Økonomi

Østfold og Vestfold blir boligprisvinnere

Det internasjonale pengefondet (IMF) mener norske boligpriser er 40 prosent for høye.

Sterk økning av antall boliger til salg i august har ført til færre på hver visning. Nå spås det boligprisbrems i årene fremover. Ingar Storfjell

 • Jeanette Sjøberg

Fortsatt lave renter, begrenset boligbygging og sterk innvandring bidrar til at boligprisveksten fortsetter opp en stund til. Men det høye prisnivået gjør at prisveksten avtar klart. Det kommer frem i Samfunnsøkonomisk Analyses ferske prognose for norsk økonomi.

De tror boligprisene vil stå på stedet hvil ut året, og ende med en årsvekst på 5,4 prosent. Deretter tror de på kun en svak prisvekst i 2014 med 3,3 prosent, og en ytterligere prisbrems med 1,2 prosent vekst i 2015.

Prognosene for 2016 tyder på at prisene kan falle med 0,3 prosent.

— Ingen boble som sprekker

- Vi har vennet oss til et lavt rentenivå, men rentene vil stige, og vi vil dermed se en prisavmatning eller nedgang i 2016. Men det er ikke snakk om noen boble som sprekker, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkomisk analyse .

Les også

Nordea tror på boligprisfall

«Med dette er boligprisoppgangen i ferd med å ebbe ut, ikke minst som følge av at prisnivået er kommet opp på et høyt nivå. Det er da ikke rom for videre prisvekst, og dersom prognosen vår slår til og det ikke skjer dramatiske endringer i rentenivå eller kredittilgang, vil vi kunne få en «myk landing» i den norske boligkarusellen», heter det i rapporten.

Flere nye boliger

Økt tilbud av nye boliger vil være en modererende faktor for boligprisveksten fremover.

«Vi tror at den høye igangsettingen i 2012 vil bidra til mange ferdigstillelser i andre halvår av 2013 og forventer at 29.000 boliger vil fullføres i 2013. Det vil i så fall være det høyeste antallet siden 2007, da i overkant av 31.000 boliger ble fullført», skriver de i rapporten.

Les også

- Vi er usikre på om vi skal kjøpe eller selge først

Likevel ser de tegn til at den store byggeboomen lar vente på seg, og at salget av nye boliger på Østlandet og Vestlandet har falt.

Prisbrems i Stavanger

Når det gjelder regionale forskjeller, tror Samfunnsøkonomisk analyse at de tidligere prisvekstvinnerne Buskerud (Drammen) og Rogaland (Stavanger og Sandnes) vil få en lavere vekst enn landsgjennomsnittet.

— Prisveksten har her vært så sterk de siste årene, at det er satt igang markedsmessige motreaksjoner. Boligbyggingen har tatt seg opp her, og befolkningsveksten har avtatt når prisene har blitt så høye. Folk ser seg heller om etter bolig i nabokommunene og nabofylkene, og det er da her vi vil se smitteeffektene på prisvekst fremover, sier Bjørnstad.

Opp i Østfold og Vestfold

På Østlandet gjelder det Østfold og Vestfold, som ifølge Bjørnstad vil merke smitteeffekt fra høye priser i Buskerud, Oslo og Akershus. Her er prisveksten for 2014 forventet å bli henholdsvis 3,6 og 3,9 prosent, mot et landsgjennomsnitt på 3,3 prosent.

Oslo vil ifølge prognosene få en prisvekst omtrent på snittet, det vil si flat utvikling ut året, og 3,3 prosent vekst i 2014, og deretter avtagende vekst.

I Tromsø har prisene økt med hele 9,9 prosent i forhold til snittet for 2012. Her forventes ytterligere oppgang, og Tromsø ligger an til å bli byen med klart høyest prisvekst fremover.

Kilde: NEF, EFF, Finn.no, Samfunnsøkonomisk analyse

— Prisene er 40 prosent for høye

Analysen fra Bjørnstad bærer dermed bud om en langt mindre dramatisk fremtid for boligprisene enn det som kommer frem i en fersk rapport fra Det internasjonale pengefondet (IMF). I rapporten, som ble lagt frem torsdag, skriver IMF at de frykter et voldsomt boligkrakk i Norge. Mens IMF i 2011 mente norske boligpriser var 15-20 prosent for høye, har de i sin ferske rapport økt anslaget til 40 prosent.

Bare Canada har muligens mer overprisete boliger enn Norge, mener IMF. I våre naboland Danmark, Sverige og Finland vurderer pengefondet boligprisene til å være mellom 10 og 22 prosent for høye.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. BOLIG

  – Det går jevnt og trutt. Heldigvis er det ikke så vilt som i Oslo

 2. OSLOBY

  Forventer voldsom boligprisvekst i Oslo frem til 2019

 3. ØKONOMI

  Ekspertene ser ingen tegn til utflating i boligprisene

 4. BOLIG

  Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år

 5. ØKONOMI

  Sterke boligpriser kan bane vei for tidligere renteoppgang

 6. KOMMENTAR

  Hurra, boligprisene synker! Medisinen virker på oss.