Økonomi

Stø kurs mot rentehopp i september

Norges Bank holder i tråd med forventningene styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Budskapet er fortsatt at et rentehopp «mest sannsynlig» kommer i september.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, her under fremleggelsen av pengepolitisk rapport i juni, mener risikobildet og utsiktene ikke er vesentlig endret gjennom sommeren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

 • NTB

– Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Lite ny informasjon fra Norges Bank, er den korte oppsummeringen til DNB Markets' seniorøkonom Kyrre Aamdal.

– Norges Bank anser grovt sett de økonomiske utsiktene og risikobildet som i pengepolitisk rapport i juni. Vi forventer dermed fortsatt en renteøkning i september, som signalisert i rentebanen i juni. Dette er også i stor grad priset inn av markedene, sier han.

Oppgangen fortsetter

Sentralbanken viser i sin uttalelse torsdag til pengepolitisk rapport 21. juni. Da var Norges Banks hovedstyres vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter, og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå.

– Den underliggende prisveksten var lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsa at lønns- og prisveksten etter hvert ville øke. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i september i år, skriver banken torsdag.

– Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i juni. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den etter hvert vil øke, heter det.

Høyere prisvekst

I sin vurdering viser sentralbanken blant annet til at den økonomiske utviklingen hos Norges handelspartnere har vært omtrent som lagt til grunn i juni. Imidlertid har handelskonflikter og politiske spenninger bidratt til fall i aksjekurser og valutasvekkelser hos enkelte land.

For norsk økonomien har det kommet lite ny informasjon gjennom sommeren.

– Varekonsumet falt i juni og var noe lavere enn anslått. Boligprisene har som ventet økt litt. Industriproduksjonen økte i andre kvartal. Oljeprisen er lite endret. Arbeidsledigheten har utviklet seg om lag som ventet, skriver Norges Bank.

Prisveksten har steget og vært høyere enn ventet, noe som i hovedsak skyldes høyere strømpriser.

Økning mot 2021

Renteøkning i september har lenge vært det mest sannsynlige scenarioet til sentralbanken.

Pengepolitisk rapport i juni antyder en styringsrente noe over 2 prosent ved utgangen av 2021. Det tilsier en rente på et vanlig boliglån på rundt 4 prosent tre år fram i tid.

Den ventede renteøkningen i løpet av høsten vil være første endring siden styringsrenten ble senket til rekordlave 0,5 prosent i mars 2016. Ikke siden 2011 har Norges Bank satt opp styringsrenten.

 1. Les også

  Hver lånte million vil svi nesten 4000 kroner mer når renten går opp

 2. Les også

  Renteøkningen kommer i september

 3. Les også

  Renteoppgangen er skremmende, men riktig | Elisabeth Holvik

Les mer om

 1. Norges Bank

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Uendret rente fra Norges Bank. Men den blir satt opp i juni.

 2. ØKONOMI

  Norges Bank endrer ikke renten

 3. ØKONOMI

  Uendret rente fra Norges Bank

 4. ØKONOMI

  Uendret rente fra Norges Bank

 5. ØKONOMI

  Norges Bank endrer ikke renten

 6. ØKONOMI

  Norges Bank setter opp renten for første gang siden 2011