Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til ekspertene!

Spørsmål: Vi har innskuddsordning og arbeidsgiver har varslet endringer. De sier det er nye regler som gjør at de må endre. Jeg stoler ikke på dem, så jeg vil gjerne vite om det er riktig – og hva det i så fall betyr for meg.

Alexandra Plahte
Ukjent/Aftenposten

Jobbeksperten: Det er riktig at innskuddsordningen må endres, men fristen for dette er 31.12.2016. Det er mao. ikke krav om å gjøre endringene allerede nå. Det man vil måtte endre er det såkalte knekkpunktet. Innskuddsordningen du er omfattet av er nemlig tilpasset gammel folketrygd, ikke ny opptjeningsmodell. Forskjellen er at arbeidsgiver ikke lenger kan skille på inntekter over og under 6 G, men på 7,1 G (som er maks pensjonsgrunnlag i ny opptjeningsmodell i folketrygden). Med dagens grunnbeløp utgjør 6 G kroner 540.408,— og 7,1 G kroner 639.483,- Dersom du i dag har samme innskuddssats på lønn over og under 6 G i dag, vil ikke endringen ha noen praktisk betydning for deg. Har du derimot høyere sats for lønn over 6 G og arbeidsgiver kun endrer knekkpunktet (ikke også innskuddssatsene) vil du få noe lavere innskudd enn du har i dag. Da får du jo den lavere satsen for inntekt opp til 7,1G mens du i dag har den lavere satsen kun for inntekt opp til 6 G. Hvordan det slår ut for deg er med andre ord avhengig av hvilken ordning du har i dag og hvilke endringer arbeidsgiver gjør; kun endrer knekkpunktet eller også tilpasser innskuddssatsene.

Alexandra Plahte

Rådgiver i konsulentfirmaet Gabler Steenberg & Plahte AS

Hva er konsekvensene når innskuddsordningen endres?

Nytt spørsmål:

Må jeg legge ved vitnemål i søknaden?

92047782_doc6n5bnnb6ho1usvsr9rk-yr5WTldFlc.jpg

Spørsmål: Jeg er snart ferdig med mastergraden min i spansk (europeiske språk) og er i gang med å søke jobber. Jeg lurer på hva jeg burde sende inn/legge ved av vitnemål og attester. Jeg har referanser i CV-en, holder det? Ellers har jeg noen attester fra deltidsjobb og sommerjobber som servitør og i barnehage, men de er jo ikke relevante til de jobbene jeg ser etter nå. Skal jeg likevel sende de med? Og når jeg enda ikke har fått mastervitnemålet, burde jeg sende karakterutskrift? Hva med vitnemål fra VGS og bachelorgraden – er det noen vits å ha de med når jeg har mastergrad? Gode råd mottas med takk!

Beste hilsen språkstudent.

Jobbeksperten: Gratulerer med snart oppnådd grad. Når det gjelder vitnemål og attester er det alltid lurt å gjøre som arbeidsgiver ber om. Det er mer og mer vanlig at arbeidsgiver ber om en kortfattet cv og søknad som sendes elektronisk. Hvis arbeidsgiver ikke ber om at vitnemål skal legges ved, er det greit å ikke sende noe mer enn nettopp cv og søknad. Ofte ønsker arbeidsgiver så få dokumenter som mulig i en innledende fase og ønsker heller at attester og vitnemål ettersendes på et senere tidspunkt i prosessen. Når arbeidsgiver på et tidspunkt etterspør vitnemål og attester kan det derfor være lurt at du har en elektronisk versjon tilgjengelig, og aller helst i pdf format.

Troverdig skryt

Det er flott at du har referanser i cv’n, og det kan også være lurt å henvise til attester når du skal omtale personlige egenskaper i søknaden. Det å kunne si at «min tidligere sjef ved Tirilltoppen bensinstasjon beskriver meg som….» er mer troverdig enn hvis du kun hevder selv at du har en rekke egenskaper. Det å henvise til en referanseperson i søknaden kan også gjøre det lettere å «styre» de som skal gjennomføre referansesamtaler til å ringe den personen du aller helst vil at de skal snakke med.

Kompetanseområder

Det at du ikke har såkalt relevant arbeidserfaring betyr ikke at du skal la være å sende med attester fra de stedene du har jobbet. Din fremtidige arbeidsgiver ønsker å kartlegge flest av de kompetansene du har, og du kan få vist frem mange ønskede egenskaper ved å henvise til deltidsjobbene. Hvis du har en sjef som kan si at du er til å stole på, at du er flink med kunder, og at du har god formidlingsevne med mer, vil det telle positivt selv om jobben i utgangspunktet ikke ligner på den du nå søker deg til. Vitnemål vil si noe om din faglige kompetanse og på hvilket nivå du er rent faglig, mens attester kan si noe om andre kompetanseområder som arbeidsgiver ser på som sentrale.

For mye papir

Less is more er et uttrykk det kan være greit å forholde seg til med tanke på vitnemål og attester. Det kan fort bli mye papir for arbeidsgiver hvis alle sender inn absolutt alt de har. Har du ikke fått vitnemål vil en karakterutskrift fungere godt. Oppgi gjerne at du kan ettersende når du får det av utdanningsinstitusjonen.

Oppsummert – gjør det som oppgis i annonsen og ha alle vitnemål og attester i en elektronisk versjon. Skulle informasjonen som gis i stillingsannonsen være uklar eller vanskelig å tolke er det mulig å ta en telefon for avklaring.

Lykke til Gisle Hellsten,

Gisle Hellsten

søknad og intverju,

Karrièreveileder UiO

Nytt spørsmål:

Omskolering i voksen alder

Spørsmål: Jeg har på grunn av nedbemanning mistet jobben etter 20 år i samme bedrift hvor jeg har jobbet med kontoradministrative oppgaver, arkiv og noe saksbehandling. Nå kunne jeg tenke meg å jobbe mer med saksbehandling og har søkt flere jobber, men hører aldri noe. Jeg mener at jeg er kvalifisert, men har ingen spesiell utdanning å vise til. Hva synes du jeg bør gjøre? Jeg er en stå-på person som vil ut i jobb fortest mulig.

Hilsen Elin

Jobbeksperten: Du har den rette innstilling og vil derfor sikkert få deg ny jobb. Problemet, som du selv sier, er at du bare har realkompetanse, men mangler formell utdanning. For å skaffe deg «et papir» som kan hjelpe deg, er Treider fagskole en mulighet. De tilbyr utdanning i saksbehandling over ett semester på dagtid (fulltid), eller over to semestre på kveldstid (deltid). Opptakskravene er videregående skole eller relevant yrkeserfaring, og utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Gode jobbmuligheter

Utdanningen gir deg en fagkombinasjon med vekt på de juridiske aspektene ved saksbehandling, samt metoder og teknikker i saksbehandlingsprosesser. Jobbmulighetene er gode både i stat, kommune, fylkeskommune, direktorater og i det private næringsliv, men også i private foretak som bank, forsikring og inkasso. Mer info, se: www.treider.no

Dette kan være en kort vei mot et yrke du tydeligvis ønsker å jobbe i, og utdanningen kan du jo også ta ved siden av en jobb. Sørg ellers for at du har en god og målrettet CV og søknad når du søker jobber. Lykke til!

Hilsen Mette Manus,

[mette@manusmotivasjon.no](mailto: mette@manusmotivasjon.no?subject=Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20jobbeksperten:)

Karrièreveiledning og omstilling, Manus Motivasjon