Økonomi

Statsråden beklager flystreik

Parat stanser all flytrafikk i en time kommende tirsdag i protest mot regjeringens forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser.

  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge

– For å få politikerne i alle partier til å forstå alvoret, setter vi alle fly på de store flyplassene i landet på bakken tirsdag 9. desember mellom klokken 13 og 14. Lovforslaget har dramatiske følger for norsk arbeidsliv og det er på tide at politikerne våkner, sier Parats nestleder Vegard Einan.

Streiken vil være en såkalt politisk streik, som må være av kort varighet. Den kan ikke gå direkte på de streikendes arbeidsvilkår. Arbeidsminister Robert Eriksson mener at den varslede streiken ligger innenfor de lovlige rammene.

Les hele saken med abonnement