Økonomi

Obos vil bremse 50-åringene i boligmarkedet

Oslos største boligbygger vil stramme til overfor godt voksne som investerer i ekstra bolig. Obos-sjefen vil skjerme unge på vei inn i boligmarkedet, men Finanstilsynet avviser å drive boligpolitikk.

Obos-sjefen Daniel Siraj vil skjerme unge boligkjøpere fra innstramminger i lånemarkedet.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Saken er oppdatert med Finanstilsynets kommentarer.

Obos-sjefen Daniel Siraj vil målrette nedkjølingen av boligmarkedet.

– Jeg er enig i at noe må gjøres. Men tiltakene må rettes mot dem som kjøper bolig nummer to og tre, sier han.

Han advarer mot tiltak som stenger ute «de unge og de som har minst fra før».

Derfor er Siraj motstander av de tre viktigste tiltakene Finanstilsynet foreslo torsdag:

 • Han vil ikke ha en ny lånegrense på fem ganger brutto inntekt.
 • Han vil fortsatt ha fleksibilitet ved at bankene kan avvike fra forskriften for inntil 10 prosent av nye lån.
 • Han vil ikke skjerpe kravene til avdragsbetaling for alle.

Les også

 1. Finanstilsynet ber Siv Jensen stramme inn enda mer for boligkjøpere

 2. Innflytterne velger seg Oslos aller dyreste bydeler

 3. I disse Oslo-områdene har boligveksten vært sterkest

Snevrer inn

I stedet vil Obos-sjefen snevre inn tiltakene.

– Vi bør stramme inn overfor dem som bruker boliger som investeringsobjekt, sier han.

For dem som er i markedet for å investere i bolig nummer to eller mer vil Siraj derfor:

 • Doble krav til egenkapital fra 15 til 30 prosent av boligverdien.
 • Skjerpe kravene til avdrag bare for denne gruppen boligkjøpere.
 • Sette ligningsverdien av bolig nummer to og oppover til 100 prosent av markedsverdien.

– Dermed vil slike boliger og aksjer bli behandlet likt i formuesskatten, sier Siraj.

Bare de siste 12 månedene har boligprisene i Norge steget 9,1 prosent. Vi er nå inne i den sterkeste prisveksten på ti år.

Og etter flere måneder med fall i Stavangerregionen, er det nå prisvekst i alle deler av landet. Størst av alt er veksten i hovedstaden: Boligprisene i Oslo har siden august i fjor steget med 16 prosent.

Vil ikke drive boligpolitikk

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen vil ikke drive boligpolitikk. Det er ikke hans oppgave.

– Forskriften bør være generell. Den er ikke rettet inn mot boligmarkedet sådan, men mot lånemarkedet, sier han til Aftenposten.

Hans budskap er at skillet mellom bolig nummer én og to ikke betyr noe for den oppgaven Finanstilsynet har.

– Forskriften bør ikke prøve å finstyre markedet, sier han.

Låneformål betyr ikke noe

Derfor foreslår Baltzersen tiltak mot den samlede låneetterspørselen, uavhengig av formålet med lånet.

– Folk tar opp lån med pant i bolig de enten allerede eier eller skal kjøpe. Om de bor der selv eller leier ut boligen, har i seg selv ikke betydning for balansen i gjelds- og boligmarkedet, sier han.

Baltzersen har også en klar melding til bankene. De skal bare se på lånets sikkerhet.

– Bankene skal vurdere den enkelte lånekundens betjeningsevne uavhengig av om formålet er kjøp av sekundærbolig eller andre formål, sier han.

Lett å skille

Siraj i Obos mener bankene allerede har systemer som gjør at de kan skille lånekundene fra hverandre.

– Det er ikke vanskelig å finne ut om lånesøker allerede eier en bolig, sier Siraj.

50-åringer driver opp prisene

Han mener boligprisen blir drevet opp av investorer med god råd, manglende boligbygging og for få små leiligheter blant det som bygges.

– Det er ikke unge boligkjøpere som driver opp etterspørselen etter boliger og lån. Derfor er det heller ikke disse myndighetene bør ramme med nye innstramminger, sier han.

– Øker risikoen for tilbakeslag

Finansminister Siv Jensen vil nå gå gjennom forslaget fra Finanstilsynet, og sende det på høring i løpet av uken.

– Boligprisene og husholdningenes gjeld har vokst sterkt det siste året. Dette øker risikoen for et tilbakeslag i norsk økonomi. Derfor er det viktig at vi nå vurderer om boliglånsforskriften bør videreføres, og om den bør strammes inn, skriver Jensen i en kommentar.

Les mer om

 1. Bolig
 2. Boligmarkedet
 3. Økonomi