Økonomi

Regjeringen vil ikke lenger la kommunene kreve inn skatt

Siv Jensen vil samle all makt i Skatteetaten.

Finansminister Siv Jensen (FrP) la mandag formiddag frem regjeringens nye planer for å effektivisere skatteinnkrevingen. Det skal gjøres ved å samle flere oppgaver i Skatteetaten. Foto: Bendiksby, Terje

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil "redusere" offentlig ressursbruk med 400-500 ansatte med en reform av skatteoppkrevingen.

Regjeringen foreslår å flytte skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverne til den statlige Skatteetaten. Slik vil etaten få ansvaret for både å fastsette, innkreve og kontrollere skatter.

Med dette ønsker regjeringen å få til en effektivisering og et sterkere fagmiljø.

— Ved å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten kan vi få en innsparing på flere hundre millioner kroner. Dette er penger som vil kunne brukes til andre formål – hvert eneste år framover. Samtidig gir dette bedre rettsikkerhet og forenkling for innbyggere og næringsliv, sier Jensen.

Det er i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontor som bruker om lag 1.415 årsverk på skatteoppkrevingen, skriver regjeringen i en pressemelding.

Folk skal gjøre noe annet

I pressemeldingen skriver Jensen at "overføring til Skatteetaten over tid kan redusere den samlede ressursbruken med i størrelsesorden 400-500 årsverk." Men hun gir ingen direkte svar på om noen vil miste jobben. Budskapet er at sparte hoder og hender skal brukes til å skape velferd i kommunene.

- Skal denne reduksjonen i ressursbruk skje ved naturlig avgang eller skal noen miste jobben?

— Her skal det være gode og skikkelige prosesser med de ansattes organisasjoner fordi de blir selvfølgelig berørt av dette. Men naturlig avgang er ett eksempel, ja, som gjør at dette vil kunne gå ganske smidig.

- Ingen vil miste jobben?

— Når man effektiviserer offentlig sektor, så har det konsekvenser. Men én av konsekvensene for samfunnet samlet sett, er et at man bruker ressursene bedre. Det er altså ikke første gangen jeg har sagt at det er viktig å redusere byråkrati, slik at vi kan frigjøre de ressursene til å styrke tjenesteproduksjonen. Det handler om å styrke velferds- og omsorgstjenester ute i kommunene.

- Men vil noen miste jobben i den prosessen du har redegjort for i dag?

— Dette er en prosess som vil kunne frigjøre 400-500 årsverk over tid. Hvordan denne prosessen vil se ut i de neste årene er litt tidlig for meg å svare på, rett og slett fordi vi må utrede gjennomføringen av dette. Men det ligger et et enormt postensial, på mange hundre millioner kroner, som vi kan bruke på andre og viktige oppgaver i samfunnet, sier Jensen.

Kommunene protesterer

Kommunenes interesseorgnisasjon KS er ikke enig i at det er "et enormt potensial" for å effektivisere. KS har et motsatt budskap.

— Dagens organisering av skatteinnkrevingen har gitt en svært effektiv innkreving, basert på nærhet til innbyggerne og kunnskap om lokale forhold, sier direktør Helge Eide i KS.

— Regjeringen legger nå opp til å svekke både skatteinnkrevingen og lokaldemokratiet på én og samme gang. Det er oppsiktsvekkende og skuffende, sier han.

Stortingsrepresentant Karin Andersen varsler at SV vil jobbe i Stortinget for å forhindre endringen.

— Dette kommer etter at de i forrige uke sa de var veldig for åstyrke kommunene og for å flytte statlige arbeidsplasser ut. Bare humbug. Debryr seg ikke om verken arbeidsplasser eller alle de gode argumentene for åbeholde kommunal skatteoppkreving. Dette er skrivebordsteori og sentraliseringog det vet de godt, skriver hun i en e-post.

Små kontorer

Over 60 prosent av kontorene benytter to eller færre årsverk på oppgaven. Skatteetaten skal nå utrede hvordan skatteoppkrevernes oppgaver kan løses i Skatteetaten.

Finansdepartementet håper å sende saken på høring innen utgangen av 2014. Planen er at endringen skal iverksettes fra 1. januar 2016.

 1. Les også

  De blå tabbene, tapene og triumfene

 2. Les også

  Lav rente fyller tomrommet etter oljen

 3. Les også

  Pusset opp Skattedirektoratet, siktet for heleri i to land

Les mer om

 1. Finansdepartementet
 2. Siv Jensen

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Regjeringen og Venstre vurderer å legge 1800 arbeidsplasser utenfor Oslo

 2. POLITIKK

  Nav-reformen skulle få flere i jobb. Nå jobber det 2000 flere i Nav!

 3. POLITIKK

  Skal flere hundre statlige arbeidsplasser flyttes fra Oslo til distriktene? Denne opptellingen viser at det foreløpig dreier seg om 96.

 4. NORGE

  Vil legge ned fem direktorater og flytte 5000 arbeidsplasser

 5. NORGE

  Skatteetaten vil halvere antallet skattekontor

 6. POLITIKK

  Nå flytter Sanner hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo