Økonomi

Svakere vekst i norsk bruttonasjonalprodukt

Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge var 0,2 prosent i fjerde kvartal 2019. Dermed flatet veksten ut mot slutten av året.

Statistisk sentralbyrå presenterte tallene fredag.
  • NTB-Alexander Vestrum

Årsveksten i 2019 ble dermed på 2,3 prosent, mot 2,2 prosent i 2018, viser tallene som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram fredag.

– Som ventet ser vi en noe svakere utvikling i norsk økonomi. Men selv om vi ser en utflating i noen næringer, er det andre som trekker opp, skriver næringsminister Iselin Nybø (V) i en kommentar til NTB.

Olje- og gasstilknytning

– Det var vekst i flere tjenestenæringer, blant annet tjenester tilknyttet olje -og gassutvinning. Det er positivt at sysselsettingen fortsetter å stige. Det var over 46.000 flere sysselsatte i 2019 enn i 2018, fortsetter næringsministeren.

Oppgangen har vært nokså jevn siden andre halvår 2018, men de siste månedene har industriproduksjonen flatet ut, ifølge nasjonalregnskapet. De fleste industrinæringene hadde svak utvikling, men høy aktivitet innen bygging av oljeplattformer bidro positivt. For året sett under ett var industriproduksjonen 3,2 prosent høyere enn i 2018, takket være oppgang gjennom vinteren og våren i fjor.

Eksporten økte

Eksporten av varer og tjenester økte med 6 prosent i fjerde kvartal. Oppgangen skyldes først og fremst økt eksport av både råolje og naturgass, men dette må ses i sammenheng med nedgangen i kvartalet før grunnet vedlikeholdsarbeid på sokkelen samt oppstarten på Johan Sverdrup-feltet i fjerde kvartal, slår SSB fast.

Utviklingen i BNP var noe svakere enn Norges Banks forventning, poengterer Nordea i en kommentar. Banken holder imidlertid fast ved sitt syn om at styringsrenta forblir uendret.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. BNP
  3. Norge
  4. Statistisk sentralbyrå