Økonomi

Det nye flytoget må til Sverige for å teste hastigheten

Det nye flytoget kan oppnå en hastighet på 270 kilometer i timen. Derfor må de nye vognsettene testes på svensk skinneganger før de kan bli tatt i bruk i Norge.

Det nye flytoget vil minne om det eksisterende utenpå. De nye togsettene skal settes i drift i august 2019. Klikk på knappen nederst til høyre for å få opp flere bilder.
  • Knut-Erik Mikalsen
    Knut-Erik Mikalsen

– Utfordringen er at skinnegangen i Norge ikke er tilpasset høy nok hastighet, og derfor må testkjøringen foregå hos våre naboer i øst, sier Philipp Engedal, administrerende direktør i Flytoget.

– Det er bare sånn det er. Togene er konstruert for å kunne tåle en mye høyere hastighet enn dagens maksfart på 210 km/t, sier han også.

De åtte nye togsettene skal supplere dagens 16 togsett, og de skal etter planen settes i trafikk i løpet av august 2019.

De skal stå ferdige fra den spanske produsenten CAF i april neste år, men høyhastighetstogene krever omfattende tester for blant annet fart og ulike temperaturforhold før de kan settes i ordinær passasjertrafikk. Testene vil foregå i Tsjekkia, Østerrike og Sverige.

  • LES OGSÅ: Passasjer brukte feil ord i klagen, ble nektet erstatning av Norwegian

Klare krav til produsenten

Flytoget hadde planlagt at de nye togsettene skulle settes inn i trafikk til og fra Oslo lufthavn i løpet av 2018. Slik blir det ikke.

– Forsinkelsen skyldes at våre krav til komfort og utforming har vært krevende for produsenten å etterkomme. Vi har vært tydelige på hvordan vi ville at vognene skal oppleves. Derfor er de laget spesielt for oss, og nye togsett er jo heller ikke akkurat hyllevare. Nå skal det sies at dagens togsett fremstår som både komfortable og moderne, men de nye blir enda bedre, lover Engedal.

Slik ser det nye flytoget ut innvendig. De nye togsettene skal settes i drift i august 2019.
Slik ser det nye flytoget ut innvendig. De nye togsettene skal settes i drift i august 2019.
Slik ser det nye flytoget ut innvendig. De nye togsettene skal settes i drift i august 2019.

De nye togsettene vil beholde et grått design, og det samme som Flytoget hatt siden de ble satt inn i trafikk da flyplassen ble flyttet fra Fornebu til Gardermoen i 1998.

Den største moderniseringen for skinnegående transport siden flyplassen åpnet blir derimot helt annerledes innvendig.

Lysere og romsligere

– Reisende vil merke at komforten blir bedre. Setene er både bedre og bredere, og innvending vil vognene oppleves som lysere og romsligere fordi de er høyere under taket enn i dag, sier Engedal.

Én vogn i hvert av de åtte togsettene får nedsenket gulv, i flukt med plattformene, for å gjøre livet enklere for reisende med barnevogn eller rullestol.

Togkjøpet hadde et budsjett på rundt 1 milliard kroner, som dels er basert på egne midler, dels låneopptak. Engedal sier at utvidelsen i seg selv ikke vil føre til prisøkning.

– Vi har i dag ingen planer om å endre billettprisene. De nye togsettene vil derimot gi oss mulighet til å øke kapasiteten til og fra Gardermoen. Det er ikke til å nekte for at toget – spesielt på trafikktunge tider av døgnet – oppleves som for trangt. Nå får vi muligheten til å sette inn flere seter på disse tidspunktene, og det er helt nødvendig, mener flytogsjefen.

Hard konkurranse med NSB

Flytoget kjører til Gardermoen med økende konkurranse fra NSB, som også satser på å frakte flypassasjerer dit. Billettprisen hos NSB ligger på det halve av Flytogets, men NSB har ikke så hyppige avganger.

– Vår konkurransefordel er at vi kjører ofte, så ofte at folk egentlig slipper å se på klokken når de skal reise med oss, sier Engedal.

Hittil i år har de økt trafikken med rundt 200.000 reisende, og de bidrar dermed kraftig til å innfri målet om en kollektivandel på 75 prosent til og fra Gardermoen.

– I dag er andelen av dem som reiser kollektivt til flyplassen, på rundt 70 prosent, så målet er absolutt innen rekkevidde. Oslo Lufthavn er sånn sett i en enestående posisjon i Europa. Ingen annen hovedflyplass har en så høy andel kollektivt reisende til og fra lufthavnen.