Økonomi

Rører likevel ikke renten

Mye har endret seg i norsk økonomi gjennom sommeren. Sentralbanksjef Øystein Olsen dropper rentekuttet han nærmest lovet i slutten av juni. Samtidig reduserer han sannsynligheten for ytterligere ett rentekutt.

Sentralbanksjef Øystein Olsen offentliggjorde sin rentebeslutning torsdag klokken 10. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Journalist
 • Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

Norges Banks styringsente blir dermed liggende urørt på 0,5 prosent. Dette står i sterk kontrast til at Norges Banks hovedstyre i juni anså det som nesten helt sikkert at det ville kutte renten ved møtet i september.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Oppjusterer renteplanene

Norges Bank skriver i pressemeldingen: «Analysene i rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste par årene. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året.»

Her er nok ordet «litt» det viktigste. I forlengelsen av denne formuleringen viser tallene at Norges Bank har oppjustert prognosen for sin egen rentesetting til 2019, sammenlignet med prognosen fra juni

I tråd med formuleringen i pressemeldingen er det i prognosen et bitte lite fall i styringsrenten mot 2018, før den stiger litt ut 2019.

Sannsynligheten for ytterligere et rentekutt er med andre ord liten.

Det er høyere forventet innenlands prisvekst og bedre utsikter for etterspørselen i Norge som gjør at renteplanen blir oppjustert.

Norges Bank anslår nordmenns lånerenter til å utvikle seg slik fremover:

Høyere prisvekst

Før rentemøtet spådde meglerhuset DNB Markets uendret rente. Viktige årsaker er:

 • veksten i økonomien ser ut til å ta seg opp
 • prisveksten er blitt høyere enn ventet
 • prisveksten på boliger blir stadig høyere og øker risikoen for finansielle ubalanser

Norges Bank er inne på de samme faktorene i sin analyse. Først blant disse nevner Norges Bank prisveksten som er blitt «uventet høy de siste månedene».

I august var prisveksten hele 4 prosent, regnet i forhold til samme måned i fjor. Bankens oppdrag er å holde den årlige prisveksten rundt 2,5 prosent over tid.

Svakere krone etter at oljeprisen falt sommeren 2014 er en viktig årsak til at prisveksten har tatt seg opp. Svakere krone gir dyrere import.

Økonomene spådde likt

På forhånd var økonomene enige om Norges Banks rentebeslutning.

I en rundspørring gjort av nyhetsbyrået Reuters svarte 14 av 16 økonomer at de trodde styringsrenten forble uendret på 0,5 prosent.

Spår fall i ledigheten

I sine nye prognoser spår Norges Bank at ledigheten målt ved Statistisk sentralbyrås (SSB) metode vil synke fra 4,7 prosent i år til 4,1 prosent som et gjennomsnitt for 2019.

Onsdag meldte SSB at ledigheten i juli var 5 prosent. Det er den høyeste ledigheten siden våren 1996.

I juni var ledigheten 4,8 prosent. SSB-tallene inkluderer dem som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav. De ligger derfor vanligvis høyere enn den registrerte ledigheten.

Meglerhuset DNB Markets skrev i en kommentar før rente møtet at Norges Bank legger mer vekt på den registrerte ledigheten ved Nav-kontorene. Summen av helt ledige og personer på tiltak falt litt fra juli til august.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Rente
 3. Norges Bank
 4. Siv Jensen
 5. Øystein Olsen