Økonomi

Martin Kolberg er ikke fornøyd med Mælands DNB-svar

Næringsminister Monica Mæland har tillit til DNB-styret etter Panama Papers-avsløringene. Det er ikke svar godt nok, mener lederen av Stortingets kontrollorgan, Martin Kolberg (Ap).

Monica Mæland har svart Stortinget på deres spørsmål om Aftenpostens avsløringer om DNB Luxembourg, men lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen er ikke fornøyd.
 • Nina Selbo Torset
  Nina Selbo Torset
  Journalist

Da Aftenposten i april avslørte at DNB Luxembourg i en årrekke hjalp sine kunder inn i skatteparadis, kom Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité raskt på banen og krevde svar fra næringsminister Monica Mæland (H).

Staten er via Næringsdepartementet største aksjonær i DNB, og kontrollkomiteen har ventet i nesten et halvt år på statsrådens svar om bankens praksis i Luxembourg var i tråd med eierskapsmeldingen.

I et brev sendt til komiteen fredag formiddag skriver Mæland at DNB aldri skulle ha hjulpet sine kunder inn i skatteparadis, men at hun er tilfreds med DNB-styrets håndtering av saken og har tillit til styret.

Kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg (Ap), har fremdeles spørsmål til statsråden etter å ha lest brevet.

– Jeg registrerer i dette brevet en del vi vet fra før, nemlig at DNB beklager og at statsråden sier saken er beklagelig. Men vi sitter likevel igjen med et hovedspørsmål som vi mener ikke er besvart: hvorfor har dette skjedd når alle sier det ikke burde ha skjedd?

Kolberg stiller blant annet spørsmål ved hvorfor DNB-styret ikke fulgte opp sine egne retningslinjer og hvorfor de ikke har lett etter slike forhold.

– Jeg synes det er bemerkelsesverdig at statsråden ikke forholder seg til det. Hun sier hun har tillit til de tiltakene som nå er iverksatt, og det er bra, men de er jo først kommet etter at denne praksisen ble avslørt i pressen.

 • Fikk du med deg denne? Konserndirektør i DNB visste om skatteparadis-selskapene

Mæland: – Ikke gode nok systemer for å følge opp retningslinjer

Kolberg har også tidligere uttalt at han ønsker svar på spørsmålet om «hvorfor dette har skjedd når alle sier det ikke skulle ha skjedd». Aftenposten stilte dette spørsmålet til næringsministeren tidligere fredag, i det som er det første intervjuet med henne om denne saken på flere måneder.

– Jeg har ikke noen andre opplysninger enn det DNB-styret gir via sitt brev. Dette var et produkt som ble tilbudt, og som ikke var uvanlig eller ulovlig da det ble opprettet. Men det var et produkt som var i brudd med de interne retningslinjene. Det betyr at man ikke har hatt gode nok systemer for å følge opp de retningslinjene, og derfor har styret iverksatt tiltak for å gjøre noe med det, sier Mæland til Aftenposten.

– Hva er din egen oppfatning av hvordan dette kunne skje?

– Jeg har ikke har andre opplysninger enn de styret har gitt meg som viser at dette ikke burde skjedd.

Heller ikke dette svaret er Kolberg fornøyd med.

– Etter min mening burde statsråden gjøre seg opp en egen oppfatning av dette, som representant for den absolutt største eieren av banken, sier han og understreker at komiteen først vil ta stilling til brevet fra Mæland i møtet 11. oktober. Det er ikke besluttet om komiteen vil åpne sak eller ikke.

Vil ikke svare på spørsmål om Bjerkes stilling

DNBs styreleder Anne Carine Tanum har tidligere uttalt at styret ikke kommer til å stille spørsmål ved konsernsjef Rune Bjerkes stilling i kjølvannet av avsløringene. Heller ikke næringsministeren vil svare på spørsmål om Bjerkes stilling.

– Jeg forholder meg til styret, slik jeg gjør i alle saker hvor staten sitter på eiersiden, sier Mæland.

– Burde Rune Bjerke ha visst hva de holdt på med i Luxembourg?

– Det er et godt og viktig prinsipp at vi forholder oss til styret. Det er styret som står ansvarlig og som svarer oss. Også er det styret som forholder seg til ledelsen i selskapet. Det er ikke departementets jobb.

Praksisen kunne ha vært fanget opp

Mæland var ikke fornøyd da DNB la frem sin redegjørelse i april og sendte 26 oppfølgingsspørsmål tilbake til banken. DNB svarte på disse for to uker siden, samtidig som advokatfirmaet Hjort la frem sin gransking av saken.

– Du sendte 26 spørsmål til DNB i april. Mener du at du har fått svar på alle disse?

– Jeg mener at styret har gjort det de mener de har kunnet for å avdekke hva som har skjedd, blant annet gjennom undersøkelsen som advokatfirmaet Hjort har foretatt, og at vi har fått dekkende svar på våre spørsmål, sier Mæland.

Et av spørsmålene næringsministeren sendte til DNB var dette: «Konsernledelsen og DNB-styret var ifølge redegjørelsen ikke kjent med de kritikkverdige forholdene. Har styret vurdert hva det kunne eller burde gjort annerledes for å avdekke disse?»

– Hva er svaret på dette spørsmålet, Mæland?

– Det styret har gjort er å be om en gjennomgang av dokumenter og intervju med relevante personer. De er gjort rede for gangen i denne saken. Det er iverksatt tiltak, og de tiltakene er iverksatt fordi operasjonaliseringen av retningslinjene ikke har vært gode nok. Det beklager styret, og det synes jeg er på sin plass, sier hun.

– Men hva kunne de ha gjort annerledes for å avdekke dette før det ble avslørt i Aftenposten?

– Hadde de fulgt sine egne interne retningslinjer kunne dette vært fanget opp. Derfor er jeg glad for at styret har iverksatt nødvendige tiltak.

– Føler du deg trygg på at alle stener er snudd i denne saken?

– Jeg oppfatter at styret sier de har gjort det de har kunnet for å avdekke faktum i saken, men jeg tror ingen av oss kan utstede noen garantier. Det har jeg lært meg i mange ulike saker, man kan ikke garantere at det ikke dukker opp andre forhold. Men jeg legger til grunn at man har gjort et forsøk på å avdekke hva som har skjedd i denne saken, og at styret tar ansvar. DNB er Norges største finanskonsern, og det må ha høy etisk standard, sier statsråden.

Høyre vil ha svar fra tidligere næringsminister

Høyres næringspolitiske talsmann på Stortinget, Gunnar Gundersen, reagerer på at Kolberg retter skytset mot Mæland og ikke Dag Terje Andersen.

– Vil Martin Kolberg innkalle Dag Terje Andersen, næringsministeren i 2007, til høring? Det er han som kan svare på dette. Vi vil ha svar på om dette ble fulgt opp av ham, sier Gundersen til Aftenposten.

DNB-sjef Rune Bjerke lovet i 2007 å «gå gjennom alle rutiner» ved Luxembourg-virksomheten. Bakgrunnen for gjennomgangen i 2007 var daværende finansminister Kristin Halvorsens kritikk om at DNB Luxembourg annonserte med at banken var underlagt «strenge regler om banksekretesse», noe hun mente var å oppfordre til skattesnusk.

Les mer om

 1. Panama Papers
 2. Monica Mæland
 3. DNB
 4. Hjort
 5. Skatteparadis
 6. Panama papers