

Ifølge Leira hadde norske myndigheter mellom 1910 og 1920 store problemer med en diplomatkone som konsekvent parkerte på trikkeskinnene utenfor Grand Hotel i Oslo sentrum når hun skulle til frisøren.

— Sånn sett kan man også si at ting er blitt bedre.

- Ikke vært på shopping

Den russiske ambassaden mener at den nå er blitt bedre til å betale parkeringsbøtene sine. Dette bekrefter Oslo-kemneren.

— Det er ikke sånn at vi har vært på shopping og derfor har fått parkeringsbot, men noen ganger kan det være vanskelig å overholde parkeringsreglene. Vi har innført mer disiplin på dette området, og informert alle om at vi skal gjøre alt for å oppfylle de norske parkeringsreglene, sier presseoffiser Petr Swirin ved Den russiske ambassaden.

Ambassaden er en av de største i Oslo, med rundt hundre medarbeidere, og har dermed også flere diplomatbiler enn andre, mindre ambassader, påpeker Swirin.

- Hvorfor har dere valgt ikke å betale parkeringsbøtene dere får?

— Dette kan ha noe med den diplomatiske immuniten å gjøre. Den sier blant annet at man ikke skal betale skatter i det landet man oppholder seg i. Men dette er min personlige mening, sier Swirin.

- Skal betales

Utenriksdepartementet har ansvaret for kontakten med ambassadene i Oslo.

— Det utestående beløpet er utvilsomt høyt. Vi har tatt opp forholdet direkte med ambassader som «utmerker» seg negativt. Etter det vi forstår har det vært en viss bedring, blant annet fra den russiske ambassaden, sier kommunikasjonsrådgiver i UD Kjetil Elsebutangen.

UD har ifølge Elsebutangen informert alle ambassadene om at parkeringsgebyrer skal betales.

— Diplomatisk immunitet innebærer ikke en «blanko-fullmakt» til å bryte vertslandets lover og regler. Tvert i mot er det et grunnleggende prinsipp i Wienkonvensjonen om diplomatisk samkvem at selv om en person har ukrenkelighet og immunitet, plikter vedkommende å respektere mottakerstatens lover og bestemmelser. Det er Utenriksdepartementet holdning at parkeringsgebyrer skal betales.

 1. Les også

  Pakistans ambassade nekter å betale leiekrav

 2. Les også

  Anmeldes, men slipper rettssak

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Etter 25 års krangel tok huseieren seg inn i Pakistans utflyttede ambassade. Der lå tusenvis av pass, søppel og konfidensielle dokumenter.

 2. NORGE

  Ble påkjørt av diplomat som fyllekjørte: – Det er som å kollidere med et lovtomt rom

 3. ØKONOMI

  Fått bot i utlandet og kastet den i søpla? Denne mannen finner deg

 4. NORGE

  De kom til Oslo som fredelige diplomater. I virkeligheten er de tilknyttet russisk etterretning.

 5. NORGE

  Også norske diplomater er hevet over loven

 6. NORGE

  PST: – De aller færreste forstår at dette er etterretningsoffiserer