Han har ett år på seg til å løse en årelang floke: – Det er ingen plan B

Hvordan skal de amerikanske IT-gigantene skattlegges? Pascal Saint-Amans har under ett år på seg til å fremforhandle en avtale, hvis ikke venter han kaos.

Pascal Saint-Amans har fått en svært vanskelig oppgave: å fremforhandle nye globale skatteregler for internasjonale IT-selskaper.

Flere europeiske land har sett seg lei på at store IT-selskaper som Google, Amazon, Facebook og Apple, utnytter juridiske smutthull og betaler svært lite skatt i markedene de opererer i.

I Frankrike er det allerede innført en egen skatt på digitale tjenester levert av de store selskapene. USA svarte med å true med høye tollsatser på franske varer som champagne, ost og luksusvesker.

Østerrike, Italia og Spania har også vedtatt egne skattelover for IT-selskaper.

Men enn så lenge har de lagt lovene på is. Det er fortsatt et håp om at Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) kan få på plass et internasjonalt regelverk.

– Det er en plan C, som står for kaos, sier OECDs skattedirektør Pascal Saint-Amans.

– Det er en plan C

I sentrum av forhandlingen står OECDs skattedirektør Pascal Saint-Amans.

– Det er ingen plan B, sier Saint-Amans til nettstedet Politico.

Hvordan skal reglene være, og hvilke selskaper skal være omfattet av dem? Det er disse spørsmålene Saint-Amans og OECD skal forsøke svare på. Hvis ikke de europeiske landene, USA og store deler av resten av verden blir enige, risikerer man en handelskrig.

– Det er en plan C, som står for kaos, sier OECD-direktøren.

Over flere år har det vært forhandlinger om nye globale skatteregler. Nå har europeerne, USA og resten av verden satt sin lit til OECD.

GAFA-selskapene

En rekke europeiske land mener at selskaper som Facebook og Google slipper billig unna, mens USA mener at en rekke land bevisst går inn for å kapre skattepenger som tilhører amerikanske skattebetalere.

I dag operer de såkalte GAFA-selskapene (Google, Amazon, Facebook og Apple) i stor skala i Europa, men de betaler svært lite skatt i mange av landene hvor de selger annonser og samler inn data om brukerne.

Dette mener mange er problematisk på grunn av:

  • Flere nasjoner går glipp av inntekter.
  • Selskaper som betaler skatt taper i konkurransen mot selskapene som betaler lite eller tilnærmet ingenting i skatt.
  • Tilliten til skattesystemene svekkes.
Europeiske ledere har sett seg lei av at de såkalte GAFA-selskapene ikke betaler nokk i skatt.

Ta for eksempel Facebook. Til tross for at Facebook Norge hadde en omsetning på 45 millioner og et resultat før skatt på åtte millioner kroner, betalte IT-giganten 2,9 millioner kroner i skatt.

Til Dagens Næringsliv uttalte Facebook Norges kommunikasjonssjef Peter Münster at selskapet i 2018 betalte mer enn tre milliarder amerikanske dollar i skatt.

– Vi betaler fortsatt størstedelen av vår skatt i USA, fordi der finnes størstedelen av vår virksomhet, aktiver og risiko er plassert, sa han til avisen.

Sterk CV

OECD har tidligere klart å få til det som har sett nærmest umulig ut. Organisasjonen klarte blant annet å reforhandle de globale skattereglene for å stoppe selskaper fra å sende utbyttet, noe selskaper ofte gjorde gjennom stråselskaper og komplekse selskapsstrukturer, til skatteparadis som Bermuda og Barbados.

Det tok OECD flere år å komme frem til en avtale, da var det også Saint-Amans som ledet arbeidet.

Oppgaven ble ikke enklere da USAs finansminister Steven Mnuchin overrasket og fortalte OECD at amerikanerne ønsker at enhver global avtale skal være valgfri. Nesten samtlige av OECD-landene mener nemlig at avtalen skal være obligatorisk.

– Vi må levere avtalen innen november. Hvis ikke har vi tapt all kredibilitet og landene vil handle, sier Sait-Amans.