Økonomi

Den nye arveloven gir barna krav på mer

Etter den nye loven blir det mindre igjen til ektefelle og samboer. Til gjengjeld kan du fordele eiendelene som du vil.

Dagen da arven skal fordeles kommer for alle. Fra neste sommeren 2020 blir arveloven endret. Foto: Frank May, picture alliance/NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

Ny arvelov ble vedtatt i Stortinget 14. mai. Det er ventet at den trer i kraft fra sommeren neste år, men dette er det opp til regjeringen å bestemme.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea har plukket ut fire endringer som kan angå mange.

1. Vitnene trenger ikke være til stede samtidig

Etter dagens lov må de to påkrevde vitnene være til stede samtidig for å bekrefte underskriften din på et testamente.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun, Nordea. Foto: Nordea

Etter den nye loven er det nok at vitnene hver for seg bevitner underskriften din. De to trenger altså ikke lenger være til stede samtidig.

Les også

Naturalytelse, inngangsverdi og verdsettelsesrabatt: Vi guider deg gjennom skattemeldingen

2. Barna får krav på mer

Etter dagens lov har barna krav på to tredjedeler av formuen, begrenset oppover til 1 mill. kroner pr. barn. Dette kalles «pliktdelsarv».

I den nye arveloven vil maksgrensen for pliktdelsarven øke fra 1 million kroner pr. barn til 15 G pr. barn. G er folketrygdens grunnbeløp, og 15 G tilsvarer knapt 1,5 mill. kroner. Dette beløpet vil i fremtiden bli justert opp i takt med den årlige oppjusteringen av G. Dette skjer i pensjonsoppgjøret om våren.

– Dette betyr at friheten til å fordele arv blir ytterligere begrenset ved at barna får rett til mer. Dersom du ønsker å sikre din ektefelle eller samboer økonomisk, kan dette skape problemer, sier Incedursun.

Les også

Slik fikk hun bestemors møbler til å passe inn i den moderne boligen

Les også

Debatten er stor om små økonomiske forskjeller, men liten om de virkelig store | Einar Lie

3. Du kan bestemme mer over barnas arv

Etter gjeldende lov kan du i testamentet ikke bestemme over den delen av arven barna har krav på etter loven – pliktdelsarven.

I den nye loven kan du fordele eiendeler på barna.

– Du kan for eksempel bestemme at ett av barna skal få sin pliktdelsarv i kontanter eller at ett av barna skal få den utdelt som hytte eller bolig, sier Incedursun.

Slik fordeling kan skje selv om den spesielle eiendelen er mer verdt enn barnets del av arven. Men barnet som får mer enn det har krav på må betale det overskytende til de andre arvingene.

– Dette vil gi deg større frihet til å fordele eiendelene dine slik du selv ønsker, sier Incedursun.

Les også

Norge ligger på likhetstoppen internasjonalt | Kristin Clemet

4. Mindre restriksjoner på arven

Både etter gjeldende og ny lov kan du bestemme at arven skal brukes på en bestemt måte når det anses å være til beste for barnet.

Etter den gjeldende loven står du fritt til å bestemme hvor lenge den restriksjonen skal gjelde.

Etter den nye loven kan pliktdelsarven bare pålegges restriksjoner frem til barnet fyller 25 år.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Arv
 3. Barn
 4. Familie

Flere artikler

 1. BOLIG
  Publisert:

  Psykologen svarer: Slik bør du ta opp samboerkontrakt med partneren din.

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  BSU-reglene endres: I 2022 mister alle som eier bolig skattefordelen

 3. BOLIG
  Publisert:

  Bo i kollektiv? Fire fordeler og fire ulemper ved å bo sammen.

 4. FORELDRELIV
  Publisert:

  Samboerskap eller ekteskap? Ville aldri våget å få barn uten å være gift, sier økonomiekspert

 5. MOTOR
  Publisert:

  Så mye koster bilen deg årlig. Én biltype er billigst i alle kategorier.

 6. POLITIKK
  Publisert:

  En rekke endringer som angår folk flest, settes i verk fra nyttår. Se oversikten her