Lurte banker med gamle rønner

Banken trodde et falleferdig hus var verdt 2,6 mill. kr. i 2007. To år etter ble det lagtut for salg for 600 000 kroner.

Denne boligeiendommen uten bad og toalett ble solgt for 2,6 millioner kroner i 2007. Salgsprisen to år etterpå var 600 000, og huset ble regnet som ubeboelig og er nå jevnet med jorden.

Syv personer er tiltalt i Østfold. Tre er tiltalt i en sak som skal opp for Oslo tingrett. Totalt er bankene svindlet for 140 millioner kroner og i tillegg forsøkt svindlet for ytterligere 30 millioner i tidenes norske banksvindel.

For tre år siden gikk alarmen både i Fredrikstad og Oslo. Bankene oppdaget at det var gitt skyhøye lån til kjøp av bolig uten stor verdi til personer som ikke kunne betale for seg.

Sakene er forskjellige, men metoden skal ha vært mer eller mindre den samme. Verdien av boligene er blåst opp for å få innvilget altfor høye lån i bankene.

Noen av eiendommene har vært ubeboelige rønner uten innlagt bad og toalett. Strafferammene er seks års fengsel.

Giganttap i Østfold

De 60 tilfellene av lånebedragerier i Østfold har gitt bankene tap på over 40 millioner kroner. En mann knyttet til Østfold-sakene har allerede vært i retten, men dom er ikke avsagt.

Nå er tiltalen klar for seks andre personer. Tilsammen er disse seks tiltalt for 60 bedragerier av bankene på tilsammen 93,6 millioner kroner.

Les også

Ringte for 2,5 millioner, betalte aldri regningen

Ved hjelp av falsk lønnsdokumentasjon og urealistiske verditakster skal de impliserte ha fikset lånene. Opprinnelig var nærmere 30 personer siktet i saken. Blant dem var tre takstmenn. Men store deler av saken er henlagt. Når hovedrettsaken starter i Fredrikstad tingrett i august er de kun seks tiltalte. Tingretten har satt av tre måneder til behandlingen.

Verdijuks

Noen hus skal sågar ha blitt finansiert to ganger på denne måten.

— Verdiene er jekket opp underveis, sier politiadvokat Nils Vegard i Østfold politidistrikt.

Et hus i Fredrikstad ble finansiert to ganger i løpet av et halvt åt. Først ble det brukt for å skaffe en refinansiering for en av de tiltalte til 1,4 millioner kroner. Deretter ble det solgt videre finansiert med lån fra en annen bank. Verdien av eiendommen hadde plutselig økt med det femdobbelte i løpet av to år.

Ved det siste salget i 2006 var prisen 2,8 millioner kroner. Året etter kvittet banken seg med eiendommen til en pris på 700.000 kroner, altså en fjerdedel av den oppblåste prisen. Banken har beregnet tapet til 2,2 millioner kroner.

Nekter straffskyld

Advokat Abdelilah Saeme forsvarer en 42-åring som er knyttet til de fleste sakene.

- Min klient erklærer ikke straffskyld, og etter det jeg vet om saken er det ikke så mange av de andre som vil gjøre det heller, sier Saeme. – Sett fra mitt ståsted er grunnlaget for å ta ut tiltale tvilsomt. Det er et vanskelig bevisbilde.

Innsidejobb?

Saken som skal opp i Oslo tingrett omfatter tre tiltalte personer. To av dem var ansatt i DNB. I tillegg er det en som etter politiets mening nærmest drev som frilanser innen låneformidling. Siktelsen er frafalt for en annen tidligere bankansatt og fire andre som tidligere var siktet i saken.

Les også

Siktet for å ha solgt falsk årgangsvin

Tiltalen ramser opp 25 lånebedragerier på total 44 millioner kroner og 13 forsøk på bedragerier. Politiadvokat Anne Glede Allum i Oslo politidistrikt opplyser at saken skal opp for Oslo tingrett i august i år. — Her er det snakk om personer som har utnyttet sin stilling i banken. Det handler om falske dokumenter brukt for å få lån, som dermed er innvilget på feil premisser, sier Allum.

Advokat Rikard Berg forsvarer den hovedtiltalte, og sier at hans klient nekter straffskyld. Han understreker at saken i Oslo skiller seg fra Østfold-saken.

- Ifølge tiltalen har kundene lurt banken, og min klient skal ha visst om dette. Det er ukjent for ham. Alle lånemeglere blir lurt. Min klients portefølje skiller seg sånn sett ikke fra de andre meglerne. Han stiller seg uforstående til tiltalen, sier Berg.

Bankene anmeldte sakene

To betrodde bankansatte er tiltalt i denne saken. Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon sier at disse sakene førte til interne tiltak i bransjen.

-Det var aktører i finansnæringen selv som avdekket saken og anmeldte dette. Fra vår side er det viktig at det har vært et godt samarbeid mellom forsikringsselskap og banker for å avdekke alvorlig organisert kriminalitet. Dette er en svært alvorlig sak og vi er glade for at politiet har prioritert sakene, sier Neverdal.

Hun mener funnene er et resultat av godt samarbeid mellom politi og finansnæring.

-Samtidig er det naturlig at en trekker erfaringer av denne saken. I næringen har det de siste årene vært økt oppmerksomhet rundt ansettelser og økt vektlegging av oppfølging av ansatte. sier Neverdal.