Økonomi

DNBs tidligere konsernrevisor: Styreleder Tanum bør trekke seg

DNBs tidligere konsernrevisor retter sterk kritikk mot både granskingsrapporten om bankens skatteparadis-virksomhet og DNBs styre. Han mener styreleder Anne Carine Tanum bør trekke seg.

Tidligere konsernrevisor i DNB, Harald Jægtnes, er kritisk til Hjort-repporten. Foto: Jan M. Lillebø

  • Alf Ole Ask
    Journalist

Da Aftenposten i april avslørte hvordan DNB gjennom en årrekke hjalp sine kunder å opprette selskaper i skatteparadiser, var bankens styreleder raskt ute med å legge hovedansvaret på internrevisjonen i Luxembourg og konsernrevisjonen.

Men i en rapport som ble offentlig fredag, og som er utarbeidet av advokatfirmaet Hjort, kommer det frem at en av konserndirektørene i DNB kjente til skatteparadis-praksisen, og at den ble vurdert - men ikke stanset.

Mener Tanum bør trekke seg

Det vakte en viss oppsikt da DNBs ledelse i april utpekte konsern- og internrevisjonen som syndebukker for at den kontroversielle skatteparadis-praksisen ikke ble oppdaget og stanset.

Jægtnes mener at Hjort-rapporten nå i større grad peker på ledelsens rolle og kunnskap om praksisen, og opplever revisjonens rolle ikke vektlegges i samme grad. Han gir uttrykk for at han opplever styrets prosess som uryddig.

  • Bakgrunn: Granskningsrapport: Konserndirektør i DNB visste om skatteparadis-selskapene

– Jeg fikk ikke uttale meg og ble ikke rådspurt da styret sendte sitt første brev til departementet i april. Nå kommer også denne rapporten uten at vi som er gransket, har fått et varsel om at den kommer, forklarer han.

I tillegg pekte konsernsjef og styreleder på ansatte internrevisorer som syndebukker. Det er organisatorisk svakt og uklokt lederskap, sier han.

Konsernsjef Rune Bjerke sammen med styreleder Anne Carine Tanum. Foto: Dan P. Neegaard

Han mener at det er naturlig at styreleder Tanum trekker seg etter dette og viser også til at styrets leder og administrasjonen bagatelliserte bruddet på vedtektene da hun ble gjenvalgt. I ettertid endret man vedtektene og opphevet grensen for hvor lenge en person kunne sitte som styreleder.

Les også:

DNBS styreleder gjenvalgt i strid med vedtektene

– Man skal huske på at styret og ledelse gjennom sin adferd viser hvilken kultur man egentlig ønsker. I tillegg kan en se av styreleders tidligere uttalelser en mangelfull forståelse for hva internrevisjon og konsernrevisjon er.

Kritisk til rapporten

Jægtnes stiller seg også kritisk til selve rapporten, som er på bare 18 sider.

– Det finnes ikke noen gjengivelse av mandatet, det er ikke en grundig faktabeskrivelse. Her er synsing, faktabeskrivelse og konklusjoner blandet sammen. Jeg kan ikke fri meg fra følelsen av at man her har forsøkt å trekke rapporten i retning av de konklusjonene som styret kom med i sitt brev til departementet. Jeg kan ikke forstå at dette er en rapport som styret eller departementet er fornøyd med, sier han.

Det er Kristin Veierød i advokatfirmaet Hjort som har hatt ansvaret for rapporten. Hun svarer slik på kritikken fra Jægtnes.

– Vi mener at undersøkelsen er gjennomført på en forsvarlig måte, og at vi har ivaretatt kravene til kontradiksjon (at alle parter har fått komme med sin versjon, red. anm.).

– Jægtnes mener at man har forsøkt å trekke rapporten i retning av de konklusjonene som styret kom med i sitt brev til departementet?

– Jeg kan ikke kommentere hva andre måtte mene om rapporten. Vår vurdering fremgår av denne, sier hun.

Jægtnes mener også at rapporten hentyder at internrevisjon og konsernrevisjonen burde ha forstått hva som lå i til dels meget fragmenterte opplysninger.

– Med det som fremkommer i rapporten, kan jeg med hånden på hjertet si at jeg ikke forstår hva jeg eller mine medarbeidere skulle gjort annerledes i 2006, 2007 eller 2008. Det fremkom noe informasjon her og noe der. Man må huske på at dette var, med unntak av mulighet for omdømmesvikt, et lite risikofylt datterselskap. Hjort peker på at det kom mer konkrete opplysninger i 2009, da hadde jeg sluttet, sier Jægtnes.

Tidligere internrevisor: Har ikke lest rapporten

Frederic Barzin var DNB Luxembourgs internrevisor da banken startet med å tilby kunder selskaper på Seychellene. Siden den gang har Barzin har vært i kontakt med Hjort-utvalget, men har ikke fått lest rapporten i sin helhet.

Barzin forlot DNB Luxembourg i 2007. I Hjort-rapporten går det frem at etableringen av Seychellene-selskapene ikke stred med gjeldende retningslinjer i 2006, da praksisen ble etablert.

Internrevisors arbeid var også rapportert til den administrative ledelsen i DNB Luxembourg.

Les flere saker om DNB og skatteparadiser:

– Jeg kan si på generell basis at dette var standard prosedyre i banksektoren. Det er standard prosedyre kommunisere alt til administrasjonen. I tillegg skriver vi en årlig rapport fra internrevisjonen til luxembourgske myndigheter.

Han sier at DNB-Luxembourg-saken har påvirket ham personlig.

– Det er klart at å ha sitt navn på forsidene i avisene har påvirket meg og min familie.

Aftenposten har forelagt kritikken fra Jægtnes for DNB og bedt om en kommentar fra styreleder Anne Carine Tanum. DNB opplyser at Tanum ikke er tilgjengelig.

Informasjonsdirektør Even Westerveld skriver følgende i en epost:

«Hjort har hatt fire måneder på seg og gått gjennom en stor mengde dokumentasjon, som de også har hatt mulighet til å utdype gjennom intervjuer. Det er nok hovedforklaringen på eventuelle ulikheter mellom det som ble lagt frem i april, og det som ble lagt frem i dag.»

Les mer om

  1. Panama Papers