Raja vil gi full momskompensasjon for idrettsanlegg

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg slik at alle godkjente søknader får full kompensasjon.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) innfrir idrettspresident Berit Kjølls krav om full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg.
  • NTB-Stian Johnsen

I revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag, legges det opp til å øke ordningen med 55 prosent til 301 millioner kroner.

– Med dette forslaget vil regjeringen gjøre det mulig for alle de 532 søknadene som ligger til behandling i Lotteri- og stiftelsestilsynet å få innvilget full momskompensasjon for sine idrettsanlegg, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Dersom bevilgningen over statsbudsjettet ikke hadde rukket til full kompensasjon, ville det blitt en lik prosentvis avkorting for alle godkjente søkere. Dette unngås dersom Stortinget godkjenner regjeringens forslag.

– En avkorting ville rammet enkeltlag som har investert i egne idrettsanlegg hardt. Å sikre full kompensasjon av anleggsmomsen er derfor et viktig og riktig tiltak for å bedre den akutte situasjonen, sier Raja.

Innfrir NIFs krav

Idrettspresident Berit Kjøll har fra før vært svært tydelig på at hun krever full momskompensasjon for idrettsanlegg. Hun gleder seg derfor over NTBs opplysninger om at regjeringen igjen velger å innfri kravet.

– Forutsatt at dette bekreftes i revidert nasjonalbudsjett, er vi veldig glade for at regjeringen sikrer full kompensasjon på anlegg. Dette er positivt for økonomien til idrettslagene det gjelder, og det gir forutsigbarhet for dem som har tatt opp lån for å bygge anlegg både nå og for framtiden, sier Kjøll til NTB.

Hun forventet samtidig at regjeringen skulle øke bevilgningen fra de 194,5 millionene som opprinnelig var satt av.

– Vi har fått innvilget full momskompensasjon i flere år på rad, og det er vi glade for. Dette betyr svært mye for anleggsutviklingen i norsk idrett, sier idrettspresidenten.

– En gledens dag for idrettslag

Høyres idrettspolitiske talsperson, Tage Pettersen, er glad for at regjeringen har funnet ekstra midler til idretten under koronasituasjonen.

– Dette er en gledens dag for svært mange norske idrettslag og -klubber. Dette innebærer også at regjeringen for sjuende året på rad sørger for hundre prosent dekning av momskompensasjon for idrettens godkjente anleggssøknader, sier han.

Ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg retter seg mot idrettslag og andre frivillige organisasjoner som bygger anlegg og som søker tilskudd fra spillemidlene. Den er ikke åpen for kommuner og fylkeskommuner, som har egne kompensasjonsordninger.