Økonomi

Rygge tilbyr staten å kjøpe flyplass-anlegget

Styret i Moss Lufthavn Rygge ber staten overta som eier av det sivile flyplassanlegget når Rygge legges ned etter sommersesongen.

Fra slutten av oktober stenges Moss Rygge Lufthavn for sivil flytrafikk.
  • Knut-Erik Mikalsen
    Knut-Erik Mikalsen

Styret setter frem tilbudet i et brev til samferdslsminister Ketil Solvik Olsen.

– Vi er tvunget til å avvikle en topp moderne flyplass, med den mest moderne teknologi. Hele anlegget er spesialkonstruert for å være flyplass. Det er synd om de store investeringene ikke kan komme til nytte for norsk luftfart fremover, sier styreleder i Rygge Sivile Lufthavn, Svein Hurlen, til Aftenposten.

  • LES OGSÅ: Ryanair legger ned på Rygge, åpner ruter på Oslo Lufthavn

Rygge legges ned etter sommersesongen

Tilbudet til staten om å overta terminalbygningene og den øvrige infrastrukturen kommer som følge av at den sivile flyplassdriften opphører fra 30. oktober.

Flyplassens hovedkunde, irske Ryanair, avvikler da det meste av rutetrafikken på Østfold-flyplassen som følge av innføringen av den omstridte flypassasjeravgiften. Dette gjør videre driften ulønnsom, og styret har derfor besluttet å stanse flyplassdriften.

Når ruteflytrafikken opphører, blir terminalanlegget stengt. Tilbake blir kun den militære flydriften, men den har ikke behov for å bruke fasilitetene på den sivile flyplassdelen.

Skal topp moderne flyplass bli kjøpesenter?

Den sivile flytrafikken på Rygge forsvinner fra slutten av oktober.

Det er for å sikre en fremtidig anvendelse av flyplassanlegget til sivile luftfartsformål at Rygge-styret nå ber staten om å kjøpe anlegget. Det har kostet nær en milliard kroner å bygge.

– Man kan selvsagt tenke seg andre bruksområder for bygningene – det kan bli messehall eller kjøpesenter for den saks skyld. Men alle forstår at det mest fornuftige vil være å bygge videre på den flyplass-strukturen som allerede ligger der. Det er skreddersøm med topp moderne standard, sier Hurlen.

Styret ser for seg at Rygge kan fungere som avlastningsflyplass for Oslo Lufthavn inntil en eventuell tredje rullebane blir bygget, og som beredskapslufthavn ved akutte trafikkforstyrrelser.

Rygge vil gi miljøgevinst, mener styret

Styret mener også at flyplass-anlegget kan fungere som Oslo Lufthavns tilbud til lavprisselskaper.

Hurlen mener Rygge også vil være et miljøriktig supplement til lufthavnen på Gardermoen med kortere flydistanse til og fra utlandet, som vil gi store drivstoffbesparelser.

– Tyngdepunktet for befolkningsveksten antas å vokse sør for Oslo i fremtiden. Rett utenfor terminalen på Rygge går det en firefelts motorvei allerede og den vil spare store investeringer på bakken. Et godt alternativ til at flypassasjerene østfra skal sluses gjennom Oslo og til Gardermoen, sier Hurlen.

Lover svar i løpet av dager

Kjetil Solvik-Olsen.

I Samferdselsdepartementet sier seniorrådgiver Edvard Andersen i kommunikasjonsenheten at man ikke ønsker å kommentere saken nå, men at det jobbes med et svar på tilbudet fra Rygge-styret.

– Svaret vil ventelig være klart mot slutten av uken, opplyser Andersen.

Spørsmålet om at staten skal overta Rygge har vært fremme tidligere. Da flyavgiften ble innført i begynnelsen av juni og dødsstøtet kom mot Rygge, lanserte flyplassjef Pål Tandberg spørsmålet om ikke Avinor kunne overta hele flyplassen. Slik kunne flyplassdriften fortsette og arbeidsplassene reddes, mente han.

Dette ble da avvist av Avinor som en aktuell problemstilling.

Les mer om

  1. Avinor
  2. Scandinavian Airlines (SAS)
  3. Norwegian
  4. Ryanair
  5. Rygge
  6. Luftfart