Forskning uten full frihet i SSB

Behovet for god statistikk og analyser av politikk skal styre forskningen i Statistisk sentralbyrå, mener et lovutvalg. Denne forskningen har kostet Siv Jensen to høringer i Stortinget.

Finansminister Siv Jensen fikk mandag forslag til ny statistikklov fra utvalgsleder Nils-Henrik M. von der Fehr.
  • Sigurd Bjørnestad

Uttrykket «forskningens frihet» gjelder ikke uten videre for Statistisk sentralbyrå (SSB). Forskningen skal være en støttefunksjon.

– Retningen fremover bør være: Ikke forskning for forskningens skyld, men forskning for å bygge opp under det som er de to kjerneoppgavene for SSB, sier økonomiprofessor Nils-Henrik M. von der Fehr. Han har ledet statistikklovutvalget.

Mandag la han frem utvalgets rapport. Utvalget definerer SSBs to kjerneoppgaver som statistikkproduksjon og anvendte politikkanalyser.

Forskning i strid

Organiseringen av forskningen i SSB var arenaen i den uforsonlige og mangfoldige striden mellom finansminister Siv Jensen og daværende SSB-sjef Christine Meyer i fjor høst. Jensen konkluderte med «ikke tillit», og Meyer trakk seg etter mye støy.

Striden har ført til at Jensen er blitt innkalt til to høringer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komiteens innstilling kommer tirsdag.

SSB-sjefen Christine Meyer trakk seg i fjor høst etter «ikke tillit» fra finansministeren.

Utvalget strammer inn i SSB

Statistikklovutvalget går langt i å stramme tøylene for forskning og analysearbeid i SSB. Overfor Aftenposten gjentar von der Fehr gang på gang at statistikkens og politikkanalysenes behov skal styre forskningen i SSB.

Han går også langt i å styrke Finansdepartementet og andre oppdragsgiveres rett til å spesifisere sine bestillinger fra SSBs forskere. Myndighetene skal langt på vei kunne bestemme hva SSB skal forske på.

– Det bør kanskje bli tydeligere at det man driver med er på oppdrag fra overordnede myndigheter. Det er primærfunksjonen. SSB skal levere politikkanalyser. Vi går nok lenger enn noen vil gjøre når det gjelder overordnede myndigheters muligheter til å spesifisere forsknings- og analyseoppdrag, sier han.

Finansdepartementet kan bestille

I fjor høst var det også strid blant økonomer og forskere i og rundt SSB. Ett av mange stridspunkter var kvaliteten på SSB-forskningen og herunder valg av typen regnemodeller for å analysere virkningene av økonomisk politikk.

Von der Fehr parkerer denne debatten på vegne av lovutvalget:

– For eksempel er det ikke i strid med SSBs faglige uavhengighet at man spesifiserer hvilken modell man ønsker brukt i prosjekt.

– Så Finansdepartementet må kunne bestemme hvilken økonomisk regnemodell som skal brukes til hvilket formål?

– Ja. Det vil ikke være i strid med den faglige uavhengigheten så lenge SSB får anledning til å påpeke hvordan det eventuelt legger føringer på resultatet, sier han.

Forskere bør publisere

Flytting av forskere ut av forskningsavdelingen satte striden mellom SSB-sjef Meyer og finansministeren på spissen i fjor høst.

Begrunnet med manglende internasjonale publiseringer ble noen forskere flyttet ut av avdelingen. Dette var forskere som brukte svært mye av sin tid på det såkalte «samfunnsoppdraget». Det innebærer blant annet å levere tall og analyser til departementenes arbeid. Jensen trakk dermed i bremsene

Von der Fehr stiller seg bak kravet om at den som hevder å drive med «forskning» må kunne oppnå internasjonal publisering.

– Det er internasjonal publisering som er forskning. Hvis man flytter på forskningsfronten, så har det pr. definisjon internasjonal interesse. Da bør det publiseres internasjonalt. Men det mener utvalget ikke er en primæroppgave for SSB, det er en støttefunksjon som støtter opp om kjerneoppgavene, sier han.

Mye er egentlig ikke forskning

Men samtidig ser han ikke så mye forskning i SSBs forskningsavdeling.

– Ellers er det jo veldig mye av den aktiviteten som foregår i dagens forskningsavdeling som egentlig ikke er forskning, som heller ikke skal være det og som ikke egner seg for internasjonal publisering, sier han.

– Primæroppgaven er altså ikke å drive forskning som publiseres internasjonalt, men å støtte opp under noen definerte punkter som Finansdepartementet har satt opp?

– Ja, blant annet Finansdepartementet.