Norge vil ikke la seg presse av ny svensk spillpolitikk

Svenskene åpner døren for utenlandske spillselskaper. Norske myndigheter lar seg ikke påvirke.

Danmark fikk lisenssystem for utenlandske spillselskaper i 2012. Nå følger Sverige etter. Men utviklingen i nabolandene får trolig ingen konsekvenser for spillpolitikken i Norge, foreløpig.

Det går mot store endringer i det svenske spillmarkedet de neste årene. En utredning foreslår å innføre et lisenssystem om to år. Sverige følger dermed i sporene til Danmark.

– Dette bør få konsekvenser for den norske spillpolitikken, mener Peter Alling, samfunnskontakt for Norden i Kindred Group, som gjennom Unibet er en av de største utenlandske aktørene på det norske spillmarkedet.

Men norske myndigheter mener det ikke er grunn til å endre den norske modellen som følge av utviklingen i Danmark og Sverige.

Peter Alling i Kindred Group (Unibet).

Rett før jul i fjor kom det en stortingsmelding som vurderte hvilken modell Norge skal ha. Den konkluderte med at dagens enerettsmodell, med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som aktører, skal videreføres.

– Det avgjørende for valget har vært hva som best ivaretar hensynet til spilleavhengige og ansvarlig spillpolitikk. Regjeringen mener at enerettsmodellen er den best egnede til å ivareta dette, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet.

Økende politisk støtte til lisensmodell i Sverige

Danmark innførte et lisenssystem i 2012, og mellom 25 og 30 aktører har nå lisens for å tilby pengespill på det danske markedet – i tillegg til det statlige Danske Spil. Et lisenssystem innebærer at spillselskaper kan få lovlig adgang til markedet mot å betale en lisensavgift.

I Sverige har det vært økende politisk støtte for et slikt system, og flertallet av partiene i Riksdagen går nå inn for det. Den siste utredningen har derfor handlet mer om hvilke system som skal innføres – ikke om Sverige skal innføre det.

Administrasjonsminister Ardalan Shekarabi.

– Hensikten med denne undersøkelsen er at staten skal gjenvinne kontroll over spillmarkedet, sa den svenske statsråden Ardalan Shekarabi da han nylig tok imot utredningen.

Svenskene kommer trolig til å gå et skritt lenger enn det danskene har gjort, ved også å innføre en lisensordning på hestespill og bingo. Utredningen i Sverige er stort sett blitt positivt mottatt, både av utenlandske spillselskaper og av det statlige spillselskapet Svenska Spel.

– Vi kommer til å få samme spilleregler og like vilkår, uttaler direktøren i Svenska Spel, Lennart Käll, til nyhetsbyrået TT. Han ser flere positive elementer i utredningen.

Målet: Mer spill over på regulerte aktører

Svenskenes målsetting med lisenssystemet, er å få kanalisert minst 90 prosent av pengespill på nett over på regulerte spill. Ifølge Kindred Group foregår nå 58 prosent av nettbasert pengespill i Sverige hos de utenlandske aktørene.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H):

– Dette målet er det viktigste signalet i utredningen. Og situasjonen i Norge og Sverige er ikke så ulike. Likevel tror jeg ikke det som skjer i Sverige kommer til å påvirke norsk spillpolitikk med det første, sier Peter Alling i selskapet.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen mener imidlertid det er store forskjeller i spilltradisjonene og spillmarkedet i de skandinaviske landene. Han hevder både Danmark og Sverige har hatt større problemer med uregulerte selskaper enn det Norge har hatt.

– Å slippe til flere aktører og la disse markedsføre sine tjenester, vil øke det samlede trykket på dem som sliter med spilling – uten at et slikt grep vil fjerne det uregulerte markedet. Derfor velger vi å beholde dagens modell og ikke innføre en lisensmodell.