Økonomi

Oslo-folk betaler dyrt for å drive bussene på matavfall

Kommunal klimapolitikk gir store variasjoner i avfallsgebyret. I Oslo er det bortimot dobbelt så høyt som i Bergen.

- Vi får rundt to-tre besøk i uken, fra forskjellige deler av verden. Anlegget er høyteknologisk, og unikt i verdenssammenheng, sier driftsleder Nils Finn Lumholdt ved Oslo biogassanlegg på Nes på Romerike.
 • Roar Østgårdsgjelten
 • Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Oslo har investert 1,1 milliarder kroner for å lage drivstoff til busser i byen. Det merkes på avfallsgebyret.

Blant de store kommunene innerst i Oslofjorden har Oslo kommune det suverent høyeste avfallsgebyret .

For en «standard bolig på 120 kvadratmeter» er det store forskjeller mellom ytterpunktene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB):

 • I Oslo er gebyret i år drøyt 4300 kroner, inklusive moms.
 • I nabokommunen Ski er gebyret 1965 kroner, inklusive moms. Godt under halvparten av summen Oslo-borgerne betaler.
  Men så er da også innsamlingen og behandlingen av avfallet ganske så forskjellig i de to kommunene:
 • I Oslo blir avfallet sortert i tre separate poser for matavfall, plast og restavfall. De tre posene blir sortert i sentrale anlegg. Maten blir omgjort til biogass i kommunenes nye fabrikk, mens restavfallet går til forbrenning og varmeproduksjon i kommunens egne ovner.
 • I Ski går alt samme posen og blir deretter sendt til forbrenning i Oslo kommunes anlegg på Klemetsrud.
  I begge kommunene blir papiret kildesortert.

Nederst i denne saken kan du finne avfallsgebyret i alle norske kommuner. I den første versjonen av denne artikkelen var ikke moms med i eksempelet fra Ski kommune.

Ikke enig med SSB

Kommunikasjonsdirektør Kristin Bergersen i Renovasjonsetaten i Oslo kommune er ikke enig i måten SSB fremstiller tallene på.

Hun legger vekt på at 4300 i kroner i SSB-tallene ikke uttrykker faktisk gjennomsnittlig betaling i Oslo. Det er gebyret for en gitt type bolig. Når mange deler beholder, blir gebyret mindre.

- Gebyret for den enkelte husholdning blir bestemt av størrelsen på beholderen. Dette betyr at mange husholdninger betaler mindre enn 4300 kroner, sier hun.

Dessuten kan avfallshåndteringen koste mer enn gebyret forteller.

- I Oslo er alle tjenestene inkludert i gebyret. Du kan dra på gjenbruksstasjonen så mange ganger du vil uten betale. I Ski og andre kommuner rundt Oslo er det ikke slik, sier hun.

Runar Jacobsen er daglig leder i det interkommunale selskapet Follo Ren som står for innsamlingen i Ski og fire andre kommuner i regionen.

- Vi har et enkelt system for kildesortering. Vi henter papir én gang i måneden og restavfall to ganger i måneden. Dermed blir kostnadene lave, sier han.

Oslos klimapolitikk

Sorteringsanlegget og fabrikken for biogass må Oslos innbyggere betale gjennom gebyret.

- Vi har gjort investeringer i to sorteringsanlegg for posene og biogass— og biogjødselfabrikk for matavfallet. Det har ført til en viss økning i renovasjonsgebyret. Dette er gjort på grunnlag av enstemmige vedtak i bystyret. Vi har hatt modige politikere, som har gått foran. Vi ville ikke fått dette hvis kommunen ikke hadde gjort det, sier Bergersen.

Fabrikken kostet 590 millioner kroner. Sorteringsanleggene kostet 510 millioner. Regningen går til Oslos innbyggere gjennom økt avfallsgebyr. Biogassen blir brukt til å drive busser i Oslos kollektivtransport

Avfallets politiske kostnader

Landets største byer er en relativt enhetlig gruppe når det gjelder de naturgitte forholdene. Folketallet er høyt etter norske forhold, folk bor tett og avstandene er små.

En sammenligning mellom de største byene kan fortelle noe om de politisk bestemte kostnadsfaktorene. SSB-tallene for en bolig på 120 m² viser at Oslo ligger suverent høyest, sammenlignet Norges fem største byer:

 • Trondheims gebyr er bare 40 prosent av Oslos gebyr.
 • Gebyret i Bergen er 56 prosent av Oslogebyret.
 • I Stavanger er gebyret en tredjedel lavere.
 • I Kristiansand er det bare knapt 10 prosent lavere enn i Oslo.
  Felles for de fire andre største byene er at ingen av dem lager biogass av maten. Det gjør Oslo.

- Hvis vi sammenligner gebyr pr. innbygger i de fem største byene, så viser det seg at Oslo er på nivå med andre byer, spesielt Bergen, Trondheim og Stavanger. Så har Oslo valgt å gjøre miljøinvesteringer de andre byene ikke har gjort, sier Bergersen i Renovasjonsetaten i Oslo.

Gebyrene er ikke helt sammenlignbare fordi det i noen byer koster ekstra å levere avfall på gjenvinningsstasjonene, mens det i noen byer er helt eller delvis dekket av det årlige gebyret.

Oslo stiger sterkt

Av de fem har Oslo også den sterkeste veksten. Siden 2010 har gebyret steget med nesten 60 prosent.

-  Gebyret har økt i Oslo fordi kostnadene ved å behandle matavfallet har økt. I løpet av 2015 skal vi åpne en helt ny gjenbruksstasjon på Smestad. Vi har tidligere ikke hatt stasjon vest i Oslo. Det betyr økte driftskostnader for Renovasjonsetaten, sier Bergersen.

Trondheim og Bergen brenner opp matavfallet, og her har gebyret henholdsvis gått ned og stått stille de siste fem årene. De to store byene lenger sør lager kompost.

Trondheim er aller billigst. Kommunen har ikke eget forbrenningsanlegg, men leverer avfallet til Statkrafts store anlegg på Heimdal.

Biogass brukes til å drive busser i Oslos kollektivtransport.

Her kan du finne avfallsgebyret i din kommune:

Les også

 1. 8 grafer som viser hva som skjer med søpla vår

 2. Jakter ulovlige dynger med Google og luftfoto

 3. 12 feil du gjør under kjøkkenbenken

 4. Du kan få hjemmebesøk hvis du ikke sorterer søppelet

 5. Mobilen din kan være mye mer verdt enn du aner

 6. Kritikk for dårlig kontroll med farlig avfall

 7. Gjenvinningen går opp i spinningen