Økonomi

Det er flest biler pr. innbygger i Hedmark. Men en øy i Ryfylke har flest elbiler.

Antallet dieselbiler fortsetter klatringen oppover. For først gang viser statistikken at det er flere personbiler på diesel enn på bensin.

Biltettheten øker hvert år. Ved utgangen av 2016 var det 3,1 millioner personbiler og varebiler registrert i Norge.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Tirsdag var det på tide å gjøre opp status for den norske bilparken 2016. Da kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med statistikk over norske kjøretøy, inklusive tilhengere og hotellvogner.

Her er fem grafer som forteller om bilene våre.

1. Innlandet har størst tetthet av biler

De tre innlandsfylkene Hedmark, Oppland og Buskerud har flest biler pr. innbygger. I alle de tre fylkene er det rett under 700 personbiler og varebiler pr. 1000 innbyggere.

Deretter følger Akershus. Hordaland ligger suverent på bunnen når det gjelder tetthet av biler, med bare 512 biler pr. 1000 innbyggere.

Det betyr at det er 186 færre biler pr. 1000 innbyggere i Hordaland enn i Hedmark.

I alt var det drøyt 3,1 millioner personbiler og varebiler i Norge ved utgangen av fjoråret. Antall registrerte personbiler økte med 2,1 prosent i fjor

2. Diesel stadig mer populært

Sammensetningen av bilparken har endret seg lenge. Siden 2008 er antall personbiler på diesel blitt doblet til knapt 1,3 millioner.

Over de samme årene er det blitt stadig færre bensinbiler. For 2016 viser statistikken for første gang flere personbiler på diesel enn personbiler som bare går på bensin.

Men SSB skriver at om tallene for bensinbilene at «sammenliknbarheten vanskeliggjøres av at blant annet bensin-hybrid biler fra og med 2016 er trukket ut fra gruppen bensindrevne biler og i stedet plassert under gruppen Annet drivstoff. Bestanden av bensin-hybridbiler utgjorde ved utgangen av fjoråret nær 88.000.»

Hadde grupperingen i fjor vært som tidligere, hadde det fortsatt vært flere bensinbiler. Men avstanden til diesel ville uansett gruppering ha skrumpet kraftig.

Elbilene er i vinden. Antallet økte med 41 prosent i fjor. Ved utgangen av året var det 97.500 personbiler som gikk på el.

Det betyr at det i fjor er for hver elbil var 25 personbiler på fossilt drivstoff.

3. Flest elbiler rundt hovedstaden

Akershus og Oslo har nesten 40 prosent av elbilene. Deretter følger Hordaland hakk i hæl.

Bil med rekkevidde betyr mye i store Finnmark. Der var det bare 135 elbiler ved utgangen av 2016

Elbilene hører til i og nær de store byene. Blant kommunene er det registrert flest i Oslo (16.773), fulgt av Bergen (9.400), Bærum (6.733) og Trondheim (4.190).

Regnet i forhold til innbyggertallet er det registrert flest el-personbiler i Finnøy kommune i Ryfylke med 87 elbiler pr. 1000 innbyggere (281 elbiler) fulgt av Askøy i Hordaland med 68 pr. 1000 innbyggere (1.958 elbiler).

4. Hver femte bil 16 år og eldre

Gjennomsnittsalderen på personbilparken har ikke endret seg de siste seks årene frem til 2016. Men fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016 økte den med 0,1 år til 10,6 år.

Nesten 225.000 biler var eldre enn 20 år.

Landets eldste personbilpark er registrert i Oppland med en gjennomsnittsalder på 13,1 år. Gjennomsnittsalderen var desidert lavest i Oslo med 7,6 år.

5. Vi får stadig flere biler

Tilbake i 2003 var det 481 personbiler og varebiler pr. 1000 innbyggere. I fjor var dette tallet steget til 590.

Det er en økning i biltettheten på 23 prosent.

Antall biler har økt med 900.000 siden 2003. Da var det 2,2 millioner personbiler og varebiler registrert. I fjor var dette tallet steget til 3,1 millioner.

Les også

 1. Regjeringen ville ha én hovedvei øst-vest i Norge – nå er de oppe i tre

 2. Statoil-sjefen tror elbilen utløser oljebransjens fall om fem år

 3. Dieselbiler er ut i Oslo

Les mer om

 1. Drivstoff
 2. Elbil
 3. Diesel
 4. Økonomi