Oljefondet doblet eierandelen i svartelistet gruveselskap

Mens andre investorer dumpet Glencore for brudd på «grunnleggende etiske normer», doblet Oljefondet eierandelen i den kontroversielle gruvegiganten. Det var en lønnsom beslutning.

Glencore er tidligere blitt anklaget for å medvirke til menneskerettighetsbrudd og alvorlig forurensning med sin gruvevirksomhet i Kongo. Nå knyttes selskapet også til korrupsjon gjennom sin forretningspartner i landet.

Ifølge Oljefondets etiske retningslinjer skal fondet ikke investere i selskaper hvis virksomhet bidrar til grove brudd på menneskerettighetene, alvorlig miljøforurensning, barnearbeid eller brudd på «grunnleggende etiske normer».

Ideelle organisasjoner verden over har kritisert gruveselskapet Glencore for alle disse punktene de siste årene.

Les hele saken med abonnement