DNB Luxembourg bøtelagt etter Panama Papers

Luxembourgs finanstilsyn har ilagt DNB Luxembourg, Nordea og syv andre finansinstitusjoner en bot på over to millioner euro. DNB aksepterer sin bot på i underkant av 3 millioner kroner.

Fra dette DNB-kontoret i Luxembourg bisto den statseide banken sine kunder med å etablere rundt 40 selskaper på Seychellene. Disse var organisert på en måte som er typisk for postboksselskaper.

Tilsynet har gransket finansnæringen i landet i kjølvannet av Panama Papers-avsløringene.

Aftenposten publiserte våren 2016 en rekke artikler om hvordan DNBs datterbank i Luxembourg hadde hjulpet 45 norske kunder med å opprette 36 selskaper på skatteparadiset Seychellene. I tillegg kom åtte selskaper som var etablert av utlendinger. Avsløringene var en del av Panama Papers-sakene, som over 100 mediehus verden over samarbeidet om, under ledelse av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

I kjølvannet av Panama Papers gjennomførte finanstilsynet Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et tilsyn med alle de 73 bankene i Luxembourg som er involvert i privat formuesforvaltning. Tilsynet ble i år utvidet til også å gjelde investeringsfirmaer og andre profesjonelle aktører i finanssektoren. Resultatet ble nylig presentert av CSSF. Ni av de kontrollerte enhetene ble ilagt sanksjoner.

Tre millioner kroner i bot

Totalt fikk de ni institusjonene 2.012.000 euro, eller i overkant av 20 millioner norske kroner, i bot. DNB Luxembourgs bot er på 290.000 euro, rundt tre millioner norske kroner, ifølge Thomas Midteide, konserndirektør for kommunikasjon og marked i DNB. CSSF skriver at størrelsen på bøtene avhenger av alvorlighetsgraden på regelbruddet.

– CSSF har pekt på ett brudd de mener er alvorlig, og to som er mindre rutinebrudd. Det er svært detaljerte krav til dokumentasjon og rapportering for kundedata, men DNB skal alltid innfri disse reglene i alle land vi opererer, skriver Midteide i en e-post til Aftenposten.

Thomas Midteide viser til at dette er en gammel sak.

– Vår datterbank, DNB Luxembourg, hadde tilsyn sommeren 2016. Det er ikke avdekket hvitvasking, men CSSF mener det er mangler i kundekontrolltiltak for to kunder, og feil i rapportering for én kunde, sier Midteide.

Han understreker at DNB etter Panama Papers har satt i gang flere tiltak for å styrken kampen mot hvitvasking.

– Når det blir avdekket feil i kundekontrollen vår, så har vi ikke gjort en god nok jobb. Vi kommer derfor til å akseptere boten.

Banken har gjort endringer i rutinene etter at dette tilsynet ble gjort.

– DNB er også i sluttfasen av et flerårig prosjekt for å styrke anti-hvitvaskingsarbeidet, som 190 ansatte gjennom høsten har arbeidet med å få på plass, forteller Thomas Midteide.

Kastet ut 40 kunder i DNB Luxembourg

I arbeidet med å bedre kundekontrollen har DNB bare i år avsluttet flere tusen kundeforhold, sier Midteide:

– Det er fordi kundene ikke har kunnet levere tilstrekkelig dokumentasjon i henhold til de nye reglene. Vi har også avsluttet relasjonen til omtrent 40 kunder i DNB Luxembourg, sier Midteide.

Nordens største bank, Nordea, er også blant fåtallet av banker som er blitt bøtelagt av CSSF etter dette tilsynet. Nordea vil ikke opplyse størrelsen på boten de har fått til danske Politiken.