Økonomi

NHO-sjefen kan få nesten syv ganger mer i pensjon enn en vanlig industriarbeider

Pensjonsstriden kan kaste Norge ut i storstreik søndag morgen. Selv vil LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund få henholdvis nær 2,5 og nær 7 ganger så høy pensjon som en industriarbeider.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen avgjør det neste døgnet om Norge kastes ut i streik på grunn av pensjonskravene.
 • Thomas Spence

Lørdag er LO- og NHO-toppene i innspurten av forhandlingene hos riksmekleren i Grensen 3 i Oslo.

Bortsett fra en middagspause lørdag kveld, forlater ikke partene lokalene før stridsspørsmålene er avklart.

Fristen gikk ut lørdag klokka 24.00. Da var ikke partene enige, men de fortsatte meklingen på overtid. Dermed er det ingen avklaring enda.

Enten blir det storstreik med 35.000 LO- og YS-organiserte i streik. Eller det blir en meklingsløsning som løser striden om både forbedret Avtalefestet pensjon (AFP) og Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).

Presset på spesielt Skogen Lund og Gabrielsen vil øke time for time frem mot meklingsfristen. De forhandler om lønn og pensjonsvilkår på vegne av 204.000 ansatte i privat sektor.

Fører ikke meklingen frem blir det den første storstreiken på 18 år.

 • Les også: Lønnskravene nær innfridd allerede

NHO-sjefen tjener 2-3 ganger så mye som LO-lederen

Selv har Skogen Lund og Gabrielsen lønn- og pensjonsvilkår som arbeidstagerne de forhandler for og mot, bare kan drømme om. Det gjelder særlig Skogen Lund som tjener nærmere tre ganger så mye som motparten Gabrielsen:

 • 51 år gamle Kristin Skogen Lund tjener 3,6 millioner kroner i året. Hun er ansatt i stillingen og kan som øvrige NHO-ansatte bestemme når hun vil fratre. Høyst sannsynlig vil hun fratre stillingen som administrerende direktør i NHO før hun fyller 70 år.
 • 50 år gamle Gabrielsen tjener 1,3 millioner kroner. På grunn av LOs aldersbestemmelser vil han kunne gjenvelges to ganger og måtte fratre senest som 62-åring. Han tjener langt mindre og får følgelig også langt lavere pensjonsutbetaling enn Skogen Lund.

Nøyaktig hva de to vil få i pensjonsutbetaling kan ingen svare på i dag. De fleste pensjonsordninger i privat sektor er innskuddsordninger. Et rimelig mål med pensjonsreformene er at pensjonistene skal få minst 60 prosent av lønnen.

Verdien kan først beregnes nøyaktig på utbetalingstidspunktet. Den kan følgelig bli både høyere og lavere enn 60 prosent avhengig blant av hvilken avkastning den enkelte oppnår på sine innskudd i pensjonsordningen.

Så mye får de sannsynligvis i pensjon

Med utgangspunkt i 60 prosent av lønnen, blir regnestykket slik:

 • Pensjonisten Skogen Lund får en utbetaling i dagens kroneverdi på rundt 2,2 millioner kroner årlig eller 180.000 kroner måneden.
 • Pensjonisten Gabrielsen kan se i møte 780.000 kroner årlig og 65.000 kroner månedlig i pensjon.

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i Norge var i 2017 på 545.000 kroner. Pensjonisten Ola og Kari Nordmann kan se i møte 327.000 kroner årlig eller kroner 27.250 månedlig i pensjon.

Det betyr at pensjonen til NHO-sjefen blir nær 7 ganger større enn pensjonen til en vanlig industriarbeider. LO-lederen får en pensjon som er nesten 2,5 ganger større.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Tause om egne pensjonsavtaler

Verken Gabrielsen eller Skogen Lund ønsker å kommentere egne arbeidsvilkår.

– NHO skal ikke være lønnsledende, og er det heller ikke. NHO-sjefen har betingelser som er i samsvar med en krevende jobb og det tunge ansvaret hun har, sier NHOs styreleder Arvid Moss.

– LO-lederens vilkår fastsettes av LOs sekretariat. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver LOs informajsonssjef Jenny Ann Hammerø.

Dette må løses for å unngå streik

Det er fire hovedspørsmål partene må finne en løsning på det neste timene for å unngå streik:

 • Forbedret AFP: Tette hullene for å hindre at noen uforskyldt faller utenfor, for eksempel hvis bedriften går konkurs, eller man blir ufør like før man fyller 62 år. LO vil også sikre sliterne en anstendig pensjon fra 62 år.
 • Forbedret tjenestepensjon: LO krever pensjonsopptjening fra første krone (ikke fra 1 G /kroner 94 000 som i dag), for alle stillingsandeler og fra 13 år. I tillegg krever LO at pensjonsavtalen skal nedfelles i tariffavtaler og kunne endres med streikerett. NHO sier dobbelt nei: De avviser å avtalefeste pensjonsrettigheter av prinsippielle årsaker. Arbeidsgiverne avviser også opptjening fra første krone fordi det vil påføre bedriftene milliardutgifter.
 • Reise, kost og losji: LO krever at arbeidsgivere ikke skal kunne velte utgifter til reise, kost og losji for arbeidstagere som sendes på oppdrag, over på den enkelte arbeidstager.
 • Lønnstillegg: LO krever økt kjøpekraft. NHO vil styrke konkurransevnen, som i praksis vil si lønnstillegg under 2,7 prosent som er konkurrentenes nivå.

Kun riksmekler uttaler seg

Akkurat i år ser det ut til at selve lønnsoppgjøret blir den enkleste delen av tariffoppgjøret. Allerede før det er gitt en eneste krone i tillegg, sikrer nemlig overheng og forventet lokal lønnsglidning økt reallønn i 2018.

AFP og særlig spørsmålet om avtalefesting av tjenestepensjon ser ut til å bli den vanskeligste nøtten å knekke, og spørsmålet som kan utløse storstreik.

Riksmekler Nils Dalseide har varslet en stemningsrapport til offentligheten klokken 19.00, 21.00 og 23.00 lørdag. Partene har fått munnkurv under meklingen.

Fredag ettermiddag rapporteres det likevel om «god stemning» i meklingslokalene. Man begynner gjerne med de letteste utfordringene, og jobber seg innover mot de viktigste og vanskeligste stridsspørsmålene. Og da vil gjerne stemningen snu raskt.

Så langt har særlig AFP vært diskutert. Her er begge parter interessert i justere ordningen for å tette hull og urimelig anslag. Samtidig jobber ledelsen i Fellesforbundet og Norsk Industri sammen for å finne løsning på problemene knyttet til betaling for reise, kost og losji.

Lønnstillegg har så langt knapt vært berørt, og vil heller etter alt å dømme ikke kunne velte oppgjøret.

Men svaret får vi først en gang ut på søndag morgen.

Les mer om

 1. NHO
 2. Landsorganisasjonen (LO)
 3. Streik
 4. Lønn
 5. Lønnsoppgjør