Konkurransetilsynet sier nei til Ica og NorgesGruppen

I dag har Konkurranstilsynet midlertidig stanset avtalen mellom NorgesGruppen og Ica.

Fredag kom den foreløpige dommen fra Konkurransetilsynet i den omstridte saken om samarbeidet mellom Ica og Norgesgruppen.

Siste: Ica frykter butikkdød og svekket konkurranse.

Konkurransetilsynet har i dag nedlagt et midlertidig forbud for Ica og NorgesGruppens samarbeidsavtale, slik tilsynet varslet i slutten av februar at de ønsket å gjøre.

Ica og NorgesGruppen får ikke jobbe videre med samarbeidsavtalen, bekrefter Konkurransetilsynet overfor Aftenposten i morgentimene fredag.

Det var i januar Aftenposten avslørte at de to konkurrentene ønsket å inngå en avtale der NorgesGruppen skulle overta 60 prosent av all distribusjon og innkjøp fra det skakkjørte Ica. Avtalen skulle tre i kraft fra 1. april.

Fare for konkurransen

–Tilsynet mener det er skadelig for konkurransen i dagligvaremarkedet at Icas grossistledd legges ned, og at en aktør får tilgang til strategisk informasjon om en konkurrent, sier konkurransedirektør Christine Meyer i en pressemelding.

Les også

- Jeg har vært «grinat» i en måned

For at tilsynet skal kunne stanse et samarbeid midlertidig, må det være fare for varig og uopprettelig skade og rimelig grunn til å mene at samarbeidet er ulovlig.Avtalen mellom Ica og Norgesgruppen omfatter samarbeid om innkjøp og grossistvirksomhet. Tilsynet mener konkurranseskaden blant annet er knyttet til at Ica legger ned sitt grossistapparat i store deler av landet, og at det kan bli vanskelig å bygge dette opp igjen dersom konklusjonen blir at avtalen er ulovlig.

Videre er det tilsynets vurdering at avtalen kan føre til at informasjon utveksles mellom konkurrenter på en måte som varig skader konkurransen.

–Tilsynets vurdering er at dette samarbeidet vil medføre varig og uopprettelig skade for konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Christine Meyer.

Forbud gjelder til 30. september

Tilsynet vil fortsette sin vurdering av om dette samarbeidet er ulovlig. Konkurransetilsynets vedtak gjelder til 30. september 2013, men kan om nødvendig forlenges.

NorgesGuppen og Ica fikk frist til 8. mars til å komme med sine uttalelser. Disse har nå Konkurransetilsynet gjennomgått, men det har ikke ført til at tilsynet har endret oppfatning av avtalen.

Les også

Nå vil hun redde Rema

Det er konkurranselovens paragraf 10 som forbyr konkurransebegrensende avtaler, tilsynet mener det syndes mot.–Avtalen kan svekke konkurransen mellom dagligvarekjedene. Vi vil nå se nærmere på hvorvidt avtalen kan øke faren for utøvelse av markedsmakt, enten gjennom koordinering mellom kjedene eller som følge av ensidig markedsmakt, sa avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen da de varslet om vedtaket.

Leverandørene ønsket å stoppe avtalen

Ica Norge består av kjedene Ica Super, Rimi, Ica Nær og Matkroken. Norgesgruppen har kjedene Ultra, Meny, Spar, Kiwi og Joker.

Det var i januar i år det ble kjent at Ica Norge overlater forhandliinger og distriubusjon til hovedkonkurrenten Norgesgruppen.

Konkurransetilsynet var raskt ut og sa de var bekymret for at samarbeidet skulle føre til økte priser og dårligere utvalg.

Matleverandørene har tidligere bedt Konkurransetilsynet om å stoppe avtalen.

Ica og Norgesgruppen har på sin side argumentert for at avtalen vil bedre konkurransen i dagligvarebransjen.

– Svært dårlig for norske forbrukere

I slutten av februar varslet Konkurransetilsynet midlertidig stans i samarbeidet mellom de to matvaregigantene.

–Vi har kommet til at det er fare for at konkurransen utsettes for varig og uopprettelig skade dersom samarbeidet får pågå mens vi behandler saken, sa konkurransedirektør Christine B. Meyer da.

Dette var første gang siden den nye konkurranseloven trådte i kraft, at Konkurransetilsynet tok i bruk muligheten de har til midlertidig å stoppe en inngått avtale.

Konkurrentene til Ica og Norgesgruppen har stilt seg svært kritiske til avtalen. Blant annet har Rema-sjef Ole Robert Reitan uttalt at samarbeidet er galskap for alle andre enn de to involverte.