DNB første bank som setter opp renten

Storbanken DNB varsler at den setter opp boligrenten. DNB er den første banken som varsler renteoppgang etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten.

DNB er Norges største bank.

DNB setter opp renten på boliglån med 0,25 prosent, det samme som styringsrenten til Norges Bank ble satt opp med torsdag.

Danske Bank melder fredag at også de øker utlånsrentene som følge av at Norges Bank satte opp styringsrenten. Banken øker utlånsrentene med 0,25 prosent.

– Rentene har over en lengre periode vært lave, og det går fortsatt godt i norsk økonomi. Det har også vært ventet og varslet at Norges Bank ville øke styringsrenten på sitt møte 20. juni, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB, i en pressemelding.

– Vi skal fortsette å prioritere kunder som eier eller kjøper energieffektiv bolig, og Grønt boliglån får vår beste veiledende rente med 2,69 prosent, opplyser Spiten.

Renteendringen trer i kraft for eksisterende kunder fra 8. august.

Da Norges Bank i september hevet styringsrenten for første gang siden 2011, tok det DNB 28 timer før de fulgte etter med å heve boliglånsrenten. Både i mars og denne gangen brukte banken 26 timer og 30 minutter, skriver E24.