Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet

DNB er i hardt vær etter korrupsjonsskandalen rundt det islandske fiskeselskapet Samherji. Både Nærings- og Finansdepartementet mener saken er alvorlig.

Hvitvasking har vært tema på flere møter mellom Næringsdepartementet og DNB, bekrefter departementet etter at en stor hvitvaskingsskandale er under opprulling i banken, der staten har en eierandel på 34 prosent.

– De forholdene som er kommet fram i mediene, er alvorlige, og det er viktig at DNB legger alle fakta på bordet, sier kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell i Finansdepartementet til NTB.

Tirsdag i forrige uke ble det kjent at Samherji, som er Islands største fiskeriselskap, har brukt kontoer i DNB til å sluse minst 640 millioner kroner til et skallselskap på skatteparadiset Marshalløyene. Deler av pengene kan ha blitt brukt til bestikkelser av namibiske ministre og tjenestemenn i bytte mot fiskekvoter.

Angell oppfordrer DNB til å samarbeide med Finanstilsynet og Økokrim for å avdekke alle relevante forhold.

– Det er Finanstilsynet og Økokrim som følger opp denne saken videre, sier Angell.

Hvitvasking tema

Statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet sier til NTB at arbeidet mot hvitvasking er et sentralt tema for staten, som eier 34 prosent av DNB.

– Det har vært tema på flere møter mellom departementet og DNB. DNB gir uttrykk for å ha satt inn store ressurser i arbeidet, sier han.

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB sier til NTB det ikke er noe unaturlig i dette.

– Kampen mot økonomisk kriminalitet står høyt på agendaen i DNB. Arbeidet mot hvitvasking av utbytte fra kriminell aktivitet er derfor et helt naturlig tema i de faste møtene med våre eiere, sier han.

Kritikk

Begge departementene ble onsdag informert av DNB om saken. Det samme ble Finanstilsynet, skriver DN.

Ifølge avisa har Finanstilsynet intensivert kontrollen av anti-hvitvaskarbeidet i DNB de siste to årene. Flere ganger det siste året har tilsynet kritisert DNB for dårlige rutiner og lite omfang når det gjelder rapportering av potensiell hvitvasking.

Det lave omfanget kan være «indikasjoner på underrapportering av mistenkelige forhold» til Økokrim heter det i et brev tilsynet har sent DNB. Dette er «en klar indikasjon på at divisjonene ikke har lyktes i å identifisere, undersøke og rapportere mulig hvitvasking», heter det videre.

– Finanstilsynet vil følge opp saken overfor DNB. Bankens etterlevelse av lovbestemmelsene vil bli vurdert i den sammenheng, skriver direktør for banktilsyn Ann Viljugrein i en epost til DN.

– Enorme dimensjoner

Eksperter NTB snakket med før helgen, mener saken kan være n «hvitvaskingsskandale av enorme dimensjoner» som er «uten sidestykke» i norsk bankhistorie. Flere, blant dem korrupsjonsekspert og NHH-professor Tina Søreide, mener saken bør etterforskes av Økokrim.

Økokrim ville fredag verken bekrefte eller avkrefte at de har satt i gang en etterforskning.

Også styret i DNB vil nå ha alle fakta på bordet. Etter et styremøte fredag gjorde styreleder Olaug Svarva det klart overfor DN vil følge opp saken tett fremover.

Stengte i 2018

DNB stengte Samherjis kontoer i 2018 etter en advarsel fra den amerikanske banken Bank of New York Mellon.

Hva banken gjorde etter dette, og om den antatte hvitvaskingen er blant de 1.500 sakene som banken årlig rapporterer om til politiet, er foreløpig et ubesvart spørsmål.

– Vi har ikke lov til å gi opplysninger om enkeltsaker i mediene, sier Westerveld til NTB.

Samtidig viser dokumenter fra WikiLeaks at kontoer i DNB i sju år ble brukt til å overføre rundt 32 millioner kroner til et selskap i Dubai som var eid av styrelederen i det statlige selskapet i Namibia som fordeler fiskekvoter.