Koronautbrudd og oljeprisfall: Setter ned renten

Styringsrenten reduseres med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank setter ned renten etter et ekstraordinært møte torsdag 12. mars. Det skjer fordi økonomien i Norge er blitt satt på en alvorlig prøve.

Koronaviruset har lagt press på verdensøkonomien. Produksjon og etterspørsel rammes fordi folk sitter hjemme, enten i frykt eller fordi de er blitt bedt om det.

På toppen av dette brøt et internasjonalt oljesamarbeid sammen rett før helgen. Etterspørselen etter olje har sunket på grunn av koronautbruddet, men Russland nektet å gå med på et produksjonskutt. Saudi-Arabia svarte med å varsle priskrig.

Resultatet av alt dette ble brutalt synlig mandag. Da stupte oljeprisen, kronen og børsene.

Les også

Oslo Børs opp over tre prosent

Uvanlig grep

Det var planlagt et rentemøte til uken, men Norges Bank besluttet altså å kutte renten før dette. Det skjedde på et møte torsdag kveld. At rentekutt skjer utenom de ordinære møtene, er svært uvanlig.

– Norge er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset, covid-19. De viktigste tiltakene for å begrense konsekvensene av virusutbruddet er de som begrenser smitten og redder liv, skriver Norges Bank.

Sentralbanken påpeker at deres oppgave er å fremme økonomisk stabilitet. Dette skjer gjennom å bidra til «robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder», men også gjennom å tilpasse rentenivået.

Venter markert tilbakeslag

– På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsikten, skriver Norges Bank.

Det påpekes at det er betydelig usikkerhet om hvor lenge virusutbruddet vil vare, og at det er en risiko «for et markert tilbakeslag» i økonomien.

– En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting, heter det i uttalelsen fra Norges Bank.

Les også

Mener den norske økonomien blir avslørt: – Nå kan plasteret bli revet av

Regjeringen lemper på krav til bankene

Finansdepartementet besluttet fredag å sette ned kravet til såkalt motsyklisk kapitalbuffer for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.

Kravet om en slik buffer handler kort sagt om at bankene skal ha reserver i bakhånd for dårligere tider.

Finansdepartementet etterkom med sin beslutning fredag en anbefaling fra Norges Bank.

– Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang, heter det fra departementet.

Regjeringen varsler at de skal legge frem en tiltakspakke for forsøksvis å motvirke de økonomiske problemene koronautbruddet skaper. Det skjer kl. 12.30.