Økonomi

Kina er dobbelt så produktiv som India

En kinesisk arbeider skaper dobbelt så mye verdier som en indisk.

En bærer fester metallskrap på sin trekjerre i et industriområde i Mumbai. DANISH SIDDIQUI/REUTERS/SCANPIX

 • Øyvind Gustavsen

De to fremvoksende gigantene i Asia blir gjerne omtalt i samme vending som økonomiske raketter, men landene er langt fra like i sin produktivitet og verdiskaping, mener NUPI-forsker Arne Melchior.

Dobbelt så effektive

I et større prosjekt kartlegger han forskjellene mellom de to landene. En foreløpig konklusjon er at kineserne er dobbelt så effektive som inderne i verdiskaping.

— Kina har lyktes bedre enn India med å skape nye jobber som er produktive. Siden 1980 har Kina skapt rundt 100 millioner nye arbeidsplasser innen industri og 180 millioner arbeidsplasser innen tjenestenæringer. De fleste nye jobbene i India er opprettet i den uformelle sektoren, og består av enkle bedrifter på landsbygda eller på gaten i byene, sier Arne Melchior til Aftenposten.

Ulikhetene i næringsstrukturen gjør at en kinesisk arbeider i gjennomsnitt skaper dobbelt så mye verdier som en indisk arbeider.

Les også

<span style="font-size:80%">Få glade norske laks i Kina </span>

Selv om India er verdens største eksportør av IT-tjenester, er det bare enkelte regionier i landet hvor dette preger næringslivet.

— Det særegne ved India er dobbeltheten. På den ene siden har de en moderne IT-industri og økonomisk vekst. På den andre siden har du den fattige landsbygden, med mange landsbruks- og gatebedrifter. Det er der de aller fleste bor og jobber, sier Melchior.

Flere kinesere skatter

Forskerne Thomas Piketty og Nancy Qian har sammenlignet skattleggingen i de to landene. De konkluderer at bare 20-30 millioner betaler inntektsskatt i India, mot 280 millioner i Kina.

— Dette har gitt kinesiske myndigheter mulighet til å utvikle infrastrukturen i landet på en helt annen måte enn i India, noe som forsterker ringvirkningene av den økonomiske veksten, sier Melchior.

Mens skatt utgjør 2,5 prosent av Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP, et mål for landets totale verdiskaping), utgjør skatt bare 0,5 prosent av Indias BNP.

Les også

Rush av norske<br/> selskaper til India

Færre fattige i Kina

Antall mennesker som lever i absolutt fattigdom, det vil si for under 1,25 dollar dagen, er også dramatisk forskjellig i de to landene.

På 30 år Kina gjennom sin økonomiske vekst redusert antall fattige med hele 600 millioner. Det er i dag 200 millioner kinesere som lever i absolutt fattigdom.

Til sammenligning har antall fattige i India holdt seg konstant på 450 millioner i den samme perioden. India har riktignok hatt en sterke befolkningsvekst enn Kina, men likevel har Kina relativt sett klart å heve langt større deler av sin befolkning ut av fattigdom.

Melchior mener begge land har store utfordringer når det gjelder å bli enda mer konkurransedyktige.

— India trenger en bedre infrastruktur for å støtte opp om veksten, og mange fattige får fortsatt ikke skikkelig utdanning. Kina må bli sterkere på logistikk og merkevarebygging. Det vil gjøre at kineserne tjener enda bedre på sin eksport, sier han.

Hvordan veksten i Asia utfordrer Norge og Vesten debatteres på NUPI-konferansen «Asia og vi» i Oslo tirsdag 1. november. Aftenposten dekker konferansen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Det er ikke det kinesiske kommunistpartiet som har løftet folk ut av fattigdom

 2. DEBATT

  Økt inntekt er eneste vei ut av fattigdom | Ola Nafstad og Kjell Roland

 3. KRONIKK

  Bistand er ikke nok, næringslivet må med

 4. DEBATT

  Vi må heie frem bedrifter som er villige til å investere i utviklingsland

 5. KOMMENTAR

  Kina viser svakhetstegn. Er det India som vil ta tronen fra USA?

 6. VERDEN

  Han ble gjenvalgt på å styrke landets økonomi og industri. På bekostning av miljøet, mener forskere.