Økonomi

Sjeføkonom: Verdien vil trolig bli «next to nothing»

Oljefondet sitter fremdeles på milliardverdier i Hellas. Økonomene strides om hva som vil skje med disse pengene dersom Hellas går ut av euroen.

Oljefondet sitter på verdipapirer i Hellas som for øyeblikket utgjør omtrent 3,7 milliarder kroner.
  • Kenneth Lia Solberg

Samlet sett sitter Oljefondet på greske aksjer som for øyeblikket utgjør omtrent 3,7 milliarder kroner. Fondet har investert i en rekke greske banker og selskaper, og sitter på større aksjeverdier i landet enn de gjorde tilbake i 2011. Oljefondet låner ut 87 millioner kroner til den greske stat, som statsobligasjoner.

Hva som vil skje med disse investeringene dersom Hellas skulle velge å trekke seg ut av eurosonen, strides de lærde om.

— Verdien vil trolig bli next to nothing

afp000876283-NEa8MfTW75.jpg

— Verdien av investeringene vil trolig bli next to nothing, fordi bankene trolig vil kollapse. Aksjonærene vil sannsynligvis miste det meste, og statsobligasjonene kan de kanskje få igjen om 100 år, sier sjeføkonom i Nordea, Steinar Juel. - Greske selskaper kan få likviditetsproblemer fordi gjelden vil stå i euro. Risikoen vil være betydelig.

Sjeføkonomen tror imidlertid en gresk exit fra eurosonen, en såkalt "grexit" er betraktelig mindre sannsynlig etter at Hellas' statsminister Alexis Tsipras skal ha sagt seg villig til å gi seg på nesten alle betingelsene långiverne har sattdersom den såkalte troikaen, EU, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Den europeiske sentralbanken (ESB) går med på å gi en ny redningspakke til landet på 29,1 milliarder euro, ifølge Financial Times. Tyskland har allerede avvist grekernes nye forslag.

Juel mener det er lite Oljefondet for øyeblikket kan gjøre for å kvitte seg med de greske investeringene.

— Det er nok ikke lett å kvitte seg med disse investeringene nå.

Har tapt 4 milliarder på krisen i Hellas

Da gjeldskrisen i Hellas oppsto, tapte Oljefondet i likhet med en rekke andre långivere en del av pengene sine.

— Før finanskrisen hadde fondet rundt 24 milliarder kroner investert i greske statsobligasjoner. Da krisen inntraff, hadde vi solgt oss ned til 6 milliarder kroner. Av dette restbeløpet tok fondet en nedskriving på rundt 75 prosent i forbindelse med den greske gjeldsavtalen. Grovt sett har vi tapt rundt fire milliarder kroner på gresk statsgjeld totalt, opplyser kommunikasjonsrådgiver Line Aaltvedt i Norges Bank Investment Managment.

På fondets egne nettsider kan man se at Oljefondets aksjeportelfølje i Hellas nesten har doblet seg siden 2011. Den gangen hadde satt fondet på 2,1 milliarder i greske aksjer, mens de i dag altså sitter med 3,7 milliarder kroner på det greske aksjemarkedet.

Aaltvedt vil ikke gi noe direkte svar på hvorfor dette har skjedd.

— Som en generell policy kommenterer vi ikke hva som ligger bak økning eller nedgang i markedsverdi av investeringene våre i enkeltmarkeder. Det kan være flere grunner til at markedsverdien av investeringer øker, det kan skyldes verdiøkning eller nye kjøp, og i tillegg kan det være en valutaeffekt dersom du ser beholdningen i norske kroner, sier Aaltvedt.

På slutten av 2014 hadde Oljefondet en aksjebeholdning på 4,1 milliarder i Hellas.

— Beholdningen er ganske lik hva den var ved utgangen av året, men det har vært en liten reduksjon. Rundt en tredjedel av reduksjonen i aksjebeholdningen skyldes nedsalg, mens to tredjedeler skyldes kursfall, sier Aaltvedt.

- Smart å kjøpe greske aksjer

Sjeføkonom i Swedbank Harald Magnus Andreassen.

Sjeføkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen, tror ikke en gresk exit trenger å være et stort problem for Oljefondet eller andre som har investert i Hellas.— Får man ny valuta vil økonomien trolig begynne å ta seg opp igjen etter noen år, sier Andreassen.

Han tror greske aksjer kan være en god investering.

- Det trolig smart å kjøpe greske aksjer, ettersom de er veldig billige nå. Men jeg ville tatt det som et lite lodd, ikke en stor og viktig investering, sier han.

Tror på dystert scenario ved «grexit»

Sjeføkonomi Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen tror aksjekursen vil stupe dersom Hellas trekker seg ut av eurosonen.— Da vil aksjene definitivt falle i verdi, sier han til Aftenposten

Han ønsker imidlertid ikke å overprøve Oljefondets investeringer i landet.

— Hele verden er usikker, og det er allerede priset inn at mye går galt i Hellas.

I motsetning til sin kollega i Swedbank, tror han en "grexit" vil bli et dystert scenario.

- Jeg tror samfunnet vil gå litt i oppløsning. Den organiserte kriminaliteten vil øke, og jeg tror kanskje det til og med kan ende i militærkupp.

  • Hør økonomiredaktør Ola Storeng om Hellas-krisen i ukens Aftenpodden. Her eller i itunes.

Les også

  1. Grafene som forklarer hvorfor Berlin og Athen ser verden helt forskjellig

  2. Norsk euro-krisehjelp står fortsatt på bok

  3. Rammer gresk turisme på verst tenkelige tidspunkt

Les mer om

  1. Hellas