Økonomi

«Den andre migrantstrømmen» skaper uro i Europa

En annen og større folkestrøm enn flyktninger og asylsøkere skaper uro i flere europeiske land: strømmen av unge velutdannede fra øst til vest.

Jan Ozerowski (i midten) har en master i skandinaviske språk, og utvandret fra Polen til Norge i 2005. Siden har han startet bedriften Moderne Uterom med 11 ansatte, sammen med Anders Fiskaa Kverneland (til venstre). Han er ikke alene om å ta reisen fra øst til vest - 15.5 prosent av polakker med høyere utdanning flytter til rikere europeiske land.
  • Roar Østgårdsgjelten

Det durer og piper fra anleggsmaskiner i hagen til en villa på Holmenkollen i Oslo. Tømrere, murere og maskinfører er i sving med graving, planering og forskaling. Hele uteområdet skal totalrenoveres med terrasser, murer, betongtrapper og planter.

Grunnarbeidet er nesten ferdig, og man kan begynne å se konturene av en helt ny hage. Daglig leder og gründer Jan Ozarowski i bedriften Moderne Uterom har kontroll på prosessen.

Ozarowski kom til Oslo fra Polen i 2005 med en mastergrad i skandinaviske studier. I utgangspunktet var det interessen for skandinavisk folkemusikk, mytologi og økologi som gjorde at han tok utdanningen.

  • Kommentar: Hvorfor er Polen så interessert i oss nå?

Tross humanistisk utdanning var han nevenyttig og driftig og bestemte seg for å starte sitt eget anleggsgartnerfirma.

– Da jeg var ferdig å studere, ble jeg lokket av økonomisk forutsigbarhet, politisk stabilitet og høy levestandard. Og så er det mye enklere å starte og drive bedrift i Norge enn i Polen, forteller Ozarowski.

– Gir du alt du kan i Norge, kommer du langt. Slik er det ikke nødvendigvis i Polen.

– Jeg var ikke langt fra å begynne på en doktorgrad i Polen, men reiste til Norge for å prøve å satse her. Det har jeg ikke angret på, slår Ozarowski (i midten) fast.

20 millioner fra øst til vest siden Murens fall

Ozarowski er ikke alene om å flytte fra øst til vest. De siste 25 årene, etter Berlinmurens fall og sovjetimperiets sammenbrudd, har nesten 20 millioner mennesker i de tidligere kommuniststatene brutt opp og flyttet til Vest-Europa.

Det tilsvarer 5,5 prosent av den samlede befolkningen i de sentrale, østlige og sørøstlige europeiske landene, viser en studie laget av Det internasjonale pengefondet (IMF).

De unge med utdannelse drar, mens ufaglærte og gamle blir igjen og forsterker en allerede skjev befolkningsutviklingene i de fattigste landene i Europa.

«Hjerneflukt» til vestlige land

I enkelte land i Sørøst-Europa var utvandringen i 2012 vokst til 16 prosent av befolkningen på begynnelsen av 1990-tallet.

Dette er i hovedsak unge velutdannede mennesker. De aller fleste som får seg jobb, slår seg ned i vest og flytter ikke tilbake til hjemlandet.

Utvandringen har vært særlig stor i enkelte land blant høyt spesialisert arbeidskraft som leger og ingeniører. Dette har ført til det som populært blir kalt en «hjerneflukt» til rikere land.

Les også

I dette landet får du hundretusener av staten til boligkjøp. Krav: Du må få minst tre barn.

Tall fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) bekrefter denne utviklingen.

Folkestrømmen fra det fattige Europa vokser

I tiåret 2000–2010 har den største økningen i utvandringen i de vestlige industrilandene funnet sted i europeiske land. Økningen har vært særlig sterk i Albania (9,1 prosentpoeng), Romania (8,3 prosentpoeng), Moldova (6,3 prosentpoeng), Bulgaria (4,6 prosentpoeng) og Litauen (4,5 prosentpoeng), ifølge OECDs International Migration Outlook 2015.

Det er særlig den store utvandringen av unge velutdannede mennesker som er urovekkende. Den høye utvandringen i denne gruppen risikerer å skape en ond sirkel som bremser den økonomiske veksten og lokker dermed enda flere til å dra til rikere vesteuropeiske land, skriver den britiske avisen Financial Times.

En varig folkevandring

Flere tegn tyder på at den høye utvandringen av faglærte og høyt utdannede unge folk fra øst er i ferd med å bli et permanent trekk i befolkningsutviklingen og flyttestrømmene på kontinentet.

Den årlige folkestrømmen fra øst til vest i Europa har årlig vært på mellom 0,5 og 1 prosent siden tidlig på 1990-tallet.

Utvandringsbølgen har hatt en tendens til å vokse for hver ny EU-utvidelse: 2004 (Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia), 2007 (Romania og Bulgaria) og 2013 (Kroatia).

Redusert vekst i hjemlandet

En slik utvandring i stor skala reduserer arbeidsstyrken og kan svekke den økonomiske veksten, inntektsveksten og levestandarden for de gjenværende innbyggerne i fraflyttingslandene, advarer IMF.

Denne virkningen er allerede særlig merkbar i de sørøstlige europeiske landene utenfor EU (Balkan) og de baltiske landene ved Østersjøen som er med i EU.

Les også

Lærte norsk - tidoblet lønnen

– Utvandring og lavere inntektsvekst kan gjensidig komme til å forsterke hverandre, skriver IMF-forskerne bak studien.

«Forgubbingen» skyter fart

Den store utvandringen bidrar også til å forverre en allerede skjev og negativ befolkningsutvikling. «Forgubbingen» av mange lokalsamfunn vokser.

Denne «forgubbingen» kommer på toppen av den såkalte eldrebølgen når det blir flere pensjonister og forholdsmessig færre yrkesaktive til å betale pensjonene gjennom skatten.

En slik utvikling kommer til å presse statsfinansene ytterligere. De offentlige utgiftene til pensjoner og helse- og omsorgstjenester kommer til å legge beslag på en stadig større andel av den samlede produksjonen i landet (bruttonasjonalproduktet), fremgår det av IMF-studien.

Sender penger hjem

Den store utvandringen er en økonomisk fordel for utvandrerne - og for EU som helhet hvor fri bevegelse av arbeidskraften mellom medlemslandene er én av de fire grunnpilarene for økonomisk utvikling og større integrasjon i unionen.

Det var interessen for folkemusikk som først tente interessen for Skandinavia hos Jan Ozarowski. Etter fullført mastergrad var imidlertid god levestandard, politisk stabilitet og forutsigbar økonomi også viktige lokkemidler. Her i en hage som firmaet Moderne Uterom totalrenoverer.
Les også

«Folk tenker: En polsk dame – hun må være vaskehjelp»

Utvandrerne sender også ofte store pengebeløp tilbake til slektninger i hjemlandet. Men denne inntektsstrømmen blir i liten grad kanalisert til investeringer som kan skape grunnlag for økt økonomiske aktivitet. I stedet går pengene til å øke forbruket.

Mottakerlandene tjener

De enkelte EU-land som tar imot den store strømmen av arbeidsinnvandrere fra øst, sentral og sørøst i Europa tjener også på dette.

Annen forskning viser at det er store fordeler av denne bevegelsen av arbeidskraft over landegrensene i EU, ifølge IMF-studien.

Noen tilfeldigheter og 11 år med hardt arbeid har ledet frem til at det er nettopp Ozarowski og hans firma som ble valgt til å bygge hagen i Holmenkollen.

– Jeg er oppvokst både i byen og på landet og hadde noe
erfaring fra anleggsarbeid før jeg begynte med dette, sier den humaniorautdannede polakken.

I år slo han seg sammen med en venn, anleggsgartner Anders
Fiskaa Kverneland, for å takle økt etterspørsel.

Firmaet har nå 11 polske ansatte og noen millioner i omsetning i året. Han har lært seg anleggs- og gartnerbransjen fra bunnen, og tok fagbrev som anleggsmaskinfører først etter at han kom til Norge.

– Jeg var ikke langt fra å begynne på en doktorgrad i Polen, men reiste til Norge for å prøve å satse her. Det har jeg ikke angret på, slår han fast.

LES OGSÅ:

Utvandringen i dag slår masseutvandringen til Amerika

Spania: Masse ledige jobber tross rekordhøy ledighet

Fire grunner til at svenskene reiser hjem og hvorfor de vil bli savnet

Les mer om

  1. Eldrebølge
  2. Befolkningsvekst
  3. Utvandring
  4. Innvandring
  5. Arbeidsinnvandring