12-åringene ville selge krabbe. Så ringte Fiskeridirektoratet.

Konrad Stenersen og Gard Leinebø lagde sin egen krabbetelefon, og ventet på første kunde. Så ringte Fiskeridirektoratet.

Tolvåringane Gard Leinebø og Konrad Stenersen fra Herøy på Sunnmøre ville ha noe nyttig å drive med i skoleferien. De startet selskapet K og G Krabbefiske.
  • Kjetil Haanes, Nett.no

– Jeg spurte om hun ville kjøpe krabbe, men det ville hun ikke. I stedet sa hun at det vi drev på med, var ulovlig, sier Gard Leinebø.

De to tolvåringene fra Herøy på Sunnmøre ville ha noe nyttig å drive med i skoleferien. De startet selskapet K og G Krabbefiske.

– Vi startet med ti teiner. Vi hadde fått hjelp til å skaffe oss båt med krabbehaler ombord. Uten krabbehaler blir det litt tungt å få opp teinene, sier Konrad Stenersen til Nett.no.

Torje Thorsen Torvik, også han en kompis på tolv år, lagde webside for nysatsingen.

– Torje har peiling på data og lagde en hjemmeside for å hjelpe oss å selge krabben.

– Siden ble kjempetøff, sier Gard og Konrad, til nettavisen for nærings- og samfunnslivet på Sunnmøre og i Nordfjord.

Tolvåringane Gard Leinebø og Konrad Stenersen i ferd med å ta opp krabbeteiner ved Remøya på Sunnmøre.

Målet var å få betalt for bensinen

De sier at første målet med krabbesalget var å skaffe flere teiner og betale for bensinen.

– Kanskje vi etter hvert også kunne fått oss større båt og ha teinene lenger fra land.

Det startet bra. Til familie og nære venner ble krabbeklør kokt og solgt til 100 kroner kiloen. Etter første uke kunne de to krabbefiskerne unne seg en firmamiddag på med hamburger på menyen.

Men så startet problemene:

– To dagar etter at vi la ut hjemmesiden, ringde Fiskeridirektoratet og ville vite hva vi holdt på med, seier Gard.

Det var flere problemer, guttene var under 13 år og hadde dermed ikke skattekort. I tillegg er det en rekke innrapporteringsordninger som må følges.

Ikke gamle nok

Gard tok kontakt med faren sin, Arnstein Leinebø som ringte Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag.

– Der sa de at det ikke var sikkert vi kunne få tillatelse til å fiske og selge fordi vi ikke var gamle nok til å få frikort. Men de skulle vurdere søknaden.

Stoppet salget

Etter at Nett.no omtalte saken for noen dager siden, har guttene fått den tillatelsen de trenger. Nå tar de opp igjen krabbefisket, og setter seg inn i den innrapporteringen som er påkrevd, med faren som ansvarlig det neste året.

Gard og kompanjongen er dermed kommet ut av en vanskelig situasjon, etter at de først slettet hjemmesiden og stoppet krabbesalget.

– Vi kunne ikke risikere å bli bura inne. I hvert fall ikke nå i sommerferien

– God tilnærming til arbeidslivet

Arnstein Leinebø, far til Gard Leinebø, mener guttene fortjener ros både for oppfinnsomhet og arbeidslyst.

Han har selv vært fisker og fiskebåtreder, og mener krabbefiske for barn og ungdom er ein god måte å tilnærme seg arbeidslivet på, og en aktivitet som har foregått langs kysten gjennom generasjoner.

– Regelverket må ikke bli så komplisert at det blir for vanskelig for de unge som har lyst til å arbeide og skape, sier han.

Direktoratet: – Vi skulle ha kontaktet foreldrene

– Det er ikke på noen måte vanlig at vi kontakter barn direkte, så det må vi bare beklage, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Anette Aase i Fiskeridirektoratet tilNett.no.

Hun sier at direktoratet ønsker å stimulere unge til å drive næringsfiske i et visst omfang, blant annet gjennom den såkalte ungdomsfiskeordningen som gir ungdom anledning til å drive fiske i sommerferien.

Anette Aase fremholder også at reglene for fritidsfiske ikke er laget for å gjøre det vanskelig for barn og unge å fiske, lære og ha det gøy på sjøen.

– For den enkelte fritidsfisker, barn eller voksen, kan det kanskje virke litt rart at akkurat deres fiske spiller noen rolle i den store sammenhengen.

Hun viser til at i Norge kan den enkelte fritt fiske i sjøen til eget forbruk, og at en kan levere for inntil 50.000 kroner dersom salget går gjennom et salgslag.

– En kan fiske til eget forbruk uten å melde det inn noe sted, men dersom en fisker så mye at en ikke klarer å spise opp alt selv, er det viktig at salget går gjennom salgslaget eller en kjøper som er godkjent av salgslaget.